استخدام دستیارخانم جهت دندانپزشک برای شیفت عصر با سابقه کاری / تهران

آگهی استخدام دستیارخانم جهت دندانپزشک برای شیفت عصر با سابقه کاری / تهران

دستیار خانم دندانپزشک برای شیفت عصر از ساعت ٢:٣٠ تا ٨ شب،با سابقه کاری و ظاهری آراسته در محدوده چهارراه جهان کودک نیازمندیم.
شماره تماس: ٠٩١٢۴٣۵٣٢٠٧

ایمیل
تلفن09124353207
سایت