استخدام کارگر ساده جهت کار در کارگاه حفاری آب / قیدار

استخدام کارگر ساده جهت کار در کارگاه حفاری آب / قیدار

کارگر ساده جهت کار در کارگاه حفاری اب محل کار محدوده شهر شیروان وهرشهری که کارفرما کار بگیرد ۰جای خواب داخل کانگس وهزینه غذایی وایاب ذهاب بر عهده شرکت می باشد

ایمیل
تلفن09227419296
سایت