استخدام همکار خانم جهت کار در کافی نت و تایپ تکثیر / مشهد

آگهی استخدام همکار خانم جهت کار در کافی نت و تایپ تکثیر / مشهد

به یک همکار خانم با سابقه کار در کافی نت و یا تایپ تکثیر از ساعت 8:30 الی 2:00 با حقوق 800000 تومان جهت همکاری نیازمندیم.

ایمیل
تلفن09374109005
سایت