استخدام فروشنده باسابقه آرایشی جهت کار در فروشگاه آرایشی / تهران

آگهی استخدام فروشنده باسابقه آرایشی جهت کار در فروشگاه آرایشی / تهران

به چند نفر خانم ،باسابقه آرایشی جهت کار در فروشگاه آرایشی با حقوق ثابت ۱،۵۰۰،۰۰۰ تومان + درصد از فروش

تلفن09123434090
سایت