استخدام نیرو جهت امور داخلی فروش و خارج فروشگاه ابزار فروشی / بابل

آگهی استخدام نیرو جهت امور داخلی فروش و خارج فروشگاه ابزار فروشی / بابل

به یک نیروی کار جهت انجام کلیه امور داخلی فروش و خارج فروشگاه ابزار فروشی در بابل کمربندی امیرکلا بعد از میدان نماز مجتمع ابزار سپه نیازمندی ساعات کار ۷:۱۵ صبح الی ۱۳ بعد از ظهر ها ساعت ۱۵ الی ۲۰ و ۳۰ پنجشنبه ها از صبح الی ۱۶ جمعه ها فروشگاه تعطیل میزان حقوق یک میلیون و ۵۷۰ هزار تومان به ازای هر فرزند ۱۵۰ هزار تومان حق بیمه برای خود شهر و کلیه اعضای خانواده عیدی یک برابر حقوق برابر ۱۲ ماه کار کردن

ایمیل
تلفن09123974516
سایت