استخدام مربی ورزشی و نیروی خدماتی در باشگاه ورزشی / رشت

استخدام مربی ورزشی و نیروی خدماتی در باشگاه ورزشی / رشت

یک باشگاه ورزشی واقع در محدوده یخ سازی برای تکمیل کادر خود به یک نیروی خانوم باسواد و چند مربی ورزشی در رشته های ورزشی( یوگا، پیلاتس و …) با حقوق درصدی مصوب تربیت بدنی نیازمند است.

ایمیل
تلفن09113365920
سایت