استخدام در شرکت بیمه عمروتأمین آتیه پاسارگاد / مشهد

دعوت به همکاری
طبق مجوزاخذشده ازبیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ازافرادجویای کاروعلاقه مندان به صنعت بیمه باتحصیلات حداقل فوق دیپلم درهررشته ای،دررده های سنی مختلف بامزایای ویژه دعوت به همکاری میشود،فقط پیامک به شماره موردنظرارسال شودتاوقت مصاحبه گذاشته شود

ایمیل
تلفن09037834426
سایت