استخدام نیروی خانم مسلط به نرم افزار دنیای پردازش / تهران

آگهی استخدام نیروی خانم مسلط به نرم افزار دنیای پردازش / تهران

استخدام نیروی اداری تسلط کاااامل به نرم افزار دنیای پردازش .شیفت ها تقویم و صفر تا ۱۰۰ کار با دنیای پردازش
حتمااااا سابقه کارگزینی و کار با نرم افزار
رزومه خود را به واتساپ ارسال نمایید

تلفن09126464637
سایت