مجوز استخدام ۱۰ هزار نفر به وزارت بهداشت داده شده است

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از مهر، جمشید انصاری بعد از ظهر شنبه در شورای اداری استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: تفاوت اصلی انقلاب اسلامی و بسیاری از انقلاب‌های معاصر در جهت گیری انقلاب در تحقق عدالت است.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه چهارمحال و بختیاری بعد از پیروزی انقلاب توسعه تدریجی داشته است، افزود: باید بتوان مناطق محروم‌تر را از مزایای توسعه بهره‌مند کرد و مجموعه اقداماتی در طول سال‌ها بعد از پیروزی انقلاب نشان می‌دهد به سمت توسعه عدالت اجتماعی حرکت شده است.

وی بیان کرد: بیش از ۹۵ درصد جمعیت روستایی کشور از برق استفاده می‌کند که این مهم از نظر اقتصادی یک کار اقتصادی نیست و تنها توجیه اجتماعی از نظر عدالت را دارد.

وی بیان کرد: بیش از ۸۵ درصد جمعیت روستایی کشور نیز از آب شرب بهداشتی سالم برخوردارند.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: اکنون ۷۰ درصد جامعه در طبقه متوسط از نظر امکانات بهداشتی و فرهنگی و… قرار دارند که کار بزرگی است و کمتر به آن توجه شده است.

وی ادامه داد: کشور بعد از پیروزی انقلاب دستاوردهای قابل توجه داشته که افتخارآمیز است.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح کرد: وظیفه اداره امور در استان به عهده مدیران دستگاه‌های اجرایی است و نخستین وظیفه دولت در حوزه ارائه کالا و خدمات عمومی است.

وی با اشاره به اینکه مجموعه دستگاه‌ها باید در حوزه مسئولیت خود خدمات را برای مردم با بهترین نحو و بالاترین کیفیت فراهم کنند، گفت: نظام اداری برای استخدام نیست بلکه جای توانمندترین آدم‌ها برای ارائه بهترین خدمت به مردم است.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور بیان کرد: علت استخدام از طریق آزمون این است که عدالت استخدامی و شایسته سالاری رعایت شود.

وی بیان کرد: در حوزه تأمین امنیت و کالاهای عمومی و در تأمین و اداره زیرساخت‌ها، زمانی بهترین کیفیت فراهم می‌شود که بهترین نیروی انسانی در اختیار باشد.

وی ادامه داد: هزینه اداره کشور بسیار بالا است.

وی افزود: ۱۵ درصد نیروی کار کشور در بخش عمومی مانند دولت، نهادهای عمومی و غیر دولتی و نیروهای مسلح کار می‌کنند که این افراد به شدت روی ۸۵ درصد مابقی جامعه تأثیر می‌گذارد و اگر تصمیمات غلط بگیرند بر کل جامعه تأثیر گذار است.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: نظام اداری بر اساس تصمیمات مرکزی اداره می‌شود و تصمیم برای استخدام توسط وزارتخانه‌ها انجام می‌شود که باید مشکلات به آنها منعکس شود.

وی ادامه داد: امسال مجوز استخدام ۱۰ هزار نفر را به وزارت بهداشت و درمان دادیم که باید دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد سهم خود را دریافت کند.

معاون رئیس جمهور:

مجوز استخدام ۱۰ هزار نفر به وزارت بهداشت داده شده است

شهرکرد- معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: مجوز استخدام ۱۰ هزار نفر در سالجاری به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی داده شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید انصاری بعد از ظهر شنبه در شورای اداری استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: تفاوت اصلی انقلاب اسلامی و بسیاری از انقلاب‌های معاصر در جهت گیری انقلاب در تحقق عدالت است.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه چهارمحال و بختیاری بعد از پیروزی انقلاب توسعه تدریجی داشته است، افزود: باید بتوان مناطق محروم‌تر را از مزایای توسعه بهره‌مند کرد و مجموعه اقداماتی در طول سال‌ها بعد از پیروزی انقلاب نشان می‌دهد به سمت توسعه عدالت اجتماعی حرکت شده است.

وی بیان کرد: بیش از ۹۵ درصد جمعیت روستایی کشور از برق استفاده می‌کند که این مهم از نظر اقتصادی یک کار اقتصادی نیست و تنها توجیه اجتماعی از نظر عدالت را دارد.

وی بیان کرد: بیش از ۸۵ درصد جمعیت روستایی کشور نیز از آب شرب بهداشتی سالم برخوردارند.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: اکنون ۷۰ درصد جامعه در طبقه متوسط از نظر امکانات بهداشتی و فرهنگی و… قرار دارند که کار بزرگی است و کمتر به آن توجه شده است.

وی ادامه داد: کشور بعد از پیروزی انقلاب دستاوردهای قابل توجه داشته که افتخارآمیز است.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح کرد: وظیفه اداره امور در استان به عهده مدیران دستگاه‌های اجرایی است و نخستین وظیفه دولت در حوزه ارائه کالا و خدمات عمومی است.

وی با اشاره به اینکه مجموعه دستگاه‌ها باید در حوزه مسئولیت خود خدمات را برای مردم با بهترین نحو و بالاترین کیفیت فراهم کنند، گفت: نظام اداری برای استخدام نیست بلکه جای توانمندترین آدم‌ها برای ارائه بهترین خدمت به مردم است.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور بیان کرد: علت استخدام از طریق آزمون این است که عدالت استخدامی و شایسته سالاری رعایت شود.

وی بیان کرد: در حوزه تأمین امنیت و کالاهای عمومی و در تأمین و اداره زیرساخت‌ها، زمانی بهترین کیفیت فراهم می‌شود که بهترین نیروی انسانی در اختیار باشد.

وی ادامه داد: هزینه اداره کشور بسیار بالا است.

وی افزود: ۱۵ درصد نیروی کار کشور در بخش عمومی مانند دولت، نهادهای عمومی و غیر دولتی و نیروهای مسلح کار می‌کنند که این افراد به شدت روی ۸۵ درصد مابقی جامعه تأثیر می‌گذارد و اگر تصمیمات غلط بگیرند بر کل جامعه تأثیر گذار است.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: نظام اداری بر اساس تصمیمات مرکزی اداره می‌شود و تصمیم برای استخدام توسط وزارتخانه‌ها انجام می‌شود که باید مشکلات به آنها منعکس شود.

وی ادامه داد: امسال مجوز استخدام ۱۰ هزار نفر را به وزارت بهداشت و درمان دادیم که باید دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد سهم خود را دریافت کند.

آگهی های مرتبط