استخدام کارگر ساده شریف آباد ‌‌- ایوانکی / تهران

به چند نفر کارگر ساده آشنا به کار با سوراخکاری
سنگکاری نیازمندیم . محل کارخانه شهرک صنعتی جنت آباد. 09122123911

ایمیل
تلفن09122123911
سایت