استخدام منشی (خانم) در شرکت بازرگانی / مشهد

آگهی استخدام منشی (خانم) در شرکت بازرگانی / مشهد

شرکت بازرگانی از بین داوطلبان با مشخصات زیر دعوت به همکاری می نماید:

۱-آراستگی ظاهری
۲-آشنایی نسبی با رایانه
۳-تحصیلات: دیپلم به بالا
۴-مجرد

ایمیل
تلفن09155299331
سایت