استخدام نویسنده غیرحضوری در مجله اینترنتی رایا مگ / تهران

آگهی استخدام نویسنده غیرحضوری در مجله اینترنتی رایا مگ / تهران

مجله اینترنتی “رایا مگ” (شرکت سهامی خاص محتوا نگاران رایا) برای تکمیل کادر دور کار خود از سراسر کشور استخدام می نماید:

استخدام نویسنده غیر حضوری (حداقل مدرک کارشناسی در یکی از رشته ها)