استخدام پرستار خانم جهت کار در مطب پزشک / گرگان

آگهی استخدام پرستار خانم جهت کار در مطب پزشک / گرگان

به ۲ نفرپرستاررخانم باظاهرکاملاآراسته ومهارت بالادرامور پرستاری,بین سنین ۲۵ تا۴۵ سال جهت کاردرمطب شخصی پزشک نیازمندیم, شماره تماس۰۹۳۸۰۵۰۶۲۴۲ ازساعت ۸صبح تا۱۰ شب,درصورت عدم پاسخگویی مشخصات ومیزان مهارت خود را پیامک بفرمایید.

ایمیل
تلفن09380506242
سایت