استخدام کادر فروش فروشگاه پوشاک برند آقایان / گرگان

آگهی استخدام کادر فروش فروشگاه پوشاک برند آقایان / گرگان

به دو نفر فروشنده با تجربه جهت تکمیل کادر فروش فروشگاه پوشاک برند آقایان نیازمندیم ساعت کار از ۹ صبح تا ساعت ۲۳ که در طول روز دو ساعت ناهار درنظر گرفته شده هفته ای یک روز آف و ماهی یک روز مرخصی در مجموع ۲۵ روز کاری میباشد درصد فروش و حق برداشت ماهانه که برداشت ماهانه پرسنل از درصد آخر سال کم‌شده و مابقی به صورت چک روز پرداخت میشود

تلفن09120041783
سایت