استخدام فایبرگلاس کار ماهر جهت تولید مانکن / تهران

آگهی استخدام فایبرگلاس کار ماهر جهت تولید مانکن / تهران

به یک نفر فایبر گلاس کار جهت تولید مانکن نیازمندیم

تلفن09125060312
سایت