استخدام نیرو (خانم وآقا) در شرکت های گروه مالی صادرات / تهران

آگهی استخدام نیرو (خانم وآقا) در شرکت های گروه مالی صادرات / تهران

یکی ازبزرگترین شرکت های گروه مالی صادرات برای دوره دوم ,برای تکمیل کادر سازمانی در سال ٩٨ به صورت محدود درحال جذب نیرو هستیم.برای حضور در مصاحبه رایگان به شماره ذکر شده پیام دهید داخل واتساپ و یا تلگرام.

ایمیل
تلفن09195409851
سایت