استخدام وکیل دادگستری در یک موسسه حقوقی معتبر / تبریز

آگهی استخدام وکیل دادگستری در یک موسسه حقوقی معتبر / تبریز

یک موسسه حقوقی معتبر جهت تکمیل کادر اداری و ارجاع پرونده های حقوقی به یک نفر کارآموز یا وکیل دادگستری آقا یا خانم نیازمند است

 

تلفن09379611295
سایت