استخدام کارگر ساده خانم وآقا جهت کار درفست فود / تهران

آگهی استخدام کارگر ساده خانم وآقا جهت کار درفست فود / تهران

کارگر ساده خانم وآقا جهت کار در فست فود منطقه میدان خراسان باحقوق مکفی درسه شیفت نیازمندیم

ایمیل
تلفن09125684723
سایت