استخدام کمک حسابدار و حسابدار در شرکتهای بازرگانی و تولیدی / مشهد

آگهی استخدام کمک حسابدار و حسابدار در شرکتهای بازرگانی و تولیدی / تهران

به تعداد ۲۱ نفر حسابدار و کمک حسابدار جهت شرکتهای بازرگانی و تولیدی با ساعت کاری ۸ الی ۱۴ و شرایط حقوقی ۲۹.۵۰۰.۰۰۰ ریال با بیمه سریعا نیازمندیم

درصورتیکه اطلاعاتی در زمینه حسابداری ندارید میتوانید در ابتدا دوره تخصصی حسابداری عملی ویژه بازار کار را در موسسه آموزش ببینید و بعد از اتمام دوره از طریق موسسه مشغول بکار شوید
دوره تخصصی حسابداری ویژه بازار کار یکماه ۲۵ جلسه دو ساعته با شهریه ۳۹۰ تومان میباشد که ضمانت کتبی میدهیم دو روز بعد از اتمام دوره با شرایط حداقل حقوقی ۲۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال با بیمه مشغول بکار نماییم
ارائه ضمانت نامه کتبی استخدام هنگام ثبت نام
مشهد احمدآباد بلواررضا ابتدای رضای ۳ پلاک ۸۳ طبقه همکف
۰۵۱۳۸۴۴۴۳۹۷
۰۵۱۳۸۴۱۴۷۳۵
۰۹۳۷۹۴۰۰۴۸۰

تلفن05138444397
سایت