استخدام منشی خانم جهت مدیریت دفتر و پاسخگویی تلفن / تهران

آگهی استخدام منشی خانم جهت مدیریت دفتر و پاسخگویی تلفن / تهران

ساعت کار 9صبح تا 16عصر
پنجشنبه تا13عصر
حقوق مزایا مکفی
کار منشی مدیریت دفتر جواب دادن تلفن

ایمیل
تلفن09217876615
سایت