استخدام بازاریاب تلفنی خانم در شرکت تولید کننده تجهیزات آشپزخانه/ کرج

آگهی استخدام بازاریابی تلفنی خانم در شرکت تولید کننده تجهیزات آشپزخانه/ کرج

به یک نفر بازار یاب خانم به صورت تلفنی نیازمندیم (محل کار ملارد پورسانت+حقوق ثابت) شرکت بهاران تولید کننده تجهیزات آشپزخانه

ایمیل
تلفن09129426917
سایت