استخدام گارسون کمک آشپز قلیان زن / بندر انزلی

آگهی استخدام گارسون کمک آشپز قلیان زن / بندر انزلی

کمک ٱشپز با تجربه
قلیان زن با تجربه کار در سفره خانه
سالن دار با تجربه
نشانی :بندر انزلی حسن رود رستوران رضایی
۰۱۳۴۴۴۰۳۳۳۴

ایمیل
تلفن01344403334
سایت