استخدام کارگر ماهر کارتن سازی / صفادشت

آگهی استخدام کارگر ماهر کارتن سازی / صفادشت

به تعدادی کاگر ماهر کارتن سازی با سابقه کار حداق 2 سال نیازمندیم
حقوق و مزایای عالی و سروقت – دارای بیمه
*** داشتن سابقه کار در کارتن سازی الزامی می باشد ***
در صورت عدم پاسخگویی مشخصات و سابقه کاری خود را پیامک کنید.
09304781600

ایمیل
تلفن0930481600
سایت