استخدام پیک موتوری حقوق 1200000 تومان الی 3000000 میلیون تومان / مشهد

آگهی استخدام پیک موتوری حقوق 1200000 تومان الی 3000000 میلیون تومان / مشهد

به ۳۰ نفر پیک با تجربه بالا و اشنا به محدوده وکیل اباد مورد نیاز است
فقط حضوری
09151201170 وکیل اباد ۶۱ رستوران عابدین زاده
9 شب به بعد

ایمیل
تلفن09151201170
سایت