استخدام منشی خانم مسلط ب کامپیوتر با روابط عمومی / کرج

منشی خانم مسلط ب کامپیوتر با روابط عمومی
ترجیحا دیپلم
جهت اموزشگاه کامپیوتر .
چهارراه طالقانی

تلفن02632715734
سایت