استخدام بازاریاب مبتدی یا حرفه ای با حقوق ثابت / مشهد

استخدام رسمی بازاریاب
از افراد واجد شرایط ذیل جهت ارتقاء تیم فروش مویرگی استخدام به عمل میاورد
بازاریاب حضوری 10 نفر
حقوق ثابت دو میلیون تومان
پورسانت 3 درصد
ایاب ذهاب
بیمه
پاداش
جهت هماهنگی مصاحبه حضوری تماس حاصل فرمایید

ایمیل
تلفن09154830938
سایت