آشنایی با رشته پرستاری

معرفی شغل یک پرستار :

پرستار يكي از اعضاء كليدی در گروه مراقبت هاي بهداشتي و درمانی است. پرستار يك عضو مهم در تيم مراقبت بهداشتي است و داراي نقشهاي گسترده اي از جمله نقش مراقبتي، حمايتي، درماني، هماهنگي ، مشورتي ، مديريتي و تحقيقاتي مي‌باشد. در تقسيم بنديهاي آكادميک، امروز ارزش پرستار خوب همطراز يک پزشک خوب قرار مي گيرد. كار يك پزشک خوب موقعي به حد مطلوب مي رسد كه يك پرستار خوب و ورزيده مسئوليت بيمار او را بر عهده داشته باشد. بايد توجه داشت كه وظيفه يك پرستار تنها مراقبت از بيمار در بيمارستان نيست بلكه يك پرستار با مراقبت از افراد در تمام مراحل زندگي آنها از پيشگيري از بيماري‌ها گرفته تا مراقبت در هنگام بيماري و توانبخشي پس از بيماري سروكار دارد.

وظایف یک پرستار چیست؟

ثبت مشخصات بیمار در پرونده های پزشکی او و گزارشات پرستاری
بررسی منظم وضعیت بیماران از جمله گرفتن دمای بدن، اندازه گیری فشار خون و کنترل وضعیت تنفسی آنها
کمک به پزشکان و سایر تیم درمان
دادن داروی بیماران مطابق با دستور پزشک
انجام تزریقات، تزریق خون، تمیز کردن و پانسمان زخم ها
استفاده از تجهیزات و دستگاه های پیشرفته پزشکی
احترام به بیماران و رعایت حقوق آنها
همکاری با بخش های مختلف بیمارستان
آرام سازی محیط فیزیکی، کنترل دما و نور، سر و صدای محیط و سایر عوامل محیطی و تامین شرایط استراحت به آرامش بیمار
کنترل و نظارت بر کار واحد پرستاری و برنامه ریزی شیفت های کاری (از وظایف سرپرستار)

سختی های رشته پرستاری

پرستاری از آن دست شغل هایی است که تنها با عشق می توان در آن ماند و ادامه داد. شغل پرستاری از جمله مشاغل سخت و زیان آور است، مسائلی چون کار شیفتی، حقوق و مزایای کم نسبت به حجم کار، همراهی با بیمار و فشارهای روحی، صدمات جسمی ناشی از کار در بیمارستان، فشار ناشی از اهمیت دقت و توجه در کار و دیده نشدن زحمات این شغل بخشی از دشواری های این شغل هستند. به دلیل کمبود نیرو، بازنشستگی زودهنگام پرستاران به این سادگی ها ممکن نیست. ضمن آنکه همچنان سختی های این حرفه از چشم مردم و مراجعان بیمارستان ها مخفی مانده و نفسِ این شغل، به دلیل مواجهه با افراد بیمار و غمگین و هراسیده از بیماری همچنان باعث ایجاد توقعات زیادی از سوی مردم شده، بدون آنکه به شرایط پرستاران و وضعیت سختی حرفه آنها توجه شود. پرستاری شغلی است که بیشترین شاغلان آن را زنان تشکیل می دهند و به لحاظ سختی و سنگینی کار اساساً با شغل های دیگر قابل مقایسه نیست. مثلاً معلمی هم شغل سختی است، اما تعطیلات تابستان و وضعیت نرمال کاریش باز هم آن را بسیار راحت تر از پرستاری می کند. در واقع به دلیل همین سختی و فشار کاری است که بسیاری از پرستاران ازدواج نمی کنند؛ چراکه وضعیت کاری معمول و مناسبی نداریم و بسیاری از مادران پرستار شدیداً گرفتار ناهماهنگی های شغلیشان با رسیدگی به فرزندانشان می شوند. با توجه به نيازهاي جامعه به پرستار و ديدگاه مثبت در خصوص پرستار و موقعيت او در جامعه بخصوص در چند سال اخير كه تحول در اين حرفه ايجاد شده است و رو به پیشرفت است.
بازارکار و درآمد رشته پرستاری

اگر مي خواهيد زود استخدام بشوید و شغل و حقوقتان تضمين باشد پرستاری بهترين رشته است. رشته پرستاری با وجود سختی های که دارد از یک بازارکار عالی برخوردار است از بین تمام رشته های کارشناسی تنها رشته ای است که بیکار ندارد (مگر اینکه کسی خودش نخواهد کار کند). درآمد یک پرستار بستگی به محل استخدام، پست های بیمارستان، ساعت شغلی و موقعیت جغرافیایی دارد. برخی گفته های حاکی از آن است که درآمد پرستار و پزشک بیمارستان اختلاف فاحشی با هم دارند که شاید خیلی عادلانه نباشد. از طرفی در مقایسه، درآمد پرستار در ایران با سایر کشورها بسیار متفاوت و کمتر می باشد که گاهی باعث مهاجرت پرستاران به خارج از کشور شده است. پرستار می تواند در بیمارستان ها، درمانگاه ها، مراکز درمانی، مراکز نگهداری سالمندان و کودکان دولتی و خصوصی کار کند. شرایط محیط کار پرستار بستگی به نوع مسئولیت و بخشهای بیمارستان و مراکز درمانی که در آن مشغول می باشد، دارد مثلا یک پرستار که در بخش اورژانس و یا پایگاه اورژانس بیمارستان کار می کند یا پرستاری که در بخش اطفال بیمارستان یا بخش داخلی و جراحی و یا ICU و CCU و یا اطاق عمل از نظر شرایط محیط کار با هم تفاوت دارند . پرستار می تواند در بیمارستان براساس سطح تحصیلات ( کارشناسی ، کارشناسی ارشد، دکتری ) و سابقه کار، در پستهای پرستار شیفت ، سر پرستار ، سوپروایزر بالینی ، سوپروایزر کنترل عفونت ، سوپروایزر آموزشی و ریاست پرستاری بیمارستان مشغول به کار شود .همچنین می تواند به صورت پرستار خصوصی در منازل بیماران کار کند.
ادامه تحصیل در رشته پرستاری

دانشجویان رشته پرستاری در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکترا قادر به ادامه تحصیل می باشند.

گرایش های دوره ارشد: داخلي جراحي، اطفال، مديريت، بهداشت، روان پرستاري، پرستاري ويژه، اپيدميولوژي، آناتومي، فيزيولوژي، بافت شناسي

جذابیتها و سختی های دوران تحصیل:

در اینجا به صورت اجمالی واحدهایی را که در این دوره ۴ ساله باید بگذرانید رامی توانید ببینید

تعداد کل واحدها: ۱۳۰ واحد

درس های عمومی: ۲۰ واحد

– درس های نظری: ۱۶ واحد

درس های اصلی: ۱۲ واحد

– درس های تخصصی: ۴۶ واحد

– درس های کارآموزی: ۱۲ واحد

در دانشگاه تهران، دانشجویان پس از گذراندن یک تا دو ترم، وارد بیمارستان شده و درس های بالینی را شروع می کنند. درس های ارائه شده در ترم اول در اغلب دانشگاهها به شکل زیر است:

تشریح کالبد انسان (تئوری و عملی)، فیزیولوژی (تئوری و عملی)، بیوشیمی (تئوری و عملی)، اصول مهارتهای پرستاری (تئوری و عملی)، فارسی (تئوری)، اندیشه اسلامی (تئوری)، زبان انگلیسی (تئوری). در ترم دوم دانشجویان درس هایی مانند میکروب شناسی، انگل شناسی، تغذیه و تغذیه درمانی را می آموزند و درس های کارآموزی اصول و مهارتهای پرستاری و… را به صورت عملی فرا می گیرند.

در ترم های بعد، واحدها بیشتر کارآموزی بوده و به صورت زیر می باشد:

پرستاری بهداشت و روان، پرستاری بهداشت و مادران ۱، ۲ و ۳، کارآموزی بیماری های پرستاری داخلی جراحی ۱، ۲ و ۳ و…

امّا رشته ی پرستاری بیش از مطالعه ی هر کتاب و جزوه ای، نیازمند روحیه ای قوی و صبری مثال زدنی است. پرستاران چرخ دنده های حرکت یک بیمارستان هستند و بدون آنها قطعا بیمارستانی وجود نخواهد داشت.

بیماران از لحظه ی ورود به بیمارستان، چه در اورژانس و چه در درمانگاه و بخش با پرستاران در ارتباط هستند و مشکلات آنها از طریق پرستاران به گوش پزشکان می رسد.

قبل از انتخاب رشته ی پرستاری بدانید که شرایط شغلی این رشته نیازمند گذشت، صبر و تحمل زیاد است. ممکن است یک روز بیمار شما فوت کند و شما نباید نظارت بر سایر بیمارهایتان را به این دلیل پشت گوش بیندازید. تعداد زیادی از مراجعین از شما سوالاتی می پرسند که پاسخ آنها به عهده ی شما نیست و باید با صبر و حوصله به آنها این را توضیح دهید.

بیمار، شما را امین خود میداند و با شما درد و دل می کند. باید قدرت شنیدن و دگردردی در شما وجود داشته باشد.

در یک کلام برای انتخاب رشته ی پرستاری در نظر گرفتن آینده ی شغلی، کم اهمیت ترین موضوع برایتان باشد و بیشتر به تواناییهای روحی و جسمی خودتان توجه کنید.

ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر در رشته پرستاری:

فارغ التحصیلان کارشناسی پرستاری میتوانند در رشته های زیر در مقطع ارشد ادامه تحصیل دهند:

پرستاری داخلی – جراحی

پرستاری – سلامت جامعه

پرستاری کودکان

روان پرستاری
آینده شغلی رشته پرستاری:

پرستاران می توانند در بیمارستان ها، کلینیک های شخصی و دولتی، سازمان ها و … مشغول به کار شوند. در اغلب مراکز، ساعت کاری به صورت شیفتی در سه نوبت یا دو نوبت میباشد اما این مسئله بیشتر به محیط کار و شرایط آن بستگی دارد. کار پرستاران اورژانس و بخش ها، بیشتر به صورت گردشی میباشد.

پرستار می تواند در بیمارستان بر اساسی سطح تحصیلات (کارشناسی، کارشناسی ارشد) و سابقه ی کار در پستهای پرستار شیفت، سرپرستار، سوپروایزر بالینی، سوپر وایزر کنترل عفونت، سوپروایزر آموزشی و ریاست پرستاری بیمارستان مشغول به کار شود.

پرستار وضعیت بیمار را در هر لحظه کنترل می کند. بالای تخت هر مریض کاردکس (نوعی پرونده) وجود دارد که پرستار علائم حیاتی بیمار را هر ساعت در آن ثبت می کند. پرستار دستورهای دارویی پزشکان را اجرا کرده و به بیمار اطلاعات لازم را درباره ی مراقبتها و رعایت های بهداشتی و غذایی میدهد. همچنین پرستاران می توانند در بخش های مختلف اداری بیمارستان به عنوان سرپرستار بخش، مترون (رییس بخش پرستاری بیمارستان) و… فعالیت کنند. در ایران با این که پرستاران جایگاه واقعی خود را نیافته اند و در چند سال اخیر نیز با تعداد قابل توجهی فارغ التحصیل رشته ی پرستاری از دانشگاه آزاد و دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی روبه رو بوده ایم، امّا هنوز مراکز بهداشتی – درمانی به پرستارانی متخصص، مجرب و توانمند نیازمندند و درواقع بازار کار برای فارغ التحصیل خوب این رشته وجود دارد. پرستاران با بیماران مختلف جسمانی و روانی سر و کار داشته و در معرض بیماریهای مختلف نیز قرار دارند. وجود فشار کاری، ساعتهای کار طولانی، استرس بالا و کم بودن حقوق و مزایا نیز از مشکلات دیگر این شغل میباشد. پرستاران یک بیمارستان، عامل اصلی موفقیت یک بیمارستان هستند؛ یعنی اگر پرستاران یک بیمارستان خوب، کارآمد و دلسوز باشند، اکثر بیماران از آن بیمارستان راضی خواهند بود. چون بیشترین ارتباط بیمار با پرستاران میباشد و رضایت از پرستار مساوی است با رضایت از بیمارستان!
بازه ی درآمد رشته پرستاری:

اکنون با اجرای طرح تحول سلامت، حقوق و دریافتی پرستاران به ویژه در بیمارستانهایی که این طرح در آنها اجرا می شود بهبود نسبی یافته است. حقوق پرستاران در بیشتر موارد متناسب با سختی کاری که دارند، نیست. متوسط درآمد یک پرستار در ایران حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در ماه در سال ۱۳۹۵ بوده است.
رشته پرستاری مناسب چه کسانی است؟

دانشجوی پرستاری باید عاشق انسان و انسانیت باشد تا بتواند در شرایط سخت و بحرانی حتی زمانی که خسته است یا آمادگی جسمی و روحی لازم را ندارد، به دیگران کمک کند. همچنین باید فردی منظم و دقیق باشد و بداند که نظم و سخت گیری اساس کار رشته پرستاری است و از لحاظ علمی نیز لازم است که به زیست شناسی، شیمی و زبان انگلیسی مسلط باشد چون برای روزآمد بودن و اطلاع از آخرین دستاوردهای دانش پرستاری، لازم است که از مجلات و منابع علمی به زبان انگلیسی استفاده کند.

دانشجوی پرستاری باید از سلامت کامل بدنی برخوردار باشد تا به یاری دید قوی بتواند کارهای ظریف و دقیق پرستاری را به خوبی انجام دهد و با شنوایی خوب صدای قلب را حتی اگر ضعیف باشد، بشنود. حتی داشتن قدی متناسب و عدم لکنت زبان یا لرزش دست در این رشته ضروری است. چون همین مشکلات به ظاهر کوچک، در کارایی یک پرستار بسیار موثر است.

آگهی های مرتبط

عضویت در سامانه هوشمند استخدام و کاریابی

با ثبت نام در سامانه هوشمند استخدام از خدمات زیر بهره مند گردید.

ارسال اتوماتیک رزومه رزومه شما به صورت اتوماتیک برای کارفرمایانی که نیاز به شخصی با ویژگی های شما دارند ارسال خواهد شد.

دریافت استخدام های مرتبط دریافت تمامی استخدام های مطابق با رزومه شما، همراه با نمایش درصد مطابقت

ایجاد صفحه اختصاصی رزومه با ایجاد صفحه اختصاصی، رزومه شما برای تمامی شرکت ها و سازمان ها قابل مشاهده میباشد.