استخدام کادر فروش فروشگاه پوشاک برند آقایان / قزوین

آگهی استخدام کادر فروش فروشگاه پوشاک برند آقایان / قزوین

به دو نفر فروشنده باتجربه جهت کار در فروشگاه پوشاک‌آقایان برند نیازمندیم حقوق به صورت درصد میباشد و در ماه حق برداشت دارید که در آخر سال برداشت ماهانه از درصد شما کسر میشود مابقی نقدی پرداخت میشود ساعت کار از ۹ صبح تا ۱۱ شب و دو ساعت ناهار و هفته ای یک روز آف استراحت و ماهی یک روز مرخصی کلا در ماه ۲۵ روز کاری میباشد

تلفن09120041783
سایت