استخدام مترجم دورکار علاقه مند و آشنا به ادبیات روز جهان / تهران

آگهی استخدام مترجم دورکار علاقه مند و آشنا به ادبیات روز جهان / تهران

انتشارات/انگلیسی به فارسی/تایپ فارسی/حداقل مدرک کارشناسی
ارسال رزومه فقط به ئی-میل: ataayi@gmail.com
لطفا به هیچ عنوان با موبایل تماس نگیرید و پیامک نزنید.

تلفن09124591543
سایت