استخدام کارگر ماهر به کار مرغ / تهران

آگهی استخدام کارگر ماهر به کار مرغ / تهران

ساعت کار هشت صبح تا هشت شب ، ساکن تهران،بدون جای خواب ، حداکثر سب سال

ایمیل
تلفن09393142577
سایت