استخدام کارشناس منابع انسانی در یک شرکت بازرگانی / تهران

آگهی استخدام کارشناس منابع انسانی در یک شرکت بازرگانی / تهران

یک شرکت بازرگانی، تحقیقاتی وتولیدی به یک نفرکارسناس منابع انسانی(مدرک لیسانس وبالاتر دررشته های مذیریت اداری یاMBAمنابع انسانی باحداقل 2سال سابقه مرتبط وآشنا ومسلط به فرآیندمنابع انسانی وقوانین مرتبط
درتهران نیازدارد.

ایمیلhr@bcs-trade.ir
تلفن09131031779
سایت