مقایسه تغییرات حداقل حقوق کارگران در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸

اخبار تعیین دستمزد کارگران در سال ۹۹
مقایسه تغییرات حداقل حقوق کارگران در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸

در زیر جدول تغییرات حداقل حقوق کارگران در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ به همراه مبلغ و درصد تغییرات قید شده است.

جدول تغییرات حداقل حقوق کارگران در سال ۹۹

اقلام حقوقسال ۹۸ (بر مبنای تومان)سال ۹۹ (بر مبنای تومان) درصد تغییر
 حداقل دستمزد ماهانه ۱.۵۱۶.۸۸۲ ۱.۸۳۵.۴۲۷ ۲۰/۹
حق مسکن۱۰۰.۰۰۰۱۰۰.۰۰۰صفر
بن خواربار۱۹۰.۰۰۰۴۰۰.۰۰۰۱۱۰/۵
حق سنوات۷۰.۰۰۰۱۷۵.۰۰۰۱۵۰
حق اولاد۱۵۱.۶۸۸۱۸۳.۵۴۲۲۰/۹
حداقل حقوق کارگران بدون فرزند

(با حداقل یکسال سابقه کار)

۱.۸۷۶.۸۸۲۲.۵۱۰.۴۲۷۳۳/۸
حداقل حقوق با یک فرزند۲.۰۲۸.۵۷۰۲.۶۹۳.۹۶۹۳۲/۸
حداقل حقوق با دو فرزند۲.۱۸۰.۲۵۸۲.۸۷۷.۵۱۱۳۲
* محاسبات بر مبنای ۳۰ روز انجام شده است.

 

آگهی های مرتبط

عضویت در سامانه هوشمند استخدام و کاریابی

با ثبت نام در سامانه هوشمند استخدام از خدمات زیر بهره مند گردید.

ارسال اتوماتیک رزومه رزومه شما به صورت اتوماتیک برای کارفرمایانی که نیاز به شخصی با ویژگی های شما دارند ارسال خواهد شد.

دریافت استخدام های مرتبط دریافت تمامی استخدام های مطابق با رزومه شما، همراه با نمایش درصد مطابقت

ایجاد صفحه اختصاصی رزومه با ایجاد صفحه اختصاصی، رزومه شما برای تمامی شرکت ها و سازمان ها قابل مشاهده میباشد.