استخدام منشی در شرکت معتبر بازرگانی بین المللی / تهران

آگهی استخدام منشی در شرکت معتبر بازرگانی بین المللی / تهران

شرکت معتبر بازرگانی بین المللی در غرب تهران منشی خانم مسلط به تایپ و زبان با ۳ سال سابقه کار مرتبط استخدام مینماید

تلفن09371963321
سایت