استخدام ویزیتور فعال و پرانرژی / الوند ,قزوین

استخدام ویزیتور فعال و پرانرژی / الوند ,قزوین

به تعدادی نیروی فعال و پر انرژی احتیاج دارم
برا پخش ی محصول عالی
میتونی روزانه از ۱۰۰۰ تومن تا بینهایت کار کتی
بستگی به توانایی خودت داره
حقوقت رو خودت تعیین کن
جنس از ما
فروش از شما

ایمیل
تلفن09193896929
سایت