اخبار جذب هیات علمی در سال ۹۹ (کلیه اخبار)

اخبار جذب هیات علمی در سال ۹۹ (کلیه اخبار)
اخبار جذب هیات علمی

در این صفحه اخبار لحظه به لحظه جذب هیات علمی اعلام میشود..!


جزییات استخدام هیات علمی در دانشگاه‌های علوم پزشکی

هجدهمین فراخوان جذب و استخدام عضو هیات علمی پیمانی در رشته های علوم پایه و بالینی دانشگاه های علوم پزشکی و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از مرکز امور هیات علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شرایط جذب و استخدام عضو هیات علمی پیمانی در رشته‌های علوم پایه و بالینی دانشگاه‌ها / دانشکده‌های علوم پزشکی و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارت بهداشت اعلام شد.

ثبت نام به صورت متمرکز و اینترنتی بوده و ملاک ثبت نام در فراخوان متقاضیان گرفتن کد رهگیری است. مهلت ثبت نام از ۲۷ اسفندماه ۱۳۹۹ آغاز شده است و داوطلبان تا ساعت ۲۴ روز ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ فرصت دارند مدارک لازم را بارگذاری کنند و ثبت نام خود را تکمیل کنند.

داوطلبان در احتساب امتیازات علمی توجه داشته باشند که صرفاً به مستندات بارگذاری شده به صورت الکترونیکی در سامانه امتیاز تعلق می‌گیرد.

شرایط عمومی جذب و استخدام عضو هیات علمی پیمانی

اعتقاد به مبانی نظام مقدس جمهوری اسلامی و قانون اساسی

تدین به یکی از ادیان رسمی مصرح در قانون اساسی

داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران

عدم محکومیت به محرومیت از استخدام دولتی و سابقه محکومیت کیفری و جزایی

عدم اعتیاد به دخانیات، مواد مخدر و روان گردان

انجام خدمت وظیفه عمومی، دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا داشتن معافیت قانونی و یا پایان دوره ضرورت نظام (ویژه آقایان)

تایید صلاحیت‌های علمی و عمومی داوطلبان در هیات‌های اجرایی جذب دانشگاه‌ها و هیات مرکزی جذب وزارت متبوع طبق مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی.

شرایط اختصاصی جذب و استخدام عضو هیات علمی پیمانی

دارا بودن دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی (و یا گواهی دوره فلوشیپ) در رشته‌های بالینی و دانشنامه دکتری تخصصی (Ph.D) و یا مدرک کارشناسی ارشد در رشته‌های علوم پایه.

حداکثر سن برای داوطلبین استخدام که مدرک کارشناسی ارشد داشته باشند ۳۵ سال و برای دارندگان دانشنامه دکتری تخصصی (Ph.D) و دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی و یا دوره فلوشیپ ۴۵ سال است.

تبصره ۱: مستخدمینی که دارای مدرک دکتری تخصصی (Ph.D) بورد تخصصی و فوق تخصصی هستند تنها درصورت دارا بودن حداکثر ۱۵ سال سنوات خدمت می‌توانند در فراخوان جذب هیات علمی شرکت کنند. شرایط سنی این دسته متقاضیان مطابق بند اعلام شده در شرایط اختصاصی خواهد بود.

تبصره ۲: مستخدمین کشوری با مدرک کارشناسی ارشد به استثنای کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی اتاق عمل (با رعایت شرایط تبصره ۱) نمی‌توانند در فراخوان شرکت کنند.

شرکت افراد مشغول به تحصیل در فراخوان ممنوع است.

تبصره: چنانچه متقاضیان در زمان انجام مراحل جذب در آزمون Ph.D یا فوق تخصص و یا فلوشیپ پذیرفته شوند نیز مشمول این بند بوده و پرونده آنها از دستور کار جذب خارج خواهد شد.

شرکت متعهدین خدمت به دانشگاه‌ها و دانش آموختگان مقاطع مورد تایید تحصیلی، در آزمون فراخوان دانشگاه‌ها بلامانع است. شرکت در فراخوان (متعهدین خدمت که تعهدات را در یکی از دانشگاه‌های علوم پزشکی می‌گذرانند در فراخوان سایر دانشگاه‌ها به غیر از دانشگاه محل تعهد یا خدمت با موافقت کتبی موسسه مبدا ممکن خواهد بود.)

دانش آموختگان مقاطع صرفاً دکتری تخصصی (Ph.D) و کارشناس ارشد جهت شرکت در فراخوان نیاز به شروع تعهدات در دانشگاه‌ها ندارند.

متقاضیان کارشناس ارشد و (Ph.D) که بنا به نیاز دانشگاه بصورت کتبی، تعهدات خود را به صورت غیر هیات علمی می‌گذرانند نیز می‌توانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد شرکت کنند و در صورت موافقت دانشگاه محل خدمت/ محل تعهد می‌توانند در فراخوان سایر دانشگاه‌ها شرکت کنند.

شرایط شرکت در فراخوان جذب هیات علمی مشمولین تعهدات قانونی

شرکت در فراخوان برای مشمولین قانون نحوه تامین هیات علمی، بعد از گذشت دوره ضرورت (۲۴ ماه) میسر است. جذب نهایی و پیمانی شدن افراد مذکور پس از اتمام تعهد و انجام فرایند صدور کارت پایان خدمت خواهد بود.

متخصصین متعهد خدمت درمانی صرفاً در صورت داشتن موافقت کمیسیون مشترک درمان و آموزش وزارت بهداشت می‌توانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد شرکت کنند و در صورت موافقت کتبی دانشگاه محل تعهد در فراخوان سایر دانشگاه‌ها نیز می‌توانند شرکت کنند.

چنانچه کمتر از ۶ ماه به پایان تعهدات درمانی متقاضیان باقی مانده باشد شرکت آنان در فراخوان علیرغم نداشتن موافقت کمیسیون مشترک آموزش و درمان وزارت بهداشت در فراخوان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور بلامانع است.

متخصصین متعهد خدمت درمانی که از سهمیه استخدامی و یا از سهمیه مناطق محروم و سهمیه خانمها جهت پذیرش در دوره تخصصی استفاده کرده باشند، صرفاً در صورت داشتن موافقت کمیسیون مشترک درمان و آموزش وزارت بهداشت می‌توانند در فراخوان شرکت کنند.

متخصصین دارای دانشنامه تخصصی دندانپزشکی که بصورت درمانی یا هیات علمی در دانشگاه تعهد می‌گذرانند می‌توانند در فراخوان دانشگاه محل انجام تعهدات شرکت کنند و درصورت موافقت دانشگاه محل خدمت / محل تعهد می‌توانند در فراخوان سایر دانشگاه‌ها شرکت کنند.

دارندگان مدرک قبولی دانشنامه فوق تخصصی که تعهدات فوق تخصص را به صورت درمانی یا هیات علمی می‌گذرانند صرفاً می‌توانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد خود شرکت کنند. این متقاضیان پس از شروع تعهدات می‌توانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد شرکت کنند و تنها در صورت باقی ماندن حداکثر ۶ ماه به پایان تعهدات (فوق تخصص) و با موافقت کتبی دانشگاه محل خدمت / محل تعهد می‌توانند در فراخوان سایر دانشگاه‌ها نیز شرکت کنند.

عنوان رشته متقاضی باید با عنوان رشته درج شده در فراخوان دقیقاً مطابقت داشته باشد و پذیرش مدارک مشابه ممنوع است.

شرایط شرکت نخبگان در فراخوان جذب هیات علمی علوم پزشکی

بر اساس مصوبات هیات عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی، نخبگان می‌توانند جهت شرکت در فراخوان ۵ انتخاب داشته باشند که باید دو انتخاب آموزشی و دو انتخاب پژوهشی باشد.

واجدین شرایط نخبگی با امتیاز ویژه در فرآیند پذیرش هیات علمی دانشگاه‌ها دارای اولویت هستند مشروط بر آنکه گواهی نخبگی را در زمان شرکت در فراخوان ارائه کنند.

ایثارگران شامل فرزندان و همسران شهدا، جانبازان ۱۵ درصد و بالاتر، آزادگان و همسران و فرزندان آنان، همسران و فرزندان جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر، رزمندگان با حداقل ۶ سابقه حضور در جبهه که دارای مدرک علمی دکتری مورد تایید وزارتین علوم و بهداشت هستند و شرایط علمی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی را داشته باشند در اولویت استخدام قرار دارند.

ممنوعیت‌های شرکت در فراخوان جذب هیات علمی علوم پزشکی

متقاضیانی که از طریق آموزش از راه دور (دوره‌های مجازی) و یا دوره‌های غیرحضوری تحصیلات خود را به پایان رسانیده اند نمی‌توانند در فراخوان جذب هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور شرکت کنند.

اعضای هیات علمی شاغل به صورت رسمی و پیمانی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور نمی‌توانند در فراخوان شرکت کنند.

متقاضیانی که بورسیه دانشگاه خاصی هستند تنها در صورت انتقال تعهدات بورس به دانشگاه دیگر می‌توانند در فراخوان آن دانشگاه شرکت کنند، در غیر این صورت تنها می‌توانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد بورسیه شرکت کنند.

متقاضیان دارنده مدرک تحصیلی بالاتر از رشته و مقطع اعلام شده در فراخوان، حق شرکت در فراخوان اعلام شده در مقطع پایین‌تر را ندارند.

در مواردی که اعلام نیاز دوره فلوشیپ قید شده، تصمیم گیری در مورد بررسی پرونده‌ها با مدرک تخصصی (درصورت عدم مراجعه متقاضی با مدرک دوره فلوشیپ اعلام شده) بر عهده هیات مرکزی جذب خواهد بود.

شرایط شرکت برخی از رشته‌ها در فراخوان جذب هیات علمی علوم پزشکی

دانش آموختگان رشته‌های مامایی، بهداشت باروری و کلیه گرایش‌های پرستاری تنها به صورت بالینی جذب دانشگاه‌های علوم پزشکی خواهند شد.

دانش آموختگان رشته‌های طب هوا فضا- طب ورزشی- طب کار- پزشکی اجتماعی و طب سالمندی پس از فراغت از تحصیل می‌توانند در فراخوان شرکت کنند.

دانش آموختگان رشته پزشکی قانونی به شرط ارائه عدم نیاز سازمان پزشکی قانونی می‌توانند در فراخوان شرکت نکنند.

چنانچه در هر یک از مراحل پذیرش یا پس از آن خلاف اطلاعات اعلام شده توسط متقاضی محرز شود، مراحل طی شده کان لم یکن تلقی شده و در صورت صدور حکم استخدامی حکم صادره لغو و بلا اثر می‌شود.

شرکت در فراخوان دو دانشگاه مجاز خواهد بود. از بین اولویتهای انتخابی متقاضی، اولویت با جذب در دانشگاهی است که هیات مرکزی جذب تائید کرده است و متقاضی مکلف است در اولین محلی که هیات مرکزی جذب تائید می‌کند به خدمت مشغول شود.

استخدام اعضای هیات علمی در دانشگاه‌های علوم پزشکی منوط به موافقت سازمان اداری استخدامی کشور با اعطای مجوز جهت جذب خواهد بود. همچنین استخدام منوط به داشتن ردیف و مجوزهای استخدامی توسط دانشگاه‌های ذیربط است.

استخدام اعضای هیات علمی در مرتبه استادیار به صورت تمام وقت جغرافیایی و در مرتبه مربی به صورت تمام وقت است.

متقاضیانی که در مقطع کارشناسی ارشد جهت مرتبه مربی در رشته پرستاری به صورت پرستاری مستقر در بالین جذب می‌شوند به استناد آئین نامه پرستاری مستقر در بالین تا ۵ سال حق ادامه تحصیل در مقطع بالاتر را ندارند.

منبع : خبرگزاری خبرآنلاین


فراخوان جذب هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی در راستای توسعه و تعمیق فعالیت های علمی و براساس طرح آمایش آموزشی و به منظور ارتقای کیفیت و اصلاح هرم هیات علمی، در بهمن سال جاری اقدام به درج فراخوان جذب هیات علمی از سراسر کشور می نماید. متقاضیان می توانند از طریق سامانه جامع دانشگاه آزاد اسلامی با ورود به سامانه جذب اعضای هیات علمی، پس از مطالعه دقیق قوانین و مقررات مربوط، در صورت دارا بودن شرایط، ثبت نام نمایند. لازم به ذکر است با عنایت به تدابیر مقام معظم رهبری بر توانمندسازی اعضای هیات علمی برای کسب مهارتهای فرهنگی و تربیتی و گسترش فضای انقلابی، متقاضیانی که در دوره های معرفتی از قبیل دوره بینش مطهر شرکت و گواهی معتبر آن را ارئه نمایند بر اساس امتیاز اکتسابی در دوره مذکور از اولویت جذب برخوردار خواهند بود.

۱.شرایط عمومی جذب اعضای هیات علمی مطابق مصوبه ۶۰۸ مورخ ۱۳۸۶/۴/۱۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشد.
مدرک تحصیلی مورد نیاز برای شرکت در فراخوان جذب در تمامی رشته ها اعلام نیاز شده دکتری تخصصی می باشد.
تبصره۱: ثبت نام دارندگان مدرک کارشناسی ارشد در گروه هنر در رشته های فاقد سرفصل مصوب دوره دکتری در کشور که در سامانه جذب به آن رشته ها اعلام نیاز شده است، بلامانع می باشد .
تبصره۲: ثبت نام دارندگان مدرک کارشناسی ارشد یا دانشجویان دکتری در رشته های پرستاری، مامایی، هماتولوژی و اتاق عمل، مشروط به نداشتن تعهد خدمت متقاضیان به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بلامانع می باشد.
۳.شرط سنی برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد حداکثر ۳۰ سال و برای دارندگان مدرک دکتری تخصصی حداکثر ۴۰ سال می باشد.
تبصره: برای متقاضیان زیرگروه پزشکی شرط سنی برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد و دانشجویان دوره دکتری تخصصی حداکثر ۳۵ سال و برای دارندگان مدرک دکتری تخصصی حداکثر ۴۵ سال می باشد.
۴. تبدیل وضعیت کارکنان دانشگاه به هیات علمی مطابق بخشنامه شماره ۳۵۱۱۴۶/۳۵ مورخ ۹۲/۱۰/۲۱ امکان پذیر می باشد.
۵. رشته تحصیلی متقاضی در دو مقطع آخر تحصیل هم خوانی داشته باشد.
تبصره: برابر مصوبه جلسه شصت و پنجم مورخ ۸۹/۹/۱ هیات عالی جذب اعضای هیات علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، متقاضیان جذب در گروه های پرستاری، معارف اسلامی و هنر درصورت داشتن سایر شرایط، همگونی رشته در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ملاک عمل در جذب نمی باشد.
۶. فارغ التحصیل دوره تمام وقت حضوری با حداقل معدل مورد تائید برای مقاطع کارشناسی ۱۴، کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای ۱۶ و دکتری تخصصی ۱۷ می باشد.
تبصره: متقاضیانی که فارغ التحصیل دانشگاههای خارج از کشور می باشند درصورت اینکه رتبه دانشگاه های آنان براساس سایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گروه الف (ممتاز) قرار می گیرد مجاز به شرکت در فراخوان دانشگاه می باشند.
۷. رشته و گرایش تخصصی متقاضی با رشته مورد نیاز مندرج در سامانه جذب دانشگاه همخوانی داشته باشد.
۸. متقاضیان گروه علوم پزشکی باید فاقد هرگونه تعهد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به جهت استفاده از مزایای آموزش رایگان، خدمات قانونی و مورد تعهد (طرح نیروی انسانی و ضریب k) باشند و در زمان ثبت نام ملزم به بارگذاری دانشنامه یا تاییدیه مدرک تحصیلی خود در سامانه جذب می باشند.
۹. ثبت نام در سامانه جذب هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نمی‌کند و جذب افراد واجد شرایط صرفاً پس از تائید توانایی علمی، عمومی و طی شدن فرایند جذب هیات علمی در هیات اجرایی جذب استان و هیات مرکزی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه امکانپذیر خواهد بود.
۱۰. مسئولیت صحت و کامل بودن اطلاعات وارد شده بر عهده متقاضی بوده و در صورت مشاهده هر گونه مغایرت یا نقص در اطلاعات ثبت شده، درخواست وی منتفی می‌گردد.
۱۱. متقاضیان مجاز به انتخاب سه استان بعنوان اولویت های محل خدمت می باشند.
تبصره: در صورتیکه پس از طی شدن فرآیند جذب در هیات اجرایی جذب استان ها، بیش از یک استان با جذب متقاضی موافقت داشته باشد، هیات مرکزی جذب، استان محل خدمت را انتخاب می نماید.
۱۲. جذب هیات علمی از خانواده معزز شهدا و ایثارگران بر اساس بند “پ” ماده ۹۰ قانون برنامه ششم توسعه کشور صورت می گیرد و متقاضیان واجد شرایط هنگام ثبت نام در فراخوان ملزم به بارگذاری مدارک و مستندات ایثارگری در سامانه جذب می باشند.
۱۳.جذب اعضای هیات علمی صرفاً از طریق شرکت در فراخوان و طی شدن فرآیند آن امکان پذیر می باشد.
۱۴. در طی فرآیند جذب، در صورت داشتن شرایط مساوی (توانایی علمی و صلاحیت عمومی)، اولویت با فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی می باشد.

منبع : دانشگاه آزاد اسلامی

جهت مشاهده لیست رشته های مورد نیاز اینجا کلیک نمایید
جهت مشاهده لیست رشته های مورد نیاز (واحدهای خاص) اینجا کلیک نمایید
برای مشاهده راهنمای ثبت نام اینجا کلیک نمایید

برای ثبت نام اینجا کیلیک نمایید

اطلاعیه تبدیل وضعیت اعضای غیر هیات علمی

به گزارش بازارکار در این اطلاعیه آمده است؛ به استحضار می رساند با عنایت به تعیین نسبت‌های استخدامی اعضا در جداول منابع انسانی ماده واحده برنامه ششم توسعه و بر اساس آمار نیروی انسانی در ابتدای سال ۱۳۹۹، در شورای اداری و استخدامی جهاددانشگاهی با تخصیص ۳۳۵ مجوز پیمانی و ۱۱۰ مجوز رسمی در رسته غیر هیات علمی موافقت شده ‌است. بر این اساس واحدهای سازمانی می‌­توانند بر حسب حداکثر تعداد مجاز (۲برابرظرفیت) مندرج در جداول تخصیص سهمیه پیوست، درخواست و مدارک و مستندات اعضایی که دارای عملکرد قابل قبول و شرایط زیر می‌باشند را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹.۱۲.۲۰ به اداره کل منابع انسانی و امور اداری ارسال نمایند.

شایان ذکر است مجموع سهمیه تخصیص یافته به واحدهای سازمانی، دو برابر مجوزها می‌باشد. بر این اساس افراد معرفی شده حسب سنوات، مدرک تحصیلی و پست سازمانی مجدد رتبه بندی و در نهایت حائز دریافت سهمیه می‌شوند.

با توجه به محدودیت زمانی، این اداره کل برای پذیرش درخواست‌هایی که پس از تاریخ مذکور ارسال می‌شود، مسئولیتی ندارد. در صورت عدم رعایت تخصیص سهمیه، شرایط احراز متقاضیان و نقص مدارک و مستندات، از فرآیند تبدیل وضعیت حذف خواهند شد.

همچنین از ارسال درخواست افراد واجد شرایط بخشنامه ایثارگری دولت خودداری فرمایید. برای تبدیل وضعیت ایشان طبق رویه بخشنامه مذکور اقدام خواهد شد.

حداقل شرایط احراز اولیه متقاضیان:

۱. داشتن عملکرد قابل قبول و رضایت واحد سازمانی از ایشان،

۲. داشتن حداقل سابقه خدمت در جهاد دانشگاهی بر حسب مدرک تحصیلی مطابق زیر:

۱. حداقل سابقه برای تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی:

۱. فوق لیسانس و دکتری با ۴۸ ماه (۴ سال) سابقه خدمت قراردادی

۲. لیسانس با ۷۸ ماه ( ۶ سال و ۶ ماه) سابقه خدمت قراردادی

۳. فوق دیپلم با ۱۰۸ ماه (۹ سال) سابقه خدمت قراردادی

۴. دیپلم با ۱۵۶ ماه (۱۳ سال) سابقه خدمت قراردادی

۲. حداقل سابقه برای تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی:

۱. فوق لیسانس و دکتری با ۳۶ ماه (۳ سال) سابقه خدمت پیمانی

۲. لیسانس با ۶۰ ماه (۵ سال) سابقه خدمت پیمانی

۳. فوق دیپلم با ۸۴ ماه (۷ سال) سابقه خدمت پیمانی

۴. دیپلم با ۱۲۰ ماه (۱۰ سال) سابقه خدمت پیمانی

تبصره ۱: ملاک محاسبه سابقه بر اساس سیاهه حقوق در جهاد دانشگاهی و تا تاریخ ۲۹ / ۱۲ / ۱۳۹۹ می‌باشد.

تبصره ۲: سابقه حضور در شرکت‌ها، موسسات و دانشگاه‌هایی که اکثریت سهام آن متعلق به جهاد دانشگاهی است، قابل احتساب می­‌باشد.

۳. داشتن حداقل شرایط احراز پست سازمانی مطابق مقررات زیر:

۱. دستورالعمل تطبیق پست‌های سازمانی جهاد دانشگاهی با رسته استخدامی

۲. دستورالعمل شرایط احراز مشاغل

۳. دستورالعمل اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل

مدارک و مستندات متقاضیان دارای شرایط:

۱. فرم مجوز تبدیل وضعیت

۲. فرم کنترل حداقل شرایط احراز

۳. مجوز تبدیل وضعیت به پیمانی (ویژه متقاضیان تبدیل وضعیت به رسمی)

۴. فایل اکسل اطلاعات تجمیعی متقاضیان تبدیل وضعیت واحد سازمانی

تذکر ۱: تمامی مستندات ارسالی می‌بایست بصورت الکترونیکی (فایل اکسل و pdf) حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹.۱۲.۲۰ ارسال شود.

تذکر ۲: در صورت درخواست اصل مدارک و مستندات تبدیل وضعیت و همچنین پرونده استخدامی عضو، واحدهای سازمانی موظف به ارائه اصل مدارک می‌باشند. بدیهی است در صورت مغایرت در اطلاعات ارسالی و اصل مدارک و یا نبود مدارک کافی، سهمیه تخصیص یافته حذف و مسئولیت آن بر عهده واحد می باشد.

تذکر ۳: تمامی درخواست‌های تبدیل وضعیت که پیش از این به دفتر مرکزی ارسال شده است، قابل بررسی نمی‌باشد. ضروری است، تمامی درخواست‌ها به‌روز رسانی و مجدد با شرایط مندرج در این اطلاعیه تطبیق و ارسال شود.

منبع : بازار کار


آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی دانشگاه‌ها نیاز به تجدید نظر دارد

قائم مقام رئیس دانشگاه تبریز گفت: در آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی دانشگاه‌ها باید تجدیدنظر صورت بگیرد و با لحاظ کردن کلیات قانون مدیریت خدمات کشوری، مشکلات موجود با صندوق‌های بازنشستگی به حداقل برسد.

محمد تقی اعلمی، قائم مقام رئیس دانشگاه و معاون پشتیبانی و توسعه منابع دانشگاه تبریز در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، گفت: طبق ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، دانشگاه‌ها مراکز و موسسات آموزشی عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌ها و پارک های علم و فناوری بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برگزاری مناقصات فقط در چارچوب مصوبات و آیین نامه‌های مالی معاملاتی اداری و استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیئت امناء عمل می کنند. مراجع نظارتی نیز بر مبنای همین مصوبات، عملکرد دانشگاه ها را مورد نظارت و ارزیابی قرار می‌دهند.

اعلمی مطرح کرد: در راستای همین قانون که قبلاً در بند (ب) ماده ۲۰ برنامه پنجم توسعه کشور نیز آمده بود، کارگروه‌هایی از حدود ۱۰ سال پیش در وزارت علوم تحقیقات و فناوری متشکل از کارشناسان ستاد وزارتی و دانشگاه‌ها تشکیل، و آیین‌نامه های استخدامی اعضای هیئت علمی، اعضای غیر هیئت علمی، تشکیلاتی و مالی و معاملاتی را تدوین کردند، از همان ابتدا و در اجرای این آیین‌نامه‌ها، مشکلات عدیده‌ای گریبانگیر دانشگاه‌ها می‌شد که با تلاش اعضا و برگزاری جلسات بیشمار‌ی برای هماهنگی با سایر دستگاه‌های ذیربط و صرف انرژی زیادی، برطرف می‌شدند. حتی چندین مورد اصلاحات و بازنگری‌های اساسی در طی دوره‌های مختلف در آن‌ها به وجود آمده است.

قائم مقام رئیس دانشگاه دانشگاه تبریز مطرح کرد: اخیراً با توجه به مصوبه سال گذشته هیئت وزیران مبنی بر افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، لازم بود که این افزایش در حقوق کارکنان خدوم و صدیق دانشگاه‌ها نیز اعمال گردد؛ ولی از آنجایی که دانشگاه‌ها تحت پوشش قانون خدمات کشوری نبودند با رایزنی‌‌های به عمل آمده بین وزارت علوم و سازمان برنامه و بودجه به صورت ناقص و فقط با افزایش ۳۰ درصد و فوق العاده های شغل و جذب اجرا شد که اعتراض به حق این عزیزان و پیگیری‌های مسئولانه و مستمر شورای صنفی کارمندان دانشگاه ها را به دنبال داشت؛ تا اینکه مقرر شد با لغو افزایش ۳۰ درصد فوق، افزایش ۵۰ درصدی حقوق مبنا صورت پذیرد، که با توجه به موافقت سازمان برنامه و بودجه در مورخ بیست و دوم دی ماه ۱۳۹۹، آن هم با لحاظ نمودن تامین بار مالی از محل صرفه جویی و درآمد‌های اختصاصی، مقرر گردید احکام اصلاحی از اول بهمن ماه سال جاری صادر و پرداخت‌‌ها در صورتی که سایر دستگاه‌ها از اول اسفندماه سال گذشته از این امتیاز بهره‌مند شده بودند، مطابق آن صورت پذیرد.

وی با تاکید بر اینکه بدون تامین بار مالی این افزایش به طور متوسط ۲۰ درصدی در حقوق و مزایای کارمندان، دانشگاه‌ها مشکلاتی را پیش رو خواهد داشت، بیان کرد: به منظور پاره‌ای هماهنگی‌‌ها در خصوص اجرای این بخشنامه هفته گذشته همایش معاونین اداری و مالی دانشگاه‌های کشور با حضور مقام عالی وزارت، معاون محترم اداری و مالی، رئیس مرکز هیات‌های امنا و معاونین اداری و مالی دانشگاه ‌ها برگزار شد.

اعلمی با اشاره به حواشی به وجود آمده در مورد سخنان وی و همراهانش، گفت: در این همایش، بنده نیز درک کردم که برای رفع مشکلات موجود بهتر است در آیین‌نامه استخدامی کارمندان دانشگاه‌ها تجدید نظر به عمل آمده و همانند دانشگاه‌های علوم پزشکی، آیین نامه‌ها مبتنی بر قانون مدیریت خدمات کشوری تنظیم گردد، تا نیاز به رایزنی‌ها و جلسات بیشمار و صرف انرژی زیاد و هماهنگی با صندوق‌های بازنشستگی و برنامه و بودجه و سازمان اداری استخدامی نداشته باشیم. منظور این نبود که خدای نکرده با وجود مشکلات معیشتی و اقتصادی موجود در جامعه حقوق و مزایای کارکنان را کاهش دهیم. به عنوان مثال الان همسان‌سازی حقوق بازنشستگان دانشگاه‌ها با مشکل مواجه شده است و فقط ۷۰ درصد آن محقق گردیده در صورتی که مطابق قانون باید ۹۰ درصد باشد.

وی ادامه داد: علیرغم مشکلات مالی موجود در طی دو سال گذشته، پاداش یک ماه کارمندان دانشگاه به موقع پرداخت شده و علاوه بر آن در طول سال در مناسبت‌های مختلف پاداش‌های نقدی و غیر نقدی نیز اعطا شده است. همچنین در اسفندماه سال گذشته جزو اولین دانشگاه‌ها بودیم که به موقع احکام افزایش حقوق‌‌ها را صادر و پرداخت کردیم. الان هم احکام جدید از اول بهمن ماه به طور کامل صادر و انشاالله کارمندان عزیز ما حقوق بهمن را با این احکام دریافت خواهند کرد.

منبع : خبرگزاری دانشجو


افزایش حقوق اعضای هیات علمی از دستورکار مجلس خارج شد

وزیر علوم با تاکید براینکه افزایش حقوق اعضای هیات علمی از موضوعیت و دستورکار کمیسیون تلفیق مجلس خارج شد، گفت: با این وجود همچنان پیگیر تامین منابع از طریق سازمان برنامه و بودجه هستیم.

به گزارش ایسنا، دکتر منصور غلامی ضمن بیان مطلب، در خصوص صحت خبر منتفی شدن افزایش حقوق برای اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی تاکید کرد: موضوع مربوط به اعمال افزایش حقوق برای اعضای هیات علمی از طریق کمیسیون تلفیق در مجلس شورای اسلامی بود که با برگشت لایحه به دولت دیگر در کمیسیون موضوعیت ندارد.
وزیر علوم خاطر نشان کرد: با این وجود وزارت علوم همچنان پیگیر تامین منابع لازم برای افزایش حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی از طریق سازمان برنامه و بودجه است.
وی اظهارکرد: با قولی که رئیس سازمان برنامه و بودجه داده‌اند، در اصلاح لایحه رقم مورد نیاز که قبلاً مشخص شده است، به سرجمع اعتبارات وزارت علوم اضافه خواهد شد.

منبع : خبرگزاری ایسنا


افزایش حقوق اعضای هیات علمی باید با افزایش شهریه لحاظ شود

رئیس دانشگاه آزاد گفت: در بحث افزایش حقوق اعضای هیات علمی، باید سایر ابعاد مانند افزایش شهریه و… در نظر گرفته شود و نباید صرفاً به تامین از طریق منابع دولتی اتکا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ۲۶۲ هیات عالی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی به ریاست دکتر محمدعلی کی‌نژاد رئیس هیات عالی جذب اعضای هیات علمی در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.
محمد مهدی طهرانچی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۸۵ هزار عضو هیات علمی در کشور داریم که ۵۸ درصد برای دانشگاه‌های دولتی و ۴۲ درصد غیر دولتی هستند.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه وزارت علوم و بهداشت در موضوع افزایش شهریه به صورت انقباضی عمل می‌کنند، تاکید کرد: در بحث افزایش حقوق اعضای هیات علمی، باید سایر ابعاد مانند افزایش شهریه و… در نظر گرفته شود و نباید صرفاً به تامین از طریق منابع دولتی اتکا کرد.

دستور بعدی جلسه به «بررسی همکاری اعضای هیات علمی وابسته بر اساس آمایش آموزش عالی با دانشگاه‌ها» اختصاص داشت که اعضای جلسه بر لزوم تایید صلاحیت علمی متقاضی توسط دانشگاه تاکید کردند.
پس از بحث و بررسی اعضا مقرر شد ضمن بررسی آئین‌نامه‌های مرتبط با موضوع نحوه استفاده از خدمات اساتید وابسته، گزارشی از تعداد اعضای هیات علمی وابسته در دانشگاه‌های علوم و علوم پزشکی تهیه و به هیات عالی جذب ارائه شود.

منبع : خبرگزاری مهر


پیشنهاد همسان سازی حقوق اعضای هیات علمی را اجرا می‌کنیم

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به موضوع درخواست اعضای هیات علمی وزارت علوم برای همسان سازی حقوق با اعضای هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۰ هم پیشنهادی در این زمینه ارائه شد اما بدون هیچ دلیلی در کمیسیون تلفیق به تصویب نرسید.

به گزارش بازارکار به نقل از مرکز اطلاع رسانی، روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، محمدباقر نوبخت در نهمین گفت‌وگوی زنده اینستاگرامی خود با ذینفعان لایحه بودجه ۱۴۰۰، بویژه حقوق‌بگیران دولتی و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی و بازنشستگان، که با بیش از ۱۲ هزار کامنت از سوی مخاطبان همراه شده بود؛ گفت: از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ موفق به تثبیت نرخ ارز شدیم، نرخ تورم دو رقمی را یک رقمی کردیم و نرخ رشد اقتصادی را مثبت و حتی در یک سال به صورت دو رقمی درآوردیم.
وی با اشاره به اینکه پیش از این افزایش حقوق سنواتی سالانه یک بار اتفاق می‌افتاد و کم و بیش روال قابل تحملی را ایجاد کرده بود؛ ادامه داد: اما با شرمندگی، سه سال تحریم، محاصره اقتصادی و کاهش شدید منابع ارزی از صد و چند میلیارد دلار به چند میلیارد دلار؛ شرایط اقتصادی سختی را رقم زد. در حال حاضر با همین منابع ارزی محدود کشور را اداره می کنیم. همانطور که شما با قلت منابع، در حال مدیریت هزینه منزل هستید ما هم در نگاهی کلان با همین شرایط در حال اداره کشور هستیم. در این سالها شرایط موجود ایجاب می‌کند که واقع‌بینانه تر عمل کنیم.

*از ۱۴ مرداد ۱۴۰۰ به دانشگاه باز خواهم گشت

وی با بیان اینکه انتظارات خیلی بیش از آنچیزی است که به آن عمل شده است؛ به محدودیت‌های زیادی اشاره کرد که مانع از این امر شده و افزود: از ۱۴ مرداد به دانشگاه باز خواهم گشت و امیدوارم نیروهای تازه نفس در دولت بعد بهتر از این دولت عمل کنند. ۳۲ سال پیش در مجلس کار خود را آغاز کردم و هم اکنون در این سن، در حال ترک مسند هستم.

معاون رئیس جمهور با اشاره به مجموعه اقدامات حمایتی دولت در سال ۱۳۹۹ از اقشار مختلف، از مطالبه و توقع مردم درباره اینکه «آیا این اقدامات در سال ۱۴۰۰ نیز ادامه خواهد داشت؟»؛ یاد کرد و افزود: در چند ماهه اول سال ۱۴۰۰ افتخار ادامه این مسیر را خواهم داشت. ضمن اینکه تمامی این موارد در بستر لایحه بودجه ۱۴۰۰ دیده شده است که در کمیسیون تلفیق نیز این موارد بررسی شد.

وی در واکنش به نظرات کاربران و سوالات آنها در فضای مجازی گفت: اولین تقاضا از سوی اعضای هیات علمی وزارت علوم مطرح شده است که خواهان همسان سازی حقوق با اعضای هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی هستند. این اقدام در اسفند سال ۱۳۹۸ انجام شد و مجوز لازم برای هم ترازی به وزارت علوم و وزارت بهداشت داده شده تا در هم ترازی و تطبیق اقدامات لازم را انجام دهند. بخش نخست آن انجام شد و باید همچنان دنبال شود. در لایحه بودجه ۱۴۰۰ هم پیشنهادی ارائه شد و سازمان برنامه و بودجه هم آن را تایید کرد اما بدون هیچ دلیلی در کمیسیون تلفیق به تصویب نرسید. البته امروز مجددا وزیر محترم علوم برای پیگیری این موضوع به سازمان برنامه آمد و می‌کوشیم این همسان سازی را در سال ۱۴۰۰ هم اجرایی کنیم.

به گفته وی، برای کارمندان این وزارتخانه هم مجوزهای لازم صادر شده تا همچون دیگر کارمندان از امتیازات فصل دهم استفاده کنند. کما اینکه به کارمندان وزارت علوم قول داده بودم؛ منابع لازم برای این منظور در لایحه بودجه ۱۴۰۰ پیش بینی شده است. به این ترتیب برای سال آینده نه تنها همسان سازی هیات علمی دانشگاه علوم و علوم پزشکی را خواهیم داشت، بلکه همه کارکنان این وزارتخانه نیز از امتیازات فصل دهم برخوردار می‌شوند.

نوبخت در پاسخ به مطالبات فرهنگیان در زمینه رتبه‎بندی آنان نیز گفت: وزارت آموزش و پرورش پیش نویس لایحه این موضوع را به دولت داده و در دستور کار دولت است. منابع آن را نیز در لایحه بودجه ۱۴۰۰ پیش بینی کرده‌ایم. هرآنچه در لایحه بودجه ۱۴۰۰ مصوب شود؛ برای رتبه بندی فرهنگیان اجرایی خواهیم کرد؛ چون حق قانونی این عزیزان است. تاکید می‌کنم که هیچ یک از این افزایش‌ها، بدون پشتوانه قانونی نیست. هم شما استحقاق آن را داشتید و هم ما موارد قانونی را لحاظ کردیم.

وی در واکنش به کامنت‌های فرهنگیان کشور که نگران مبالغ محدود برای اجرای طرح رتبه بندی این قشر بودند نیز عنوان کرد: نگران مبالغ رتبه بندی فرهنگیان نباشید. چون علاوه بر ردیف آن، یک ردیف تکمیلی هم برای آن در نظر گرفته شده است. ضمن اینکه از رقم افزایش قانونی ردیف‌ها نیز می‌توانند برخوردار شوند. مشکلی برای رتبه بندی فرهنگیان نخواهیم داشت.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور پیرامون مطالبات کادر بهداشت و درمان نیز عنوان کرد: بودجه وزارت بهداشت و درمان، در سال بعد ۲,۳ برابر رشد یافته است که به دلیل امکان جذب ۵۳ هزار نفر کادر جدید بهداشت و درمان و پرداخت فوق العاده ویژه آنهاست. نیروهای عزیز شرکتی و قراردادی هم بدانند که استخدام آنها در اولویت است و اجرای سریعتر آن را دنبال می‌کنیم تا حسب توافقات صورت گرفته در چارچوب قانون اجرایی شود.

نوبخت تاکید کرد: اقدامات اجرا شده برای کادر درمان در سال جاری بویژه در زمینه فوق العاده ویژه، در سال بعد ادامه خواهد یافت. تلاشمان را خواهیم کرد که از زحمات همکاران شرکتی و قراردادی نیز تقدیر و مراحل استخدامی آنها نیز انجام شود.

*توضیحات نوبخت درباره حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی

وی در مورد متناسب سازی حقوق بازنشستگان نیز تصریح کرد: مدل اجرای این موضوع در دو بخش بازنشستگان لشکری و کشوری و تامین اجتماعی متفاوت بود. ۵۰ هزار میلیارد تومان برای این منظور اختصاص دادیم که ۱۸ هزار میلیارد تومان آن برای ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بازنشستگان لشکری و کشوری بود و ۳۲ هزار میلیارد تومان برای ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار نفراز بازنشستگان تامین اجتماعی در نظر گرفته شد. تمامی مبلغ ۱۸ هزارمیلیارد تومان برای این منظور اختصاص داده شد؛ اما به دلیل یک مشکل قانونی فقط ۳۰ درصد مبلغ ۳۲ هزار میلیارد تومان به بازنشستگان تامین اجتماعی پرداخت شد. اگرچه متوسط سرانه بازنشستگان تامین اجتماعی باید ۸,۸ میلیون تومان می‎شد اما به دلیل این منع قانونی محقق نشد. برای رفع این مشکل جلسات مختلفی با وزیر رفاه و تامین اجتماعی داشتیم که آخرینش چهارشنبه هفته گذشته بود. لایحه‌ای هم به مجلس شورای اسلامی ارسال کردیم. این اطمینان را به شما عزیزان می دهم که بودجه لازم برای این منظور در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیز دیده شده است.

معاون رئیس جمهور تاکید کرد: اجرای طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان لشگری و کشوری در سال آینده همچنان ادامه خواهد یافت. برای بازنشستگان تامین اجتماعی هم با این سازمان در حال گفت و گو هستیم تا یک مرحله دیگر این طرح را در سال جاری اجرایی کنند ضمن اینکه منابع مالی لازم برای اجرای این موضوع در سال ۱۴۰۰ نیز تامین شده است. خرسند خواهم شد که ایده ها و نظرات شماها را هم دریافت کنیم و به گونه‌ای این طرح اجرایی شود که به عدالت نزدیکتر باشد.

نوبخت در واکنش به کامنت کارمندان سازمان زندانها نیز گفت: اعتبار لازم برای اجرای قانون تسری سازمان زندان‌ها در سال ۱۴۰۰ دیده شده و مشکلی در این زمینه نیست. از اول فروردین ماه این موضوع اجرایی خواهد شد.

وی افزود: حقوق سربازان در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت به امسال دو برابر شده است و امیدواریم سربازان عزیز از این امکانات بهره مند شوند.

رئیس سازمان برنامه وبودجه کشور در پایان سخنان خود به مخاطبانش گفت: ممکن است صد در صد مطالبات شما عملیاتی نشده باشد اما در حد مقدورات این افتخار را داریم که با توجه به شرایط اقتصادی موجود، نظام مناسبی را برای سال آینده هم در نظر بگیریم که با رفتن ما، آن نظام ادامه یابد و به مطالبات شما در وزارت بهداشت و وزارت علوم پاسخ داده شود.

وی افزود: در ده ماه گذشته با برگزاری ۹ برنامه گفت و گوی زنده و گردآوری مطالبات و نظرهای شما عزیزان، کوشیدیم که زمینه اجرای این مطالبات را فراهم کنیم. تا پایان دوره خدمت در سال ۱۴۰۰ نیز تلاشمان را ادامه خواهیم داد. انسان‎های منصف و بزرگواری همیشه هستند که شرایط را درک می‎کنند و گاهی به ما خدا قوت می‌گویند و عده‌ای هم معتقدند که بیش از این می‌شد کار کرد که امیدواریم کسانی که پس از ما می آیند، بهتر پاسخ بدهند.

منبع : بازار کار


محدودیت سهمیه جذب هیات علمی در دانشگاه فنی و حرفه ای

امروز

رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای گفت: سهمیه های جذب هیات علمی بسیار محدود است و امسال حدود ۸۰ عضو هیات علمی جذب کرده ایم.

به گزارش بازارکار به نقل از دانشگاه فنی و حرفه ای، ابراهیم صالحی عمران با اشاره به اینکه اشتیاقی به توسعه کمی آموزش مهارتی بدون تاثیر کیفی در رشته ها، ندارم گفت: دانشجویان و خانواده ها باید انگیزه پیدا کنند.
وی گفت: اگر می خواهیم در آینده آموزش مهارتی بیشتر باشد حتما باید روی کیفیت آموزش مهارتی جدی تر رفتار کنیم. این یک سیاست است و می دانم که آموزش های مهارتی چه الزاماتی را طلب می کند.
صالحی با بیان این که تعداد آموزشکده های ما بسیار زیاد است و امسال حدود ۷۹ هزار نفر پذیرش داشتیم، تاکید کرد: کیفیت، اصل اساسی در آینده آموزش های مهارتی است.

رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور با اشاره به سیستم آموزش مجازی که امسال اجرایی شد، تصریح کرد: تاکید کردیم که خلاقیت و نوآوری ها را باید به استانها داد تا بتوانیم آموزش مجازی را ادامه دهیم. اگر شرایط کرونا ادامه پیدا کند آموزش مجازی را ادامه خواهیم داد و حتما آموزش بصورت ترکیبی خواهد بود.

وی ادامه داد: آموزش مجازی مزایا و معایبی دارد. برای انتقال شایستگی و مهارتها باید از این سیستم استقبال کرد دانشگاه هم علیرغم گرفتاری های زیاد در این زمینه موفق بوده با این حال چالش هایی هم بوده است، اما کم و بیش باید با رعایت پروتکل ها، آموزش های مهارتی با حضور دانشجو هم اتفاق بیفتد.

صالحی عمران تاکید کرد: اعتقاد دارم سیستم آموزش باید سیستم دوگانه باشد. یک بخش داخل دانشگاه و بخشی دیگر داخل صنعت باشد همه جای دنیا هم این گونه است.

رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور با بیان این که هیات علمی هم یکی از ستون های آموزش مهارتی است اما سهمیه ها بسیار محدود است، گفت: امسال تنها حدود ۸۰ عضو هیات علمی جذب کردیم.

منبع : بازار کار


تغییر وضعیت استخدامی ۷۷۶ عضو هیات علمی دانشگاه آزاد

قائم مقام رئیس دانشگاه آزاد اسلامی از موافقت هیات مرکزی جذب با تغییر وضعیت استخدامی ۷۷۶ نفر از اعضای هیات علمی این دانشگاه از پیمانی سالانه به پیمانی خبر داد.

به گزارش ایسنا، دکتر بیژن رنجبر قائم مقام رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، با اشاره به آخرین مصوبات هیات مرکزی جذب دانشگاه، گفت: سی و پنجمین جلسه هیات مرکزی جذب دانشگاه آزاد اسلامی روز گذشته(دوشنبه ۲۲ دی ماه) به ریاست دکتر علی‌اکبر ولایتی رئیس هیات موسس و هیات امنا و با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر مصطفی رستمی رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها، دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و سایر اعضاء برگزار شد.

وی ادامه داد: با توجه به گزارش مرکز جذب و امور هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی درباره وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی پیمانی این دانشگاه که قرارداد همکاری آنها به صورت سالانه تمدید می‌شود، این موضوع در دستور کار سی و پنجمین جلسه هیات مرکزی جذب قرار گرفت و درباره آن تصمیم‌گیری شد.

قائم مقام رئیس دانشگاه آزاد اسلامی اظهار داشت: بر این اساس، پرونده‌های تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی که از سال ۱۳۸۳ به صورت پیمانی سالانه با دانشگاه آزاد اسلامی همکاری داشتند و در انتظار تغییر وضعیت بودند، پس از بررسی و ارزیابی نهایی، تعیین تکلیف شد. به این ترتیت، با موافقت اعضای هیات مرکزی جذب، وضعیت استخدامی ۷۷۶ نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی به پیمانی تبدیل شد.

وی افزود: براساس این مصوبه که به زودی به واحدهای دانشگاهی ابلاغ خواهد شد، قرارداد همکاری این افراد از پیمانی سالانه به پیمانی تغییر وضعیت پیدا خواهد کرد و دیگر نیازی به تمدید سالانه قرارداد همکاری ندارد.

دکتر رنجبر خاطرنشان کرد: روند تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی از پیمانی سالانه به پیمانی، رسمی آزمایشی و رسمی قطعی در دستور کار جلسات هیات مرکزی جذب دانشگاه قرار دارد و در جلسات آینده نیز درباره وضعیت استخدامی دیگر اعضای هیات علمی تصمیم‌گیری خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، وی در پایان تاکید کرد: جلسات هیات مرکزی جذب دانشگاه آزاد اسلامی به منظور ساماندهی هرچه بهتر و تسریع در رسیدگی به پرونده‌های اعضای هیات علمی به صورت منظم و مستمر در حال برگزاری است و تمامی پرونده‌ها با دقت و حساسیت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

منبع :خبرگزاری ایسنا


شرایط جذب سرباز هیات علمی در دانشگاههای علوم پزشکی

رئیس مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت بهداشت از بررسی وضعیت بورسیه ها به منظور جذب به عنوان هیات علمی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور در وزارت بهداشت خبر داد و گفت: سیاست وزارت بهداشت این است که همه افراد با رتبه های برتر را برای انجام خدمت سربازی جذب کند اما این جذب باید بر اساس “اعلام ستاد مشترک ارتش”،” اولویت های دانشگاه ها “و” توزیع کشوری سهمیه ها ” صورت بگیرد.

به گزارش ایسنا، دکتر سیدعلی حسینی امروز در نشست با اعضای هیات علمی دانشکده ها و دانشگاه های علوم پزشکی کشور که به صورت مجازی برگزار شد، در سخنانی با تاکید بر اینکه جذب اعضای هیات علمی از طریق بورسیه ها در دستور کار هیات جذب وزارت بهداشت قرار گرفت گفت: آن دسته از افرادی که در فراخوان جذب هیات علمی شرکت کنند قطعا شرایط شان با افرادی که در این فراخوان شرکت نکرده اند برای جذب تفاوت دارد. همچنان که شرایط آن دسته از بورسیه هایی که در حال حاضر جذب دانشگاه ها هستند و با عنوان تداوم فرصتی در هیات علمی دانشگاه ها پذیرش می شوند تفاوت دارد.

وی در ادامه تاکید کرد: جذب بورسیه ها به عنوان اعضای هیات علمی بر اساس ویژگی های متفاوتی که دارند به شکل متفاوتی نیز مورد تصمیم گیری قرار می گیرد. بنابراین هیات اجرایی جذب دانشگاه های علوم پزشکی در صورت نیاز خارج از فراخوان می تواند برای جذب افراد به شکل بورسیه تصمیم گیری کنند و این تصمیمات را به وزارت بهداشت نیز اعلام نمایند تا در هیات مرکزی جذب نیز تعیین تکلیف شوند. بطورکلی نگاه ما این است که دانشگاه ها بر حسب نیازی که دارند اقدام به جذب نیرو کنند.

رئیس مرکز اعضای هیات علمی وزارت بهداشت با بیان اینکه تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی در اختیار دانشگاه ها قرار دارد گفت: اگر دانشگاهی تشخیص دهد استادی در حوزه پژوهش کارآمدی دارد ولو اینکه از نظر آموزشی کارآیی نداشته باشد می توانند در خصوص ارتقاء یا تبدیل وضعیت وی تصمیم گیری نمایند.

دکتر حسینی بر ضرورت تدوین دستورالعمل در خصوص جذب اعضای هیات علمی تاکید کرد و گفت: در صورت تدوین این دستورالعمل دانشگاه ها می توانند بر اساس نیاز دانشگاهی و فعالیت اعضای هیات علمی و همچنین ضوابط و آئین نامه های قبلی (ارتقاء و ترفیع پایه) در خصوص آنها تصمیم گیری نمایند. بنابراین دانشگاه ها در این حوزه اختیارات کامل دارند.

رئیس مرکز جذب اعضای هیات علمی در خصوص شرایط جذب سرباز هیات علمی در دانشگاه های علوم پزشکی نیز گفت: جذب سرباز هیات علمی سهمیه ای است که ستاد مشترک ارتش بر اساس ضوابطی که دارد اعلام می کند و در این راستا حداکثر ۵۰ ظرفیت جذب سرباز به ستاد وزارت بهداشت اعلام کرده است.

وی در ادامه تصریح کرد: دانشگاه های علوم پزشکی کشور به طور سالیانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر برای جذب هیات علمی اعلام نیاز می کنند و این نیازها در وزارت بهداشت مورد بررسی قرار می گیرد.

دکتر حسینی در پایان تاکید کرد: اولویت ما این است که اعضای هیات علمی ابتدا در دانشگاه های کمتر برخوردار توزیع شوند و اگر صرفا به ۵۰ ظرفیت سرباز هیات علمی تاکید کنیم آن وقت باید تعدادی از دانشگاه ها از جذب افراد محروم شوند. به همین جهت با محدودیت هایی در این زمینه مواجه هستیم و سیاست وزارت بهداشت این است که همه افراد با رتبه های برتر را برای انجام خدمت سربازی جذب کند اما این جذب باید بر اساس “اعلام ستاد مشترک ارتش”،” اولویت های دانشگاه ها “و” توزیع کشوری سهمیه ها ” صورت بگیرد.

منبع: خبرگزاری ایسنا


شرط سازمان امور استخدامی برای صدور مجوز جذب هیات علمی

رئیس هیات عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: اگر فراخوان‌ سال جاری بر اساس آمایش آموزش عالی نباشد، سازمان امور استخدامی مجوز جذب صادر نخواهد کرد.

به گزارش بازارکار به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسه ۲۶۰ هیات عالی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی به ریاست محمدعلی کی‌نژاد رییس هیئت عالی جذب به صورت حضوری و مجازی در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
کی‌نژاد در پیش از دستور این جلسه با اشاره به مدت زمان بررسی پرونده متقاضی برای جذب، گفت: طبق گزارش‌هایی که به هیات عالی جذب ارسال شده ماندگاری برخی از پرونده‌ها در دانشگاه‌ها به مدت ۲۷۶ روز اعلام شده و در هیات مرکزی جذب وزارت علوم این ماندگاری به ۴۴ روز کاهش داده شده است. البته ما معتقد هستیم مدت زمان بررسی پرونده متقاضی باید به ۲ هفته کاهش یابد.
همچنین جواد محمدی در این جلسه پیشنهاد داد: در روند شکایت متقاضی به دانشگاه و وزارت علوم، باید پاسخ وزارت علوم و دانشگاه به صورت مکتوب به متقاضی ارائه شود و اگر فرد درخواست اجرای ماده ۱۵ را داشت، جواب مکتوب را برای رسیدگی به هیات عالی جذب ارسال کند.

دبیر هیات عالی جذب افزود: طبق مقررات، شاکی حق دارد ابتدا به هیئت اجرایی و بعد از ۲ هفته در صورت عدم رضایت به هیئت مرکزی و سپس به هیات عالی شکایت کند تا پرونده وی بازنگری شود.

در ادامه با توجه به دستور اول جلسه که به پیگیری وضعیت بورسیه‌های وزارتین علوم، بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی اختصاص داشت، گزارشی از جذب ۱۱۲ بورسیه‌ بلاتکلیف توسط محمدرضا رضوان طلب دبیر هیات مرکزی جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم ارائه شد.

رضوان طلب خاطر نشان کرد: دانشگاه‌ها برای اعلام نظر اولیه برای جذب بورسیه‌ها، ۱۰ روز مهلت داشتند و در حال حاضر اعمال ماده ۲۰ برای رای‌های منفی اعلام شده از سوی دانشگاه‌ها، در حال اجراست که حداقل ۲ هفته زمان می‌برد.

همچنین کی‌نژاد با تاکید بر لزوم حفظ بورسیه‌ها در کشور گفت: ما متعهد هستیم که این جوان‌ها را در کشور حفظ کنیم لذا ضرورت دارد هر چه سریع‌تر مشکل بورسیه‌ها حل شود و نباید استثناء قائل شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر لزوم اجرای کامل مصوبه آمایش آموزش عالی در فراخوان‌ سال جاری، خاطرنشان کرد: اگر این فراخوان‌ها بر اساس آمایش آموزش عالی نباشد، سازمان امور استخدامی مجوز جذب صادر نخواهد کرد. همچنین هیات عالی جذب نیز به جد به دنبال اجرایی شدن این مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

رئیس هیات عالی جذب تصریح کرد: گزارش اجرایی شدن مصوبه آمایش آموزش عالی در فراخوان سال جاری توسط هیئت مرکزی جذب وزارت علوم به هیات عالی جذب ارائه شود.

صدرالدین صدری نوش آبادی معاون سرمایه انسانی سازمان امور اداری و استخدامی کشور در ادامه گفت: برای بورسیه‌هایی که رای قطعی دیوان عدالت اداری دارند، مجوز جذب صادر شده است.

وی افزود: بورسیه‌هایی که رای دیوان عدالت اداری را ندارند از مسیر مجوزهایی که برای وزارت علوم و بهداشت صادر شده است، جذب می‌شوند چرا که طبق قانون باید نسبت دانشجو به استاد رعایت شود.

در ادامه محمدی پیرامون دستور دوم جلسه که به معیارهای هم‌ترازی دانشگاه‌ها در جذب وزارتین علوم و بهداشت اختصاص داشت، گفت: معیارهای هم‌ترازی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی در کارگروه بررسی‌های ویژه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است که بر این اساس مقرر شد پیشنهادهای هم‌ترازی وزارت بهداشت برای بررسی و اعلام نظر به وزارت علوم و دانشگاه آزاد اسلامی ارسال شود.

همچنین دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به موضوع هم‌ترازی دانشگاه‌ها اظهار داشت: با توجه به مطالبه مقام معظم رهبری درمورد سطح‌بندی و رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی بر اساس وضعیت ملی، ضرورت دارد نظام سطح بندی دانشگاه‌ها بر اساس معیارهای داخلی انجام شود.

وی در ادامه با بیان اینکه معیارهای هم‌تزاری باید عمیق‌تر بررسی شود، تاکید کرد: همچنین دانشگاه‌ها از تصمیمات سلیقه‌ای برای جذب اعضای هیات علمی پرهیز کنند.

کی نژاد در ادامه به سند اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی اشاره کرد و گفت: پیشنهادهای مطرح شده در مورد معیارهای هم‌ترازی دانشگاه‌ها باید بر اساس سند اسلامی شدن دانشگاه‌ها بررسی شود و بعد از ۱۵ روز به هیات عالی جذب برای تصویب نهایی و طرح در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شود.

همچنین دکتر صدری نوش آبادی پیشنهاد داد: برای جذب اعضای هیات علمی با تعریف یک جدول مشخص، ضریب معدل برای دانشگاه‌های برتر کشور تعیین شود.

در پایان جلسه تعدادی از اعضای هیات‌های اجرایی جذب و کارگروه صلاحیت عمومی دانشگاه‌های حکیم سبزواری، صنعت نفت، ملایر، فسا، زابل، شهید چمران اهواز، گیلان، صنعتی قم، صنعتی اصفهان، الزهرا، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج و کشاورزی، جامعه المصطفی(ص) العالمیه، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، علوم پزشکی جهرم، علوم پزشکی اراک، علوم پزشکی قم و دریانوردی، علوم دریایی چابهار و هیات اجرایی جذب استان خراسان تایید صلاحیت شدند.

منبع : بازار کار


استفاده از ظرفیت دانشگاه‌های برتر برای جذب هیات علمی در دانشگاه فرهنگیان

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن‌ارایه پیشنهادی مبنی بر استفاده از ظرفیت دانشگاه‌های برتر برای جذب هیات علمی در دانشگاه فرهنگیان، گفت: در حال حاضر نسبت استاد به دانشجو در دانشگاه فرهنگیان یک به ۹۳ است که باید برای اصلاح آن، به سمت نسبت ۲۰ تا ۲۵ حرکت کنیم.

به گزارش ایسنا، دکتر سعید رضا عاملی دهمین جلسه شورای تحول و نوسازی نظام آموزشی کشور به مصوبات اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه جذب معلمان و ساماندهی مهدهای کودک اشاره کرد و اظهار داشت: کارپردازی‌های این مصوبات در جلسه شورای تحول و نوسازی نظام آموزشی کشور انجام شد که خوشبختانه در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.

وی تاکید کرد: شورای تحول و نوسازی نظام آموزشی کشور یکی از شورای‌های تخصصی راهبری اجرای اسناد شورای عالی انقلاب فرهنگی است که تضمین کننده اجرائی شدن سند تحول آموزش و پرورش است.
دکتر عاملی خاطرنشان کرد: ما تجربه مثبتی از شوراهای تخصصی شورای عالی برای راهبری اسناد مهم مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی را داریم. به‌عنوان مثال سند نقشه جامع علمی کشور با وجود ستاد راهبری و برگزاری ۱۴۰ جلسه در اجرا موفق بوده و همین طور ستاد راهبری اجرای مهندسی فرهنگی کشور نیز با برگزاری ۷ جلسه و تصویب و ابلاغ ۲۶ مصوبه نیز موفق بوده است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به مطالبه مقام معظم رهبری بر اجرایی‌سازی اسناد مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرد و گفت: شورای تحول و نوسازی نظام آموزشی کشور نیز برای اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش احیا شده است و در حوزه تصمیم‌سازی داخلی آموزش و پرورش دخالتی ندارد.
دکتر عاملی تصریح کرد: رویکرد شورای تحول و نوسازی نظام آموزشی رویکردی وظیفه‌ای و همدلانه با هدف داشتن آموزش و پرورش با کیفیت است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه آموزش و پرورش کشور منشاء تحولات اساسی جامعه است، افزود: آموزش و پرورش برای «استقرار جامعه اسلامی»، «قرار گرفتن کشور در ریل تحول و پیشرفت» و همچنین «فراهم کردن زیرساخت‌های جامعه سالم و فرهیخته»، محور و پایه است.

در ادامه جلسه، دکتر جمیله علم‌الهدی دبیر شورای تحول و نوسازی نظام آموزشی کشور به ماده واحده نحوه «جذب منابع انسانی در مشاغل آموزشی و تربیتی وزارت آموزش و پرورش» اشاره کرد و گفت: در تبصره ۲ این ماده واحده بر گذراندن دوره مهارت آموزی یک ساله در دانشگاه فرهنگیان یا دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی برای استخدام معلمان تصریح شده است.
دبیر شورای تحول و نوسازی نظام آموزشی کشور تاکید کرد: ارتقاء کیفیت آموزش و کیفیت تربیت معلم در دانشگاه فرهنگیان ضرورت دارد.
دکتر عباس صدری مدیر دفتر منطقه‌ای آیسسکو در تهران در ادامه با اشاره به عملکرد برنامه‌ریزی شده در تدوین برنامه راهبردی دانشگاه فرهنگیان گفت: در این برنامه پذیرش با ظرفیتی ۸۰ هزار نفری برای دانشگاه فرهنگیان در نظر گرفته شده که امید است اجرایی شود.
وی در ادامه تاکید کرد: موضوع PCK که اوایل تاسیس دانشگاه فرهنگیان به طور جدی دنبال می‌شد که اکنون‌ بستر بسیار عالی برای تحقق آن است.
مدیر دفتر منطقه‌ای آیسسکو در تهران با تاکید بر اینکه برگزاری موضوع ارزشیابی صلاحیت‌های حرفه‌ای باید مورد توجه جدی قرار گیرد، خاطرنشان کرد: در این طرح پوشه کاری ۴ساله یا یکساله برای دانشجو معلمان در نظر گرفته می‌شد و از فعالیت هر دانشجو ارزیابی به عمل می‌آید.
در ادامه دکتر مهدی نوید ادهم مشاور ارشد وزیر آموزش و پرورش در اجرای سند تحول بنیادین با اشاره به اینکه موضوع محتوای مراکز تربیت معلم و دانشگاه فرهنگیان مدت‌ها تغییر نکرده بود،خاطرنشان کرد: بعدها کارگروهی به نام کارگروه هماهنگی برنامه‌ریزی تربیت معلم برای ساماندهی این موضوع شکل گرفت.
وی با اشاره به اینکه در دانشگاه شهید رجایی موضوع تربیت مدیر هنرستان‌ها باید مورد توجه قرار گیرد، اظهار داشت: در مورد اعضای هیئت علمی تربیت معلم هم این موضوع وابسته به آموزش عالی است.
مشاور ارشد وزیر آموزش و پرورش در اجرای سند تحول بنیادین ادامه داد: کسی می‌تواند معلم تربیت کند که خودش سوابق کاری بالا یا کارورزی معلمی را تجربه کرده باشد.
دکتر نوید ادهم با اشاره به موضوع افزایش کمی دانشگاه فرهنگیان، گفت: در هیئت امنا گسترش کمی تایید نشد چرا که در تامین فضای آموزشی، استاد و تجهیزات مشکل وجود دارد و گهگاهی فشارها مدیران را سر دو راهی قرار می‌دهد تا جذب دانشجو و توسعه داشته باشند.
وی با اشاره به قانون متعهدین خدمت و ضرورت برخی تغییرات در آن، اظهار داشت: استخدام بودن دانشجویان تربیت معلم از بدو ورود به دانشگاه انگیزه درس خواندن را کاهش می دهد که برای اصلاح این شرایط آزمون اصلح را در شورای عالی آموزش و پرورش تصویب کردیم اما این موضوع کافی نیست.
دکتر نوید ادهم تصریح کرد: باید قانونی تصویب شود که استخدام دانشجو منوط به بعد از آزمون اصلح و پذیرش در آن شود، لذا پرداخت حقوق به دانشجو طی مدت تحصیل برقرار باشد اما اگر در آزمون پذیرفته نشد امکان استخدام را نداشته باشد و فقط مدرک دانش آموختگی را دریافت کند.
در ادامه حجت‌الاسلام علیرضا صادق‌زاده قمصری عضو شورای تحول و نوسازی نظام آموزشی کشور اظهار داشت: انتظاری که از کیفیت تربیت معلم در کشور داریم با وضع موجود متفاوت است و درصد کمی از آن اتفاق افتاده است.
وی به برنامه راهبردی ۱۰ ساله دانشگاه فرهنگیان اشاره کرد و گفت: در این برنامه بر جذب بهینه از دانشجویان سایر دانشگاه‌ها که علاقه‌مند به شغل معلمی دارند، تاکید شده است.
حجت‌الاسلام صادق‌زاده تاکید کرد: مدیریت کل نظام تربیت معلم باید در اختیار دانشگاه فرهنگیان باشد. البته باید از ظرفیت دانشگاه‌های علوم تربیتی نیز استفاده شود.
در ادامه دکتر جواد محمدی دبیر هیئت عالی جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی با بیان اینکه یکی از مشکلات اساسی دانشگاه فرهنگیان تامین استاد برای این دانشگاه است، یادآور شد: نسبت استاد به دانشجو در دانشگاه فرهنگیان با نسبت تعیین شده سازمان امور استخدامی برای برنامه ششم توسعه همخوانی ندارد.
وی پیشنهاد داد: برای جذب متقاضیان جذب هیئت علمی در دانشگاه فرهنگیان که سابقه تدریس نیز در این دانشگاه را دارند، تسهیلاتی در نظر گرفته شود.
دکتر محمدی در ادامه بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های حوزه علمیه در تامین و تربیت معلم و افزایش همکاری‌های حوزه علمیه با دانشگاه فرهنگیان تاکید کرد.

به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی دکتر عاملی در جمع‌بندی جلسه اظهار داشت: سرمایه‌ علمی و اجتماعی کیفی برای دانشگاه فرهنگیان در حال شکل‌گیری است و خوشبختانه دانشگاه فرهنگیان در مسیر ارتقاء کیفی قرار دارد.
وی با تاکید بر اهمیت جذب هیئت علمی با کیفیت در دانشگاه فرهنگیان، تصریح کرد: عدم تناسب تخصص با حوزه تدریس اساتید دانشگاه فرهنگیان باید اصلاح شود و به یک هرم مطلوب از اساتید، دانشیاران و استادیاران دست پیدا کنیم.
دکتر عاملی اضافه کرد: در حال حاضر نسبت استاد به دانشجو در دانشگاه فرهنگیان یک به ۹۳ است که باید به سمت نسبت ۲۰ تا ۲۵ حرکت کنیم.

وی در ادامه تصریح کرد: همچنین در حال حاضر تعداد اساتید حق‌التدریس بیش از ۶۰۰۰ نفر است و تعداد اساتید عضو هیئت علمی حدود ۸۰۰ نفر است که نیازمند اصلاح این روند نیز هستیم.
استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران با بیان اینکه استاد مستقر منشاء آموزش، پژوهش و تربیت مفید و موثر خواهد بود و فضای علمی و آکادمیک موثر را خلق می کند، تصریح کرد: بدیهی است کارکرد عضو هیئت علمی صرفاً تدریس نیست تا با اساتید میهمان و حق‌التدریس قابل تامین باشد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد داد: از ظرفیت دانشگاه‌های برتر کشور برای جذب هیئت علمی در دانشگاه فرهنگیان استفاده شود.
وی تاکید کرد: توسعه کمی دانشگاه فرهنگیان باید متناسب با شرایط طبیعی دانشگاه فرهنگیان طراحی شود چرا که اگر در حال حاضر با کمبود معلم مواجه هستیم اما بر اساس پیش‌بینی‌ها در سال ۱۴۰۴ وضعیت مطلوبی در حوزه تربیت معلم خواهیم داشت.
دکتر عاملی در پایان سخنان خود به تبصره ۲ ماده واحده «نحوه جذب منابع انسانی در مشاغل آموزشی و تربیتی وزارت آموزش و پرورش» مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرد و گفت: مقرر شده است که ظرف مدت ۳ ماه روش استفاده از سایر فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها برای جذب در مشاغل آموزشی وزارت آموزش و پرورش در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی طرح شود.

منبع: خبرگزاری ایسنا


افزایش ۳۶ درصدی بودجه جذب اعضای هیات علمی در لایحه ۱۴۰۰

رئیس هیت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی از رشد ۳۶ درصدی بودجه استخدامی اعضای هیات علمی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ خبرداد.

محمدعلی کی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ردیف بودجه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: ردیف بودجه استخدامی اعضای هیات علمی در لایحه بودجه، متوسط بالای ۳۶ درصد افزایش داشته است.
وی ادامه داد: دو نوع بودجه برای جذب اعضای هیات علمی در دانشگاه‌ها وجود دارد، یک نوع اینکه دانشگاه‌ها هر سال یک درصدی از بودجه دانشگاه را برای جذب هیات علمی اختصاص می‌دهند.
رئیس هیات عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: نوع دوم اینکه، یک بودجه متمرکز در اختیار وزارتین علوم و بهداشت قرار داده می‌شود تا اگر دانشگاهی در وسط سال نیاز به جذب هیات علمی داشت بتواند با استفاده از بودجه متمرکز در وزارتین، هیات علمی مورد نیاز دانشگاه را جذب کنند.

وی ادامه داد: در فراخوان جذب سال جاری برای وزارت علوم تحقیقات و فناوری حدود یک هزار سهمیه جذب و برای وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی دو هزار سهمیه جذب صادر شده است.

کی نژاد خاطرنشان کرد: البته دانشگاه‌های آزاد و غیرانتفاعی نیز جذب هیات علمی خواهند داشت امسال دانشگاه‌های غیرانتفاعی حدود ۱۵۰ نفر جذب خواهند کرد.

رئیس هیات عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد: امسال ۱۰۰ درصد جذب دانشگاه‌ها بر اساس آمایش آموزش عالی صورت خواهد گرفت.

منبع : خبرگزاری مهر


کسری ۲۰۸۰ عضو هیات علمی

به گزارش خبرنگار تعلیم و تربیت خبرگزاری فارس، حسین خنیفر، رئیس دانشگاه فرهنگیان در چهاردهمین گفت‌وگوی هفته وزارت آموزش و پرورش که با حضور وزیر علوم برگزار شد، اظهار کرد: دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی رسالت مهم تربیت‌معلمان تراز کشور را بر عهده‌دارند و آموزش دانش و مهارت‌های آموزشی رسالت اصلی دانشگاه فرهنگیان است.

وی بابیان اینکه معلمی از مشاغل مهم تا دو دهه آینده است، گفت: در حال حاضر ۸۵۵ عضو هیات علمی شاغل در دانشگاه فرهنگیان و ۲۰۸۰ کسری هیات علمی داریم و مفتخر هستیم که از اعضای هیات علمی دانشگاه‌های دیگر استفاده می‌کنیم.

رئیس دانشگاه فرهنگیان با اشاره به اینکه در چهار سال اخیر ۱۴۱ هزار معلم پیوسته و مهارت آموز جذب کرده‌ایم، اظهار کرد: ۱۳ برنامه درسی بازنگری شده و ۱۰ رشته جدید طراحی‌شده است. همچنین در ایام کرونا سامانه الکترونیکی برای آموزش دانشجویان فراهم کردیم و در حال حاضر ۲۵ هزار کاربر داریم.

خنیفر با اشاره به اینکه اولین مرکز رشد در استان آذربایجان شرقی افتتاح ‌شده است، گفت: برای درس کارورزی دانشجویان تعامل استاد با معلم راهنما در شبکه شاد و تعامل استاد با دانشجو در سامانه الکترونیکی دانشگاه است.

منبع: خبرگزاری فارس


امشب؛ پایان مهلت ثبت‌نام جذب هیات علمی دانشگاه‌ها

تهران- ایرنا- رییس مرکز جذب هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: مهلت یک روزه ثبت‌نام جذب هیات علمی دانشگاه‌ها ساعت ۲۳ امشب برای جاماندگان پایان می‌یابد.

محمدرضا رضوان طلب روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار دانشگاه و آموزش ایرنا درباره مهلت یک روزه فراخوان جذب هیات علمی دانشگاه ها، افزود: فراخوان جذب اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی از ۱۰ آبان ماه در درگاه مرکز جذب هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به نشانی الکترونیکی https://farakhanjazb.msrt.ir آغاز شد و تا ۲۵ آذرماه ادامه داشت.

وی افزود: به دنبال درخواست عده ای از متقاضیان که در فرصت فراخوان جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم ثبت نام نکرده بودند، این فرصت تا ساعت ۲۳ امروز یکشنبه ۳۰ آذرماه تمدید شد.

به گفته رییس مرکز جذب هیات علمی وزارت علوم، این ثبت نام برای بیست و چهارمین فـراخـوان نیمه متمرکز جذب اعضای هیات علمی (پـیمانـی و طـرح سـربـازی) دانـشگاه‌ها و مـوسسات آمـوزش عـالی و پژوهشی کـشور است که امسال برای نخستین بار فقط یک در دوره برگزار می شود.

رییس مرکز جذب هیات علمی وزارت علوم اظهار داشت: بر اساس اعلام قبلی هیات عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی، دانشگاه ها در این فراخوان باید جذب اعضای هیات علمی را بر اساس آمایش آموزش عالی انجام دهند.

وی گفت: اگر جذب هیات علمی در رشته و دانشگاهی بر اساس آمایش آموزش عالی انجام نشود، اعلام نیاز در آن رشته مورد پذیرش قرار نمی گیرد. همچنین در صورتی که دانشگاهی در رشته ای خاص متقاضی جذب بیشتر باشد، باید نیازهای خود را بر اساس این آمایش اعلام کند.

رضوان طلب تاکید کرد: شرایط اختصاصی داوطلبان نباید ناقض قوانین و مقررات جذب یا بر اساس انتخاب افراد از پیش تعیین شده تنظیم شود. علاوه بر این، هر داوطلب به محض ثبت نام از حقوق مکتسبه ثبت نام برخوردار است و باید شـرایط سـالم و عـادلانه شـرکتِ وی در رقابت فراهم شود.

به گزارش ایرنا، مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای جذب هیات علمی در سال ۱۴۰۰ تعداد ۹۴۵ نفر سهمیه به دانشگاه ها اختصاص داده است.

منبع: خبرگزاری ایرنا


۱۲ هزار نفر در فراخوان جذب اعضای هیات علمی ثبت نام کردند

رئیس مرکز جذب وزارت علوم از ثبت نام ۱۲ هزار نفر در فراخوان جذب اعضای هیات علمی مربوط به شهریور ۹۹ خبر داد.
محمدرضا رضوان طلب در گفتگو با خبرنگار مهر با اشار به بیست و چهارمین فراخوان نیمه متمرکز جذب اعضای هیات علمی (پیمانی و طرح سربازی) دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور مربوط به فراخوان شهریور ۹۹ گفت: حدود ۱۲ هزار نفر در این دوره ثبت نام کردند.

وی درباره تمدید دوباره مهلت ثبت نام جذب اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها گفت: فرصت ثبت نام جذب اعضای هیات علمی یک بار تمدید شد و تمدید دوباره آن بی معناست.

رئیس مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم به سهمیه‌های جذب اشاره کرد و افزود: امسال سهمیه‌های ما برای کل دانشگاه‌های دولتی ۹۴۵ نفر است، برای سال ۱۴۰۰ نیز ۹۴۵ نفر سهمیه داریم.

به گزارش مهر، در سال ۹۹ برخلاف سال‌های گذشته ۲ فراخوان جذب اعضای هیات علمی به دلیل شرایط کرونا و مقداری هم تاخیر دانشگاه‌ها در ارسال پرونده‌ها در یک فراخوان ادغام شد.

براساس برنامه زمانبندی بیست و چهارمین فراخوان نیمه متمرکز جذب اعضای هیات علمی (پیمانی و طرح سربازی) دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور مربوط به فراخوان شهریور ۹۹، فرایند ثبت‌نام متقاضیان جذب از ۱۰ آبان ۹۹ شروع شده و تا سه شنبه ۱۸ آذرماه ادامه داشت.

پس از پایان مهلت ثبت نام، مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم اعلام کرد: با توجه به تعطیلی کرونایی دو هفته گذشته و احتمال ایجاد اختلال در تهیه مدارک لازم برای ثبت نام، مهلت ثبت نام فراخوان سال ۹۹ تا ساعت ۲۳ روز سه شنبه بیست و پنجم آذرماه تمدید شده است.

مرکز جذب وزارت علوم از متقاضیان درخواست کرد تا ثبت نام خود را به آخرین ساعتها موکول نکنند. چرا که مهلت فراخوان به هیچ‌وجه تمدید نمی‌شود.

این درحالی است که برخی از متقاضیان که نتوانسته‌اند در مهلت تعیین شده نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند خواستار تمدید مجدد مهلت ثبت نام جذب شدند که با تقاضای آنها موافقت نشد.

منبع : خبرگزاری مهر


امروز پایان مهلت ثبت نام جذب اعضای هیات علمی دانشگاه ها

فرایند ثبت‌نام متقاضیان بیست و چهارمین فراخوان جذب اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مربوط به فراخوان شهریور ۹۹ امروز سه شنبه ۱۸ آذرماه به پایان می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه زمانبندی بیست و چهارمین فراخوان نیمه متمرکز جذب اعضای هیات علمی (پیمانی و طرح سربازی) دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور مربوط به فراخوان شهریور ۹۹ اعلام شد.
بر اساس این فراخوان، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی از شنبه ۱۵ شهریورماه تا ۷ مهرماه ۹۹ فرصت داشتند، اعلام نیاز کنند، بررسی اعلام نیاز دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و تخصیص ظرفیت توسط مرکز نظارت از ۱۹ مهرماه ۹۹ آغاز و تا ۳۰ مهر ماه ۹۹ ادامه داشت.

دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی از ۳ آبان ۹۹ الی ۹ آبان ۹۹ برای تطبیق نیاز با تاییدیه مرکز نظارت فرصت داشتند.

فراخوان جذب اعضای هیات علمی نیز از ۱۰ آبان ۹۹ آغاز و تا امروز ۱۸ آذر ۹۹ ادامه داشت. دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی از ۲۲ آذر ۹۹ تا ۲۲ اسفند ۹۹، باید به بررسی اولیه پرونده متقاضیان با نظر هیات اجرایی جذب دانشگاه‌ها اقدام کرده و پرونده‌های متقاضیان دارای شرایط اولیه را به کمیته‌های بررسی توانایی‌های علمی و صلاحیت عمومی ارسال کنند.

همچنین دانشگاه‌ها از ۲۲ آذر ۹۹ تا ۲۲ اسفند ۹۹ فرصت دارند، نتیجه بررسی صلاحیت علمی و عمومی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی را اعلام کرده و هیات اجرایی جذب دانشگاه‌ها تصمیم لازم را اتخاذ کنند همچنین دانشگاه‌ها در این مدت باید پرونده متقاضیان مورد تایید هیات اجرایی جذب دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی را به دبیرخانه هیات مرکزی جذب ارسال کنند.

مرکز جذب هیات علمی نیز از ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ الی ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ فرصت دارند پرونده متقاضیان را در مرکز جذب بررسی و در هیات مرکزی طرح کنند، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی حداکثر تا یک تیر ۱۴۰۰ فرصت دارند نتیجه نهایی را به متقاضیان اعلام کنند.

براساس این گزارش، محمد رضا رضوان طلب پیش از این به مهر از کاهش سهمیه‌های جذب در فراخوان شهریور ۹۹ و ادغام دو فراخوان در یک فراخوان خبر داده بود.

وی عنوان کرده بود: امسال سهمیه‌های ما خیلی کمتر شده است تعدادی که می‌توانیم در ۲ فراخوان جذب کنیم ۹۴۵ نفر برای کل دانشگاه‌های دولتی است.

رئیس مرکز جذب خاطرنشان کرده بود: برای سال ۱۴۰۰ نیز ۹۴۵ نفر سهمیه داریم بنابراین اقتضا محدودیت‌ها این بود که ما دو فراخوان را در یک فراخوان ادغام کنیم.

منبع : خبرگزاری مهر


آغاز فراخوان جذب هیات علمی از امروز

فراخوان جذب هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی برای سال ۱۳۹۹ از امروز ۱۰ آبان ماه آغاز می شود.
به گزارش ایسنا؛ در راستای اجرای مصوبه هیات عالی جذب، برنامه زمـانبندی بیست و چهارمین فـراخـوان نیمه متمرکز جذب اعضای هیات علمی (پـیمانی و طرح سربازی) دانـشگاه‌ها و مـوسسات آمـوزش عالی و پژوهشی کـشور مـربوط بـه فـراخـوان شهریور ۹۹ اعلام شد.

بر این اساس دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی از تاریخ ۱۵ شهریور ماه تا ۱۷ مهر ماه سال جاری فرصت داشتند نیاز خود برای جذب هیات علمی را اعلام کنند. مرکز نظارت جذب هیات علمی نیز از تاریخ ۱۹ تا ۳۰ مهر ماه درخواست های اعلام نیاز دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و ظرفیت های جذب هیات علمی را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.
همچنین تطبیق نیاز برای جذب هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی با تاییدیه مرکز نظارت جذب از تاریخ ۳ تا ۹ آبان ماه صورت گرفت و در نهایت فراخوان جذب هیات علمی از امروز ۱۰ آبان اعلام می شود و متقاضیان تا ۱۸ آذر فرصت دارند دراین فراخوان ثبت نام کنند.
بررسی های اولیه پرونده متقاضیان جذب هیات علمی و ارسال نتایج این بررسی ها به کمیته های ارزیابی از تاریخ ۲۲ آذر ماه انجام می شود و فرایند بررسی پرونده ها ۲۲ اسفند ماه سال جاری به پایان می رسد.
در نهایت بررسی وضعیت متقاضیان جذب هیات علمی در هیات مرکزی جذب از ۱۵ فروردین ماه سال ۱۴۰۰ آغاز می شود و تا ۳۰ اردیبهشت ماه سال آینده ادامه می یابد در نهایت نتیجه نهایی بررسی های تا اول تیر ماه سال ۱۴۰۰ به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی اعلام خواهد شد.
متقاضیان فراخوان فوق درصورت نیاز به مشاوره و راهنمایی از سوی کارشناسان مرکز جذب، می‌توانند پس از ورود به سامانه جامع جذب و از طریق مرکز پیام پرسش خود را مطرح و پاسخ آن را ظرف مدت یک روز کاری، دریافت کنند.
هر داوطلب به محض ثبت نام از حقوق مکتسبه ثبت نام برخوردار است و باید شـرایط سـالم و عـادلانه شـرکتِ وی در رقابت فراهم شود و از هرگونه تضییع حق و تعیین و یا محدود نمودن دایره انتخاب شوندگان، قبل از بررسی علمی و سایر صلاحیت ها خودداری کند. ضمن اینکه هرگونه تضییع حق آحاد داوطلبان و برهم زدن شرایط رقابت عادلانه و مهندسی حائزین شرایط موجب وزر و خسارت در دنیا و آخرت خواهد شد.

منبع : خبرگزاری ایسنا


تعیین تکلیف اعضای هیات علمی بدون مجوز

دبیر هیات عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی، از تعیین تکلیف اعضای هیات علمی بدون مجوز جذب از سازمان امور استخدامی خبر داد.
جواد محمدی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار دانشگاه و آموزش ایرنا درباره علت تعیین تکلیف نشدن برخی پرونده های جذب هیات علمی از سال های گذشته تاکنون، گفت: این پرونده ها شامل مواردی می شود که بدون مجوز سازمان امور استخدامی مشغول به همکاری با دانشگاه ها شده اند.

وی افزود: به عنوان نمونه در بررسی پرونده ها، یک عضو هیات علمی بدون دارا بودن مجوز سازمان امور استخدامی از سال ۵۴ تاکنون با یک دانشگاه همکاری می کرد و حال که وقت بازنشستگی این فرد فرارسیده است، مجوز سازمان استخدامی صادر شد.
دبیر هیات عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: این افراد در واقع بدون مجوز، به عنوان هیات علمی جذب دانشگاه ها شدند اما سازمان امور استخدامی به تازگی مجوز جذب چهار هزار هیات علمی را در اختیار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار داد.
محمدی به این نکته اشاره کرد که مجوزهای صادرشده برای تعیین تکلیف این قبیل پرونده ها است که باید از سوی وزارت علوم بین دانشگاه ها توزیع شود.
کاهش ثبت نام بورسیه‌های بلاتکلیف
وی درباره آمار بورسیه های ثبت نام کننده در فراخوان تعیین تکلیف بورسیه ها، اظهار داشت: در طول ۲ تا ۳ دوره پیشین فراخوان، مشکلات بورسیه ها کاهش یافت و از زمان فعال شدن فراخوان بورسیه ها در مهرماه جاری، تاکنون ۲۰ نفر ثبت نام کردند.
دبیر هیات عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرد: این کاهش آمار نشان دهنده برطرف شدن مشکلات بورسیه ها است اما پرونده همین تعداد بورسیه ثبت نام کننده هم باید برای طی سایر مراحل، بررسی شود.
به گفته محمدی، فراخوان بورسیه ها تا ۱۰ روز آینده در درگاه هیات عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه دارد.
تعیین تکلیف مشمولین ۲ ماده قانونی
دبیر هیات عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین با اشاره به مشمولین بند ز و بند پ ماده ۴۴ و ۹۰ قانون برنامه پنجم و ششم توسعه (جذب ایثارگران، جانبازان و خانواده شهدا به عنوان هیات علمی)، گفت: برخی از کسانی که مشمول این ۲ ماده قانونی هستند، امکان تبدیل وضعیت و جذب به عنوان هیات علمی در دانشگاه ها نداشتند؛ به عنوان مثال، فردی با وجود دارا بودن مدرک دکتری امکان تبدیل وضعیت نداشت ولی با مصوبه هیات عالی جذب، پرونده آنها به صورت فیزیکی برای وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم تحقیقات و فناوری همچنین دانشگاه آزاد اسلامی ارسال می شود.
وی افزود: بر اساس مصوبه هیات عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی، با تبدیل وضعیت این افراد در صورت نقص نداشتن پرونده، موافقت می شود.
محمدی تعداد این افراد را حدود ۴۰ نفر اعلام کرد.

منبع : خبرگزاری ایرنا


کف و سقف مدرک برای استخدام اعضای غیر هیئت علمی دانشگاه‌ها تعیین شد

رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه وزارت علوم حداقل و حداکثر مدرک تحصیلی مورد نیاز برای تصدی مشاغل پست‌های سازمانی موسسات آموزش عالی توسط اعضای غیر هیئت علمی را اعلام کرد.

به گزارش حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، عبدالرضا باقری، رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه وزارت علوم، در بخشنامه‌ای حداقل و حداکثر مدرک تحصیلی مورد نیاز برای تصدی مشاغل پست‌های سازمانی موسسات آموزش عالی توسط اعضای غیر هیئت علمی را به شرح زیر ابلاغ کرد:

دستور: تعیین حداقل و حداکثر مدرک تحصیلی مورد نیاز برای تصدی مشاغل پست‌های سازمانی توسط اعضای غیر هیئت علمی قراردادی و یا انتصاب اعضای غیر هیئت علمی پیمانی و رسمی به پست‌های سازمانی اعضای غیر هیئت علمی موسسه

مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در اجرای مفاد ماده هفده آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی، حداقل و حداکثر مدرک تحصیلی مورد نیاز برای تصدی مشاغل پست‌های سازمانی توسط اعضای غیر هیئت علمی قراردادی و یا انتصاب اعضای غیر هیئت علمی پیمانی و رسمی به پست‌های سازمانی اعضای غیر هیئت علمی موسسه به شرح زیر به تصویب رسید:

۱-برای پست‌های سازمانی اپراتور، متصدی کارگاه ها، متصدی آزمایشگاه‌ها و تکنسین و نظایر آن، مدرک تحصیلی «کاردانی»

۲-برای پست‌های سازمانی «کاردان»، «کمک کارشناس» و نظایر آن مدرک تحصیلی «کاردانی»

۳- برای پست‌های سازمانی در گروه مشاغل اصلی (به استثنای بند‌های یک دو این مصوب) که به‌عنوان مشاغل پشتیبان زمینه و موجبات انجام اهداف و ماموریت اصلی و تخصصی موسسه را فراهم می‌کند و قابل واگذاری به بخش خصوصی است مدرک تحصیلی «کارشناسی»

۴- برای پست‌های سازمانی در گروه مشاغل اصلی (به‌استثنای بند‌های یک دو و سه این مصوبه) که به صورت مستقیم و در رابطه با اهداف ماموریت‌های اصلی موسسه ایجاد شده است از قبیل: پست‌های سازمانی رشته‌های شغلی «کارشناس حقوقی»، «کارشناس ارزیابی»، «کارشناس برنامه‌ریزی»، مدرک تحصیلی حداقل «کارشناسی» و حداکثر «کارشناسی ارشد»

۵-برای پست‌های سازمانی در گروه مشاغل تخصصی (به‌استثنای بند‌های یک و دو این مصوبه) متناسب با رشته‌های دارای اولویت مندرج در برنامه راهبردی موسسه، مدرک تحصیلی حداقل «کارشناسی» و حداکثر «کارشناسی ارشد»

تبصره ادامه خدمت اعضای غیر هیئت علمی که طبق ضوابط قبل از اجرای مصوبه و با مدرک تحصیلی بالاتر از سقف تعیین‌شده در آن، در پست‌های سازمانی منصوب شده اند، تا زمان خروج آنان از خدمت با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوط به همان مدرک تحصیلی ارائه شده، بلامانع است و پس از آن هر گونه بکارگیری و انتصاب صرفاً با رعایت کف و سقف مدرک تحصیلی مندرج در این مصوبه امکان‌پذیر خواهد بود.

منبع : باشگاه خبرنگاران جوان


تلاش برای جذب ۲۰۰ عضو هیات علمی در دانشگاه فرهنگیان

رییس دانشگاه فرهنگیان، هرم هیات علمی این دانشگاه را گسترش یافته خواند و تصریح کرد: در تلاش هستیم ۲۰۰ عضو هیات علمی جذب این دانشگاه شوند در این راستا پرونده ۱۶۰ نفر از این افراد بررسی شده و آماده استخدام هستند.

به گزارش ایسنا، دکتر حسین خنیفر، در آئین بازگشایی پردیس ها و مراکز آموزشی این دانشگاه در پردیس نسیبه تهران، ضمن تشکر از حضور میهمانان دو وزارت آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری در مراسم، همچنین اساتید، دانشجومعلمان و مدیران دانشگاه فرهنگیان سراسر کشور و خبرنگاران تلاشگر که به صورت حضوری و مجازی در این نشست حضور داشتند، بهار تعلیم و تربیت را تبریک گفت.
دکتر خنیفر، با اشاره به اوضاع حاکم بر کشور تصریح کرد: ما به کرونا ثابت کردیم آموزش تعطیل بردار نیست. آموزش باید در هر شرایطی مسیر خود را طی کند.
وی از تغییر نوع آموزش و فشرده شدن آن در زمان کرونا سخن گفت و تاکید کرد: آموزش یا مدرسه بدون مرگ است. معلمان ما باید برای ارائه آموزش های تلفیقی، ترکیبی وLMS آمادگی کامل داشته باشند.
این مقام مسئول، با اشاره به تغییر تکنولوژی در عصر حاضر ادامه داد: تکنولوژی در حال تحول است. مهم ترین وظیفه ما ارائه آموزش تام و تمام است.
رییس دانشگاه فرهنگیان، از تحقق حدود ۳۷ درصدی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در دانشگاه فرهنگیان خبر داد و گفت: در صدد هستیم در سال تحصیلی جدید این میزان تحقق به ۵۰ درصد برسد.
دکتر خنیفر، فعالیت ها و اقدامات صورت گرفته در راستای بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در دانشگاه را نیز مثبت ارزیابی کرد و با اشاره به بازنگری دروس در دانشگاه فرهنگیان اظهار داشت: در این دانشگاه ۲۰ برنامه درسی کارشناسی و کارشناسی ارشد بازنگری و به روز رسانی شده است.
وی، یادآور شد: پیش از این دانشگاه فرهنگیان، دارای ۸۰۰ عضو هیات علمی بود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه فرهنگیان، دکتر حسین خنیفر، در پایان اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان را به عنوان پیشکسوتان پر افتخار دانشگاه معرفی کرد و افزود: این عزیزان به درستی و شایستگی برای تربیت و آموزش دانشجو معلمان در تلاش و تکاپو هستند.

منبع : خبرگزاری ایسنا


آغاز فرآیند یکساله جذب هیات علمی جدید

فرآیندهای بیست و چهارمین فراخوان جذب اعضای هیات علمی دانشگاه ها در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ با اعلام نیاز دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی از۱۵ شهریور ۹۹ آغاز می شود.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ فراخوان های جدید جذب هیات علمی دانشگاه ها در سال ۹۹ اعلام شده است.
برنامه زمـان بندی اعلام شده، مربوط به بیست و چهارمین فـراخوان نیمه متمرکز جذب اعضای هیات علمی (پـیمانـی و طـرح سـربـازی) دانـشگاه ‌ها و مـوسسات آمـوزش عالی و پژوهشی کشور در شهریور ۹۹ است.
براساس این زمان بندی اعلام نیاز دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی از فردا ۱۵ شهریورماه ۹۹ آغاز می شود و تا ۱۶ مهرماه ۹۹ ادامه دارد.
در مرحله بعد هم مرکز نظارت، بررسی اعلام نیاز دستگاه ها و مراکز آموزش عالی و تخصیص ظرفیت را در دستور کار قرار می دهد.
فرایندهای جذب از طریق سامانه جامع جذب اعضای هیات علمی صورت می گیرد.امسال اعلام شده که محدودیت های مربوط به اختصاص ردیف استخدامی وجود دارد و درخواست شده که دستگاه ها برای اعلام نیاز در این فراخوان صرفاً به ثبت حداقل ها در تطابق با نقشه جامع علمی کشور و مجوزهای مربوطه اکتفاء کنند و از ثبت نیاز تخمینی پرهیز شود.

منبع : خبرنامه دانشجویان ایران


محدودیت در اختصاص ردیف استخدامی جذب هیات علمی

مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم از دانشگاهها خواست در اعلام نیاز هیات علمی در فراخوان جذب شهریور ۹۹ مطابق با نقشه جامع علمی کشور عمل کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه زمانبندی بیست و چهارمین فراخوان نیمه متمرکز جذب اعضای هیات علمی (پیمانی و طرح سربازی) دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور مربوط به فراخوان شهریور ۹۹ اعلام شده و از ۱۵ شهریور ماه ۹۹ با اعلام نیاز دانشگاه‌ها فرایند فراخوان جذب اعضای هیات علمی آغاز می‌شود.

مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم نکاتی را قابل توجه متقاضیان جذب و دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور اعلام کرد.

بر اساس اعلام مرکز جذب؛ دانشگاه‌ها در صورت نیاز به مشاوره و راهنمایی از سوی کارشناسان مرکز جذب، می‌توانند پس از ورود به سامانه جامع جذب و از طریق مرکز پیام پرسش خود را مطرح و پاسخ آن را ظرف مدت یک روز کاری، دریافت کنند.

دقت در اجرای اعلام نیاز در بازه مذکور و مطابق با تقویم اعلام شده، الزامی است. پس از اتمام هر بازه، امکان تمدید آن یا ورود اطلاعات خارج از سیستم فراهم نیست و انتظار می‌رود همکاران دانشگاهی در این مورد، تقاضا یا توقعی را مطرح نکنند.

با توجه به محدودیت‌های مربوط به اختصاص ردیف استخدامی انتظار می‌رود؛ برای اعلام نیاز در این فراخوان صرفاً به ثبت حداقل‌ها در تطابق با نقشه جامع علمی کشور و مجوزهای مربوطه اکتفا کرده و از هرگونه ثبت نیاز تخمینی خودداری شود.

مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم یادآور شده است: معتبر کردن تقاضاهای ثبت شده از وظایف مرکز نظارت و ارزیابی است که معمولاً در تطابق با مصوبات هیات امنا و نقشه جامع و طرح راهبردی دانشگاه صورت می‌گیرد.

در صورت رعایت این موارد در ثبت نیاز اولیه و درج ضمائم و مستندات آن در سامانه، انجام کار با سهولت و سرعت بیشتری صورت خواهد پذیرفت و از هرگونه رفت و برگشت جلوگیری می‌شود.

ضروری است همراه با اعلام نیاز، شرایط اختصاصی هر دانشگاه و شرایط ویژه پذیرش رشته‌ها قید شود. در صورت امکان هوشمندسازی سامانه برای آن شرایط، پیش بینی لازم صورت می‌گیرد و در صورتی که امکان فنی آن فراهم نباشد شرایط اختصاصی به وضوح به اطلاع داوطلبان می‌رسد تا در مراحل غربالگری مواجه با حذف گروهی داوطلبان نباشیم.

شرایط اختصاصی نباید ناقض قوانین و مقررات جذب و یا بر اساس انتخاب افراد از پیش تعیین شده تنظیم شود و باید ظرفیت مشارکت عموم افراد واجد شرایط را محدود نسازد.

هر داوطلب به محض ثبت نام از حقوق مکتسبه ثبت نام برخوردار است و باید شرایط سالم و عادلانه شرکتِ وی در رقابت فراهم شود و از هرگونه تضییع حق و تعیین و یا محدود کردن دایره انتخاب شوندگان، قبل از بررسی علمی و سایر صلاحیت‌ها خودداری شود.

هرگونه تضییع حق آحاد داوطلبان و برهم زدن شرایط رقابت عادلانه و مهندسی حائزین شرایط موجب وزر و خسارت در دنیا و آخرت خواهد شد.

فرایندهای جذب از طریق سامانه جامع جذب اعضای هیات علمی صورت می‌گیرد و شایسته است ذینفعان و تمامی مراجع ذیربط، امور مربوط به جذب اعضای هیات علمی و مراحل مختلف آن را صرفاً از طریق این سامانه پیگیری کنند.

منبع : خبرگزاری مهر


فراخوان جذب هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع)

دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه جامع امام حسین(ع) در سال ۱۳۹۹ درصدد جذب هدفمند دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دکتری مستعد و توانمند دانشگاه‌های معتبر جهت تکمیل کادر هیئت علمی و پژوهشگر خود است.

به همین منظور از کلیه علاقه‌مندان دعوت شده است تا جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام در این فراخوان به آدرس اینترنتی mgt.ihu.ac.ir مراجعه و رزومه خود شامل کلیه سوابق آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجرایی را ارسال کنند.
لازم به ذکر است پس از بررسی اولیه رزومه‌های ارسالی، جلسه مصاحبه در کارگروه توانمندی علمی دانشکده برگزار خواهد شد.
رشته‌های مورد نیاز این دانشکده شامل: مدیریت دولتی، مدیریت بازرگانی، مدیریت صنعتی، اقتصاد، مدیریت مالی، حسابداری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت راهبردی، مدیریت فناوری اطلاعات، کارآفرینی، مهندسی صنایع و آینده‌پژوهی است.
لازم به ذکر است دانشجویان دکتری نیز می‌توانند رزومه خود را ارسال کرده و کلیه پژوهشگران و اعضای هیئت علمی در صورت تایید در دانشکده، به صورت رسمی جذب سپاه خواهند شد. همچنین امکان همکاری به صورت پاره‌وقت نیز در پروژه‌های پژوهشی دانشکده وجود دارد.
همچنین شرایط اختصاصی دانشگاه جامع امام حسین (ع) نیز به شرح زیر است:
۱- کلیه متقاضیان پس از تایید صلاحیت علمی در دانشکده، ابتدا به عنوان پژوهشگر جذب می‌شوند. پژوهشگران دانشگاه منبع جذب هیئت علمی بوده و در صورت احراز شرایط علمی و اجرایی، به عضویت هیئت علمی در خواهند آمد.
۲- متقاضیان بایستی دارای سوابق همکاری در بسیج بوده و شرایط جذب در سپاه را داشته باشند.
۳- دانشکده مدیریت و اقتصاد دارای ۱۰ مرکز علم و فناوری و یک اندیشکده مستقل به شرح زیر می‌باشد و علاوه بر فعالیت‌های پژوهشی، گروه‌های آموزشی نیز ذیل این مراکز فعالیت می‌کنند.
گفتنی است، متقاضیان متناسب با سوابق و علایقشان جهت ارزیابی علمی به مراکز علمی و فناوری همچون تحول و تعالی سازمانی، مدیریت جهادی، مدیریت سرمایه انسانی، توسعه تفکر راهبردی، اشراف و مدیریت عملکرد سازمانی، اقتصاد مقاومتی، مدیریت برنامه و بودجه و مالی، بازرسی و تعالی مدیران، دانش و پژوهش، رصد و آینده‌پژوهی و اندیشکده پایا معرفی خواهند شد.


آخرین وضعیت از روند استخدام اعضای هیئت علمی

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم از آخرین وضعیت اختصاص کد‌های استخدامی اعضای هیئت علمی خبر داد.

محمد تقی نظر پور معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین وضعیت اختصاص کد‌های استخدامی اعضای هیئت علمی اظهار کرد: ۶ هزار مجوز استخدامی اعضای هیئت علمی در پایان سال گذشته توسط سازمان اداری استخدامی صادر شده است.

او افزود: از مجموع ۶ هزار مجوز صادر شده ۴ هزار و ۷۳۰ مورد آن مربوط به اعضای هیات علمی دانشگاه‌هاست که در گذشته حقوق برای آن‌ها واریز شده بود، اما کد استخدامی نداشتند و در زمان بازنشسته شدن با مشکل مواجه می‌شدند؛‌ به همین علت قرار بر این شد که به این اعضا هم کد استخدامی اختصاص داده شود.
صدور مجوز استخدام اعضای هیئت علمی توسط سازمان برنامه و بودجه

نظر پور تصریح کرد: نامه تامین اعتبار هم برای مجوز استخدام اعضای هیئت علمی در دانشگاه‌ها مورد نیاز بود که سازمان برنامه و بودجه طی یک الی دو هفته گذشته آن را صادر کرد تا مشکل حدود ۴ هزار ۷۳۰ نفر حل شود و این اتفاق به خوبی افتاد.

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم ادامه داد: ۹۶۵ مجوز استخدامی اعضای هیئت علمی برای سال ۹۹ و ۹۶۴ نفر هم برای سال ۱۴۰۰ صادر می‌شود که عنوان آن تکلیف قانونی است و در آن به استناد تبصره ۲ ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور تاکید شده است.

نظر پور در پایان یادآوری کرد: به ازای هر ۲۰ دانشجو یک استاد به عنوان عضو هیئت علمی در دانشگاه‌ها تدریس خواهد کرد که مکاتبه این موضوع انجام شده است و سازمان اداری استخدامی ۶ هزار مجوز را به وزارت علوم داده است و درحال پیگیری این موضوع هستیم تا در صورتی که سازمان برنامه بودجه اعلام کرد فرایند کار صورت گیرد و امیدواریم به زودی این اتفاق رخ دهد.

منبع : باشگاه خبرنگاران جوان


تامین اعتبار برای ۳۶۸۶ ردیف استخدامی اعضای هیات علمی

تهران (پانا) – معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از اخذ مجوز تامین اعتبار تعداد ۳۶۸۶ ردیف استخدام اعضای هیات علمی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، محمدتقی نظرپور ضمن اعلام این خبر اظهار کرد: با پیگیری‌های مستمر و برگزاری جلسات متعدد در سطوح کارشناسی، مدیران وزارت علوم و سازمان برنامه و بودجه کشور و دکتر غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و دکتر نوبخت معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، تعداد ۳۶۸۶ مجوز تامین اعتبار استخدام اعضای هیئت علمی فاقد شماره مستخدم شاغل در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور اخذ شد.

موضوع اعضای هیات علمی فاقد شماره استخدام که از خزانه حقوق دریافت می‌کردند یکی از معضلاتی بود که سالیان طولانی است مراکز آموزش عالی کشور با آن درگیر بودند و برطرف شدن این مشکل ضمن جلب رضایت ذینفعان در دانشگاه‌ها، موجبات استقرار هر چه بیشتر انضباط در حوزه‌های اداری و مالی دانشگاه‌ها را فراهم آورده است.

منبع : خبرگزاری پانا


نحوه استخدام اعضای هیئت علمی در دانشگاه فنی و حرفه‌ای

ارتباط خوب صنعت و اهالی دانشگاه با تلاش روابط عمومی در دوران کروناابراهیم صالحی عمران رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره رصد اشتغال زایی فارغ التحصیلان این دانشگاه در چند سال اخیر، اظهار کرد: طبق آمار و اطلاعاتی که به دست آورده ایم ورودی‌های سال ۹۳ یا ۹۴ بعد از فارغ التحصیلی جذب بازار کار شده اند.

او افزود: دانشگاه فنی و حرفه‌ای حدود ۶۴ درصد از دانشجویان خود را در رشته‌های گوناگون وارد بازار کار در بخش خصوصی، خود اشتغالی و کارآفرینی می‌کند.

صالحی عمران با اشاره به نحوه استخدام اعضای هیئت علمی در این دانشگاه اظهار کرد: اعضای هیئت علمی برای اینکه بتوانند به این سمت دست یابند باید در فراخوان شرکت کنند. تفاوتی که به نسبت سایر دانشگاه‌ها داریم این است که توانایی‌ها و کار‌های عملی شان باید به مدت ۲ سال در حوزه و تخصص مد نظرشان به عنوان سابقه کاری حساب شود تا بتوانند عضو هیئت علمی دانشگاه فنی و حرفه‌ای شوند و یک سال هم حتما باید در صنعت کارآورزی کنند و تجربه به دست آورند.
عملکرد روابط عمومی دانشگاه فنی و حرفه ای در دوران اپیدمی کرونا

رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای درباره عملکرد روابط عمومی این دانشگاه در زمان اپیدمی ویروس کرونا گفت: دانشگاه فنی و حرفه‌ای یکی از روابط عمومی‌های فعال دانشگاهی را دارد که سعی می‌کند ارتباطات ما را با جامعه هماهنگ کند. به عنوان جامعه نسل سوم با عنوان ارتباط با جامعه شناخته شده ایم.

او با بیان اینکه ارتباط جامعه با دانشگاه در ارتباط وصفی شناخته می‌شود، تاکید کرد: روابط عمومی دانشگاه نباید در این حوزه تنها خبر ساز باشد، بلکه باید خبر‌های جریان ساز در حوزه دانشگاه را افزایش دهد تا کیفیت‌های آموزشی، مهارت اولیه و … را در دانشگاه فنی و حرفه‌ای ارتقا بخشد.

صالحی عمران در پایان یادآوری کرد: خداروشکر روابط عمومی دانشگاه فنی و حرفه‌ای در این دانشگاه در دوران اپیدمی ویروس کرونا بسیار فعال بود. یکی از عملکرد‌های مثبت روابط عمومی دانشگاه در این موضوع بود که ارتباط خوبی بین صنعت و اهالی دانشگاه ایجاد کرد و در واقع این دو قشر را به یک دیگر متصل کرده است تا کمک یار پیشرفت و ارتقای فعالیت‌های دانشگاه شود تا ارتباط ما با اهالی جامعه از قبیل خیرین، کارفرمایان و … را حمایت کند.

منبع : باشگاه خبرنگاران جوان


جذب ۲۳ عضو هیات علمی در دانشگاه علامه طباطبایی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علامه طباطبایی در فراخوان جذب اعضای هیات علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی در بهمن ۹۸ تعداد ۲۵۲ نفر شرکت کردند که از این میان ۲۳ نفر در صورت احراز شرایط علمی و عمومی انتخاب خواهند شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علامه طباطبایی، جلسات بررسی صلاحیت علمی متقاضیان جذب اعضای هیات علمی فراخوان بهمن ماه ۹۸ با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و به همت دبیرخانه جذب اعضای هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد.
این سلسله جلسات با همکاری دانشکده‌ها و گروه‌های آموزشی و با نظارت شجاع احمدوند، دبیر جذب اعضای هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد.
۲۵۲ نفر در فراخوان جذب اعضای هیات علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی در بهمن ۹۸ شرکت کرده‌اند که از این میان ۲۳ نفر در صورت احراز شرایط علمی و عمومی انتخاب خواهند شد.
در هفته‌های جاری تمامی مصاحبه‌های مربوط به تبدیل وضع و ارتقای همکاران علمی که به علت شیوع بیماری کرونا متوقف شده بود، انجام می‌شود.

منبع : روابط عمومی دانشگاه علامه طباطبایی


بررسی پرونده جذب متقاضیان هیات علمی به ۱۵۰ روز افزایش یافت

رییس مرکز جذب هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: بررسی پرونده‌های فراخوان جذب هیات علمی در بهمن ماه ۹۸ به علت شیوع ویروس کرونا از ۹۰ روز به ۱۵۰ روز افزایش یافت.

محمدرضا رضوان طلب روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار دانشگاه و آموزش ایرنا به کُند شدن روند جذب اعضای هیات علمی در فراخوان بهمن ماه ۹۸ به علت شیوع ویروس کرونا اشاره کرد و اظهار داشت: به منظور پوشش دادن خلاء ناشی از دوره قرنطینه خانگی، ۶۰ روز به دوره رسیدگی به پرونده های متقاضیان عضویت هیات علمی دانشگاه ها افزوده شد.

وی افزود: جدول زمانی ۹۰ روزه توقف پرونده ها در دانشگاه ها و موسسات به ۱۵۰ روز افزایش داده شد.

رییس مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم خاطرنشان کرد: بر اساس جدول زمانبندی جدید، دانشگاه ها و موسسات اموزش عالی می توانند حداکثر پرونده های متقاصیان عضویت در فراخوان بهمن ۹۸ را تا ۳۰ مردادماه ۹۹ تکمیل و به مرکز جذب اعضای هیات علمی ارسال کنند.

رضوان طلب نصریح کرد: این امکان هم فراهم شد که هیات های اجرایی جذب دانشگاه ها بتوانند جلسات هیات اجرایی و کارگروه های صلاحیت علمی و عمومی را به صورت غیرحضوری و با استفاده از سیستم ویدیوکنفرانس بر حسب برنامه تدوین شده از سوی مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم انجام دهند.

وی به تعداد متقاضیانی که در فراخوان جذب هیات علمی بهمن ماه ۹۸ ثبت نام کرده بودند، اشاره کرد و گفت: ۱۲ هزار نفر برای جذب در دانشگاه ها ثبت نام کرده بودند و ظرفیت پذیرش هم ۹۰۰ نفر اعلام شده است.

به گزارش ایرنا، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هر سال در ماه های شهریور و بهمن ماه ۲ فراخوان برای جذب هیات علمی برگزار می کند.

منبع : خبرگزاری ایرنا


بیش از ۳ هزار نفر متقاضی جذب هیات علمی دانشگاه آزاد شدند

رئیس مرکز امور هیات علمی دانشگاه آزاد از ثبت نام ۳۶۸۶ نفر در فراخوان جذب هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۱۳۹۸ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسه ۲۴۷ هیات عالی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست محمدعلی کی‌نژاد در محل دبیرخانه این شورا برگزار شد.

بیژن رنجبر، رئیس مرکز امور هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی به ارائه گزارشی از عملکرد هیات مرکزی جذب دانشگاه آزاد اسلامی پرداخت.
رنجبر تصریح کرد: این مرکز با مصوبه شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها در تاریخ ۲ بهمن ۹۶ تشکیل شد.
وی با بیان این مطلب که نسبت هیات علمی به دانشجو در سال ۱۳۹۶، یک به ۶۰ بوده، افزود: اکنون این نسبت یک به ۵۱ است.
رنجبر درمورد جلسات هیات مرکز جذب دانشگاه آزد اسلامی گفت: تا کنون ۲۸ جلسه برگزار شده که در تمامی این جلسات پنج عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و همچنین دبیر هیات عالی جذب شرکت داشته‌ند.
رئیس مرکز امور هیات علمی دانشگاه آزاد ادامه داد: طی دو سال گذشته ۳۵ جلسه تبدیل وضعیت برگزار شده است که ۱۹۲۹ استادیار و ۲۸۴ دانشیار و ۲۱ استاد ارتقاء یافته‌اند.
وی در پایان سخنان خود از ثبت نام ۳۶۸۶ نفر در فراخوان جذب هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۱۳۹۸ خبر داد.

منبع : خبرگزاری مهر


وزارت‌خانه‌های علوم و بهداشت گزارش جذب نیمه وقت هیات علمی را تهیه کنند

در جلسه هیات عالی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی شورای عالی انقلاب فرهنگی، مقرر شد، وزارت خانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی، گزارش عملکرد اعضای هیات‌های اجرایی جذب و کارگروه‌های صلاحیت عمومی را در جلسه آتی هیئت عالی جذب ارائه دهند.

به گزارش بازارکار به نقل از ایرنا، جلسه ۲۴۶ هیات عالی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست محمدعلی کی‌نژاد در محل دبیرخانه این شورا و به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.
در این جلسه مقرر شد وزارت خانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی گزارش عملکرد اعضای هیات‌های اجرایی جذب و کارگروه‌های صلاحیت عمومی را در جلسه آتی هیات عالی جذب ارائه دهند.
همچنین جواد محمدی دبیر هیات عالی جذب، به ارائه گزارشی در مورد جذب نیمه وقت اعضای هیات علمی پرداخت و مقرر شد وزارت خانه های بهداشت و علوم گزارشی در این مورد تهیه و در جلسه آتی هیئت عالی جذب ارائه دهند.
در ادامه جلسه اعضای جلسه مقرر کردند در دانشگاه‌هایی که بعد از غربالگری، بیش از ۱۰۰ نفر دعوت به مصاحبه شوند، حضور نمایندگان روسای دانشگاه‌ها و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، در جلسات هیات‌های اجرایی جذب امکان‌پذیر باشد.
در این جلسه، تعدادی از اعضای هیات‌های اجرایی جذب و کارگروه‌های صلاحیت عمومی دانشگاه‌های مازندران، تفرش، الزهرا، پژوهشگاه فرهنگ و ارتباطات اسلامی، علوم و فناوری شهید ستاری، علوم و فناوری فارابی، شهید مدنی آذربایجان، موسسه علم و فناوری رنگ، مجتمع آموزشی اسفراین، حکیم سبزواری، علوم اسلامی رضوی، صنعتی خاتم‌الانبیا بهبهان، شیراز، علوم پایه دامغان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پدافند هوایی خاتم‌الانبیا، علوم پزشکی اراک، علوم پزشکی تبریز، علوم پزشکی شهرکرد، علوم پزشکی کرمان، علوم پزشکی گناباد و جامع علمی کاربردی تایید صلاحیت شدند.


سهمیه جذب هیات علمی دانشگاه‌ها برای سال جدید اعلام شد

رئیس مرکز جذب وزارت علوم گفت: در دو فراخوان جذب اعضای هیئت علمی در شهریور و بهمن ماه سال جاری ۹۶۵ نفر پذیرش خواهند شد.

محمدرضا رضوان طلب در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سهمیه جذب اعضای هیئت علمی در هر فراخوان گفت: تعداد سهمیه جذب اعضای هیئت علمی در کل سال و کل فراخوان‌ها محدود است، دانشگاه‌ها معمولاً قدر مطلوبی در نظر دارند و ما نمی‌توانیم همه را پاسخ دهیم برای همین در هر فراخوان بین ۴۸۵ تا ۵۰۰ نفر پیش بینی می‌شود.
وی ادامه داد: این سهمیه برای دانشگاه‌های دولتی بوده و برای موسسات و دانشگاه‌های غیردولتی سهمیه مشخص ناریم، این موسسات و دانشگاه‌ها هر چه بیشتر جذب کنند، ما موافق‌تر هستیم.
رئیس مرکز جذب وزارت علوم افزود: در سال ۹۸ سهمیه دانشگاه‌ها برای جذب هیئت علمی تقریباً یک هزار نفر بود که در هر فراخوان ۴۸۵ تا ۵۰۰ نفر جذب شد البته این سهمیه برای دانشگاه‌های دولتی بود در موسسات و دانشگاه‌های غیردولتی پذیرش بیشتر بود، در این موسسات با هر تعدادی که درخواست داشتند، موافقت شد.
وی افزود: سال ۹۹ نیز طبق روال قبلی و همیشگی دو فراخوان جذب در شهریور و بهمن ماه خواهیم داشت، سهمیه‌ای که رسماً سازمان اداری استخدامی اعلام کرده ۹۶۵ نفر است که در ۲ فراخوان به عنوان عضو هیات علمی پذیرش خواهیم کرد.
وی تاکید کرد: این تعداد برای واحدهای دولتی در نظر گرفته شده است.

منبع : خبرگزاری مهر


ثبت نام در فراخوان جذب هیات علمی دانشگاه آزاد آغاز شد

رئیس مرکز جذب و امور هیات علمی دانشگاه آزاد از آغاز ثبت نام فراخوان جذب هیات علمی خبر داد.
به گزارش بازارکار به نقل از دانشگاه آزاد، بیژن رنجبر گفت: مقارن با طلعیه ماه مبارک رجب و تولد حضرت امام محمدباقر علیه السلام، فرآیند جذب هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی از تاریخ ۵ اسفند ماه شروع و تا ۱۵ اسفندماه ادامه خواهد داشت.

به گفته رئیس مرکز جذب و امور هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، جذب اساتید جوان در فراخوان سال ۹۸ بر اساس آمایش رشته ای است که طی چند ماه گذشته صورت گرفته و در سازمان مرکزی با توجه به نیاز واحدها و گروه ها اعلام شده است.
وی افزود: در این خصوص تعداد ۱۱۴۶ رشته از طرف استان ها برای جذب اعلام نیاز شده که به صورت جزیی تر ۷۴۱ درخواست در رشته های علوم پزشکی، ۶۳ درخواست در گروه معارف، و ۳۳۲ درخواست در رشته های مختلف غیرپزشکی از طرف استان ها اعلام نیاز گردیده و در سامانه جهت ثبت نام متقاضیان درج شده است.
قائم مقام رئیس دانشگاه و رئیس مرکز جذب و امور هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در پایان گفت: متقاضیان می توانند جهت ثبت نام به سامانه sajed.iau.ir مراجعه کنند

منبع : خبرگزاری بازار کار


زمان اعلام فراخوان جذب هیات علمی وزارت علوم به تعویق افتاد

رییس مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم از تغییر زمان اعلام فراخوان جذب هیات علمی وزارت علوم به دلیل طولانی شدن دوره بارگذاری نیاز و بررسی های مربوطه در رده های نظارتی وزارت علوم خبر داد.

دکتر محمدرضا رضوان طلب در گفت و گو با ایسنا ضمن بیان این مطلب به جزئیات فراخوان جذب اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور اشاره و اظهار کرد: فراخوان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی برای جذب هیات علمی پیمانی از ۲۱ دی‌ماه آغاز شده و این اعلام نیاز تا روز دوشنبه ۳۰ دی‌ماه به مدت هشت روز کاری ادامه داشت. مرکز نظارت از اول تا ۱۵ بهمن به مدت ۱۰ روز کاری فرصت داشت اعلام نیاز دانشگاه‌ها و تخصیص ظرفیت‌ها را بررسی کرده و تا ۲۰ بهمن ماه نیز نتایج تطبیق نیازها با تاییدیه مرکز نظارت جذب را اعلام کند.

رئیس مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم با بیان اینکه قرار بود فراخوان جذب اعضای هیات علمی از فردا سه‌شنبه ۲۲ بهمن ماه آغاز شود، افزود: به دلیل طولانی شدن پروسه بارگذاری مدارک مورد نیاز و بررسی های مربوطه در رده های نظارتی وزارت علوم؛ ثبت‌نام فراخوان بهمن ۹۸ از ساعت ۱۴ روز پنجشنبه ۲۴ بهمن ماه آغاز می‌شود و این مهلت ششم اسفندماه پایان می‌یابد.

رضوان طلب خاطرنشان کرد: بررسی اولیه پرونده متقاضیان با نظر هیات اجرایی جذب دانشگاه‌ها به مدت پنج روز انجام می‌گیرد و پرونده‌های متقاضیان دارای شرایط اولیه نیز طی هفت روز کاری به کمیته‌های بررسی توانایی‌های علمی و صلاحیت‌های عمومی ارسال می‌شود در نهایت نتیجه بررسی صلاحیت علمی و عمومی در دانشگاه به مدت ۴۵ روز کاری انجام می‌گیرد.

وی تاکید کرد: تمامی بررسی های فوق برای جذب هیات علمی در دانشگاه‌ها تا سوم خرداد ماه سال ۹۹ ادامه دارد و در نهایت این بررسی ها در مرکز جذب هیات علمی از چهارم خرداد ماه سال ۹۹ شروع می شود و تا ۲۱ تیرماه ۹۹ ادامه دارد.

رئیس مرکز جذب هیات علمی وزارت علوم گفت: نتیجه نهایی فراخوان فوق، حداکثر تا اول مرداد سال آینده از طریق دانشگاه به متقاضیان اعلام خواهد شد.

رضوان طلب تصریح کرد: با توجه به محدودیت‌های مربوط به اختصاص ردیف استخدامی انتظار می‌رود دانشگاه ها برای اعلام نیاز در این فراخوان صرفا به ثبت حداقل‌ها در تطابق با نقشه جامع علمی کشور و مجوزهای مربوطه اکتفا نموده و از هر گونه ثبت نیاز تخمینی خودداری شود.

رئیس مرکز جذب هیات علمی وزارت علوم خاطرنشان کرد: شرایط اختصاصی هر دانشگاه و شرایط ویژه پذیرش رشته‌ها باید همراه با اعلام نیاز در سامانه فوق قید شود. شرایط اختصاصی نباید ناقض قوانین و مقررات جذب و یا بر اساس انتخاب افراد از پیش تعیین شده اندازه گیری شود و نباید ظرفیت مشارکت عموم افراد واجد شرایط را محدود کند.

وی تاکید کرد: هر داوطلب به محض ثبت نام از حقوق مکتسبه ثبت نام برخوردار است و باید شرایط سالم و عادلانه آنها در رقابت‌های جذب فراهم شود و از هر گونه تضییع حق و تعیین یا محدود نمودن دایره انتخاب شوندگان قبل از بررسی علمی و سایر صلاحیت‌ها خودداری شود. ضمن اینکه فرآیندهای جذب از طریق سامانه جذب اعضای هیات علمی صورت می‌گیرد و ذینفعان باید موارد مربوط را از طریق این سامانه پیگیری نمایند.

منبع : خبرگزاری ایسنا


اعلام جزئیات پرداخت عیدی کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی جزئیات پرداخت پاداش (عیدی) ۱۳۹۸ کارکنان و اعضای هیات علمی این دانشگاه را اعلام کرد.

به گزارش بازارکار به نقل ازخبرگزاری فارس،‌ مجید مشکینی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی در بخشنامه‌ای نحوه محاسبه و میزان پرداخت پاداش عیدی سال ۹۸ به کارکنان شامل اعضای هیات ‌علمی و غیر هیات ‌علمی را اعلام کرد.
*نحوه محاسبه پرداخت پاداش (عیدی) به اعضای هیات ‌علمی دانشگاه
میزان پاداش به اعضای هیات علمی تمام وقت: در صورت ۱۲ ماه خدمت در سال ۱۳۹۸، مبلغ ۲۴ میلیون ریال قابل پرداخت می‌باشد.
پاداش اعضای هیات علمی تمام وقت که از طرح خدمت مشمولان متخصص استفاده می‌کنند: مطابق بند۱-۲ به نسبت کارکرد آنان قابل پرداخت می‌باشد.

اعضای هیات علمی تمام وقت چنانچه به صورت نیمه وقت با واحد دیگری همکاری کنند: فقط از واحدی که به صورت تمام وقت همکاری دارند، عیدی آخر سال دریافت خواهند کرد.
اعضای هیات علمی (غیر بازنشسته) که به صورت تمام یا نیمه وقت در استخدام سایر دانشگاه‌ها، سازمان‌ها یا نهادهای دولتی می‌باشند: از دانشگاه‌ها و یا سازمان‌های مبدا عیدی سال ۹۹ را دریافت می‌نمایند. وجهی به عنوان عیدی از سوی دانشگاه تعلق نمی‌گیرد.
تذکرات مهم:
پاداش (عیدی) مورد نظر این بخشنامه فقط به کارکنانی تعلق می‌گیرد که با مجوز سازمان مرکزی دانشگاه شروع به کار نموده است و در حال انجام خدمت می‌باشند.
پاداش (عیدی) آخر سال باید به صورت نقدی و یکجا پرداخت شود که منحصر به همین مرحله بوده و تقسیط و به دیون بردن آن برای سال‌های آ‌تی ممنوع می‌باشد.
به کارکنانی که از عضویت هیات علمی به حالت غیر هیات علمی تغییر وضعیت داده یا می‌دهند و یا بالعکس، عیدی به نسبت مدتی که در هر یک از وضعیت‌های مزبور اشتغال به کار داشته‌اند و مطابق با ردیف‌های مربوطه به صورت جداگانه محاسبه و پرداخت می‌گردد.
اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی و غیر هیات علمی نیمه وقت که به تمام وقت تغییر وضعیت داده‌اند و یا بالعکس به نسبت مدتی که در هر یک از دو وضعیت نیمه وقت و تمام وقت اشتغال داشته‌اند، متناسب با این وضعیت برابر بندهای مربوطه عیدی آنان محاسبه و قابل پرداخت خواهد بود.
عیدی اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی که در طول سال جاری از یک واحد به واحد دیگری مامور یا منتقل شده‌اند، از واحدی که حقوق دریافت می‌کنند، پرداخت خواهد شد.
اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی دانشگاه که به دیگر نهادها و سازمان‌ها (اعم از دولتی و غیر دولتی) مامور شده‌اند، با توجه به دریافت کلیه حقوق و مزایا از محل ماموریت (مقصد)، عیدی را نیز از همان محل ماموریت دریافت خواهند کرد.
اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی که براساس مفاد آیین‌نامه تخلفات انتظامی اعضای هیات علمی یا آیین‌نامه دادرسی اداری کارکنان در طول سال جاری به اخراج و یا انفصال دایم از خدمت دانشگاه محکوم شده‌ یا بشوند مشمول دریافت پاداش مزبور نخواهند شد.
اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی که در سال ۱۳۹۸، قبل از تاریخ صدور این بخشنامه با دانشگاه قطع همکاری کرده‌اند به میزان کارکرد خود عیدی تعلق می‌گیرد.
اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی که از مرخصی بدون حقوق استفاده کرده یا می‌کنند و یا به موجب حکم قطعی از خدمت در دانشگاه به طور موقت منفصل شده یا می‌شوند می‌توانند پس از اشتغال مجدد به کار نسبت به ماه‌های کارکرد حسب مورد از پاداش آخر سال بهره‌مند شوند.
اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی که پس از توجیه اتهام و ارجاع پرونده آنان به کمیته‌های انتظامی یا انضباطی به طور موقت از خدمت تعلیق می‌شوند و به موجب حکم غیرقطعی به انفصال موقت محکوم می‌گردند نیز مشروط به صدور حکم تبرئه می‌توانند از پاداش موضوع این بخشنامه برای مدت تعلیق و انفصال موقت مزبور بهره‌مند گردند.
اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی که از مرخصی استعلاجی استفاده کرده یا می‌کنند و به طور موقت همکاری ‌آنها با دانشگاه قطع شده یا می‌شود می‌توانند پس از اشتغال به کار مجدد در صورتی که دستمزد ایام مرخصی استعلاجی آنان از سوی سازمان تامین اجتماعی پرداخت شده باشد، از پاداش آخر سال و براساس ضوابط مندرج در این بخشنامه بهره‌مند شوند.
لازم به ذکر است براساس ماده ۹۱ قانون مالیاتی، پرداخت عیدی یکبار در سال به میزان بیست و هفت میلیون و ۵۰۰ هزار ریال معاف از مالیات بوده و مابقی تا سقف پرداخت عیدی مشمو ل ۱۰ درصد کسر مالیات می‌گردد.
این بخشنامه در تارخی ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ به تایید ریاست محترم دانشگاه رسیده است.
بدیهی است روسای محترم استانها، روسای واحدها و مراکز آموزشی، معاونین توسعه مدیریت و منابع و نیز خزانه‌داران استان‌ها و واحدها مسوول حسن اجرای این بخشنامه می‌باشند.

منبع : خبرگزاری فارس


استخدام ۲۰۰۰ عضو جدید هیات علمی

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم از جذب ۲۰۰۰ نفر عضو جدید هیات علمی تا سال ۱۴۰۰ خبر داد.
به گزارش بازارکار، محمدتقی نظرپور معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در گفت‌وگو با خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس، درباره برنامه جذب اعضای هیات علمی در سال‌های پیش‌رو، اظهارداشت: در سال ۹۹ و در سال ۱۴۰۰ و به عبارتی تا پایان برنامه ششم توسعه کشور، ۲۰۰۰ نفر عضو جدید هیات علمی دانشگاه و موسسات آموزش عالی و پژوهشی استخدام می‌شوند.

وی گفت: به ازای هر تعداد دانشجو باید تعداد مشخصی اعضای هیات علمی داشته باشیم و از این میزان جذب اعضای هیات علمی محدود است و از طریق فراخوان مخصوص به خود انجام می‌شود.
نظرپور گفت: با توجه به اینکه تعداد افراد دانشجو کاهش یافته است، جذب اعضای هیات علمی هم باید با دقت بیشتری انجام شود.


نیازمند جذب ۸۰۰۰ عضو هیات علمی هستیم

رئیس مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در سال بازنشسته می شوند، گفت: در مجموع به ۸۰۰۰ مستخدم پیمانی به عنوان عضو هیات علمی در دانشگاه‌ها نیاز داریم.

به گزارش بازارکار دکتر سید علی حسینی در گفت و گو با ایسنا ضمن بیان این مطلب با اشاره به فعالیت ۱۳ هزار و ۵۰۰ عضو هیات علمی رسمی و پیمانی در دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت بهداشت، اظهار کرد: حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد از اعضای هیات علمی ما در دانشگاه‌های علوم پزشکی زن هستند. در واقع اگر فراخوان‌های چند سال گذشته را بررسی کنیم قطعا تعداد اعضای هیات علمی زن جذب شده در وزارت بهداشت با آقایان برابری می‌کند.
وی در پاسخ به این سوال که تقاضا برای جذب در کدام رشته‌های دانشگاه علوم پزشکی کمتر است؟ گفت: ما در جذب اعضای هیات علمی در رشته‌های علوم پایه هیچ مشکلی نداریم چرا که فارغ‌التحصیلان رشته‌های مختلف علوم پایه به اندازه کافی تربیت شده‌اند. اما نگران این هستیم که در برخی از دانشگاه‌های کمتر برخوردار نتوانیم در برخی رشته‌های بالینی جذب هیات علمی داشته باشیم به همین جهت نیاز به نیروی انسانی در این دانشگاه‌ها را از طریق متعهدین خدمت به وزارت بهداشت رفع خواهیم کرد.

دکتر حسینی با اشاره به ضوابط استخدام هیات علمی در وزارت بهداشت، تاکید کرد: اصولا جذب دولتی نیازمند صدور مجوز سازمان امور اداری و استخدامی است و اینگونه نیست که وزارت بهداشت هر سال هر تعدادی که نیرو نیاز داشته باشد را جذب کند. اما در مجموع نیازمند استخدام ۸۰۰۰ عضو هیات علمی در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور هستیم.
رئیس مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت بهداشت همچنین خاطر نشان کرد: در دانشگاه‌های مختلف علوم پزشکی سالیانه افراد به تناسب سالهای خدمتی که انجام می دهند، می‌توانند بازنشسته شوند، اما شرایط بازنشستگی برای استادیار، دانشیار و استاد در رتبه‌های مختلف، متفاوت است به همین دلیل پیش‌بینی ما این است که سالیانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر از اعضای هیات علمی وزارت بهداشت با توجه به رتبه‌ای که در کشور دارند، بازنسشته می شوند و در طول پنج سال گذشته ۲۰۰ نفر بازنشسته داشتیم.

منبع : خبرگزاری ایسنا


پرداخت حقوق ماهانه به اعضای هیات علمی مامور مطالعاتی

معاون دانشگاه آزاد از پرداخت حقوق ماهانه به اعضای هیات علمی این دانشگاه برای ماموریت های مطالعاتی خارج از کشور خبر داد.
بابک نگاهداری در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح جزییات تسهیلات استفاده اعضای هیات علمی از دوره ماموریت مطالعاتی خارج از کشور اظهار کرد: پرداخت حقوق ماهانه تا حداکثر ۹ ماه و پرداخت هزینه‌های جایگزین ارزی ثابت، برای هر ماه ۵ میلیون تومان (حداکثر ۶ ماه نخست) از جمله این تسهیلات به شمار می رود.

معاون دانشگاه آزاد با تاکید بر اینکه پرداخت این هزینه ها تا حداکثر پایان ماموریت باید تسویه شود، افزود: حقوق ماهانه اعضای هیات علمی باید مطابق روال معمول پرداخت شود.
وی درباره فرآیند استفاده از ماموریت مطالعاتی برای متقاضیان خارج از دانشگاه نیز توضیح داد : اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی با مرتبه دانشیاری و بالاتر در صورت تامین اعتبار (Grant) از منابع خارج از دانشگاه می‌توانند نسبت به پذیرش اعضای هیات علمی و دانشجویان دوره دکتری تخصصی دانشگاه‌های خارج از کشور و پژوهشگران مراکز پژوهشی معتبر بین المللی یا ملی برای استفاده از ماموریت مطالعاتی، زیرنظر آن ها اقدام کنند.
نگاهداری در ادامه خاطرنشان کرد: پژوهشگران پذیرفته شده خارج از دانشگاه، می توانند در دوره ماموریت مطالعاتی از دفتر کار و امکانات آزمایشگاهی، کتابخانه و مرکز کامپیوتر و سایر امکانات رفاهی واحد دانشگاهی متناسب با سایر اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه بهره مند شوند.
معاون دانشگاه آزاد ضمن تاکید بر اینکه پژوهشگر خارجی باید عضو هیات علمی یا دانشجوی دکتری تخصصی یکی از دانشگاه‌ها و یا موسسات بین‌المللی باشد، تصریح کرد: تشخیص این موضوع با شورای پژوهشی واحد و تایید شورای پژوهش و فناوری استان است.
معاون دانشگاه آزاد اضافه کرد: تائید صلاحیت عمومی فرد متقاضی با معاونت بین الملل و امور دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه آزاد اسلامی است.

منبع : خبرگزاری مهر


استخدام سالیانه ۶۰ تا ۷۰ عضو هیات علمی در دانشگاه تهران

معاون برنامه‌ ریزی و فناوری اطلاعات دانشگاه تهران از استخدام سالیانه ۶۰ تا ۷۰ عضو هیات علمی در دانشگاه خبر داد و گفت: در حال حاضر کمبود چندانی از نظر تعداد هیات علمی در دانشگاه نداریم.

به گزارش بازارکار ، دکتر علی مقاری در گفت و گو با ایسنا، ضمن بیان این مطلب، به میزان درآمدهای ناشی از موقوفات خیرین دانشگاه تهران اشاره کرد و افزود: ما از ۵۰ تا ۶۰ سال پیش موقوفاتی شامل ساختمان‌، موزه‌ و کتابخانه برای دانشگاه داشته‌ایم. اما این موقوفات برای درآمدزایی دانشگاه کمک چندانی نمی کند چرا که اکثر افراد اموال خود را برای موضوع خاصی وقف دانشگاه می کنند. بنابراین دانشگاه نمی‌تواند این موقوفات را به هرشکلی که می‌خواهد و به آن نیاز دارد استفاده کند.
وی در ادامه بین المللی سازی را یکی از سه اولویت برنامه ۵ ساله دانشگاه تهران اعلام کرد و گفت: یکی از مشکلات ما در بودجه سال ۹۸ این موضوع است که بتوانیم فعالیت‌ها و ارتباطات بین المللی را حفظ کنیم و خوشبختانه نزدیک به ۷۵ تا ۸۰ درصد این ارتباطات را در سال جاری حفظ کرده‌ایم.
دکتر مقاری خاطرنشان کرد: با توجه به این که هزینه پرسنل دانشگاه تهران بالا است، ما از حدود ۵ سال پیش جلوی هر گونه استخدام جدید کارمند در دانشگاه گرفتیم و حتی یک نفر نیز استخدام دانشگاه نشده است. از طرفی تعداد قابل توجهی از کارمندان بازنشسته شدند و براساس آماری که اخیرا دریافت کردیم حدودا ۶۰۰ نفر از کارمندان دانشگاه طی ۵ سال اخیر بازنشسته شده‌اند.
معاون برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات دانشگاه تهران افزود: پیش بینی می‌شود تا ۴ سال آینده نیز حدود ۶۰۰ کارمند این دانشگاه بازنشسته شوند چرا که بودجه دانشگاه برای هزینه‌های پرسنلی باید به زیر ۷۰ درصد برسد و حداقل ۳۰ درصد بودجه دانشگاه باید برای خدمات آموزشی و پژوهشی و دانشجویی ثبت شود. اما در حال حاضر حدود ۱۲ یا ۱۳ درصد از بودجه را به طور اضافه صرف امور پرسنلی می‌کنیم.
دکتر مقاری خاطر نشان کرد: از سال ۸۸ تا ۹۴ نیروهای شرکتی در دانشگاه تهران به قراردادی معین و خدماتی معین تبدیل شدند علاوه بر آن تعداد زیادی نیز استخدام نیرو در این دانشگاه داشتیم که این آمار بار هزینه‌ای بالایی به دانشگاه وارد می کند. در واقع من در سال ۸۴ و ۸۵ که در پست فعلی قرار داشتم در آن زمان حدود ۲۷۰۰ نفر کارمند رسمی و پیمانی در دانشگاه داشتیم و حدود ۱۲۰۰ نفر نیز از کارمندان در قالب شرکتی با دانشگاه همکاری می‌کردند مجموعا حدود ۴ هزار پرسنل در دانشگاه داشتیم و حدودا ۶۷ و ۶۹ درصد بودجه دانشگاه صرفا هزینه‌های پرسنلی شد.
وی تاکید کرد:در سال ۱۳۹۴ تعداد کارمندان دانشگاه تهران به بیش از ۵ هزار نفر رسید یعنی ۱۴۰۰ نیروی کارمندی به دانشگاه اضافه شدند که این وضعیت بار مالی سنگینی به دانشگاه تحمیل کرد چرا که هر کارمند در سال بین ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان برای دانشگاه هزینه دارد و اگر سطح کارمند، کارشناس باشد این هزینه‌ها افزایش می یابد.
معاون برنامه و بودجه دانشگاه تهران خاطر نشان کرد: در حال حاضر با ممنوع کردن استخدام نیروی جدید در دانشگاه تهران،‌تعداد کارمندان این دانشگاه به ۴۳۰۰ کارمند رسیده است، همچنین براساس آخرین آمار در سال ۸۵ تعداد ۱۵۸۰ هیات علمی در دانشگاه تهران داشتیم اما این آمار در سال ۹۴ به ۲۲۵۰ هیات علمی افزایش پیدا کرد اما این آمار به ۲۰۵۰ عضو نفر کاهش یافته است.
مقاری گفت: نیروی انسانی باید همراه با توسعه آرام آرام در دانشگاه افزایش پیدا کند چرا که توسعه خود به خود باعث افزایش بودجه،‌درآمد و فعالیت می‌شود و همراه با آن نیز نیروی انسانی افزایش پیدا می‌کند. اما اگر بدون تعریف فعالیت جدید تعداد زیادی نیروی انسانی به کار گرفته شود در نتیجه هزینه‌های سنگینی را به دانشگاه تحمیل می‌شود.
وی در پایان از استخدام سالیانه حدود ۶۰ تا ۷۰ عضو هیات علمی در دانشگاه تهران خبر داد و گفت: در حال حاضر کمبودی چندانی از نظر تعداد هیات علمی در دانشگاه نداریم و با توجه به این که ۵۰ تا ۶۰ نفر سالیانه از اعضای هیات علمی دانشگاه تهران بازنشسته می‌شوند تقریبا همین تعداد نیز جذب دانشگاه می‌شود.

منبع : خبرگزاری ایسنا


اعلام نتایج جذب هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی تا پایان سال

رئیس مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت بهداشت از ثبت نام حدود ۵۰۰۰ داوطلب جذب هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور خبر داد و گفت: تعداد متقاضیان زن حدود ۴۰۰ نفر بیشتر از مردان است.

دکترسید علی حسینی در گفت و گو با ایسنا، ضمن بیان این مطلب از ثبت نام حدود ۵۰۰۰ داوطلب در فراخوان جذب هیات علمی در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور خبر داد و گفت: بیش از ۲۵۰۰ نفر از این متقاضیان هیات علمی زن هستند و و تعداد ثبت نام کنندگان زن در مقایسه با مردان حدود ۴۰۰ نفر بیشتر است.
وی در ادامه تصریح کرد: خوشبختانه میزان استقبال از رشته های علوم پایه در فراخوان جذب هیات علمی وزارت بهداشت بسیار بیشتر از دوره‌های قبل بوده است و در این دوره تعداد ۳۱۰۰ نفر از متقاضیان در رشته های علوم پایه و ۲۰۰۰ نفر نیز در رشته های بالینی ثبت نام کرده‌اند.
رئیس مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت بهداشت از انتشار مجدد فراخوان جذب برای دانشگاه‌های کمتر برخوردار در اوایل سال آینده خبر داد و گفت: در این فراخوان، دانشگاه‌های بزرگتر شرکت داده نمی‌شوند و فقط به منظور تکمیل ظرفیت نیروی مورد نیاز دانشگاه‌های محروم این فراخوان اعلام خواهد شد.
دکتر حسینی تاکید کرد: برنامه ما این است که حداقل ۱۵۰۰ نفر با فراخوان فعلی جذب دانشگاه‌های علوم پزشکی شوند، اگر چه این تعداد حتما از آمار اعلامی بیشتر خواهد شد.
وی افزود: مهلت ثبت نام در فراخوان جذب هیات علمی وزارت بهداشت به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد و فقط فردا یکشنبه ۶ بهمن ماه از ساعت ۸ تا ۱۲ فرصتی را به منظور ویرایش اطلاعات و بارگذاری مدارک کسانی که در مهلت مقرر ثبت نام کرده‌اند در نظر گرفته‌ایم.
رئیس مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت بهداشت در پایان با تاکید بر این که دانشگاه‌ها بعد از اتمام مهلت جذب سه ماه فرصت دارند جمع بندی و ارزیابی‌های خود از متقاضیان به وزارت بهداشت ارسال کنند، گفت: وزارت بهداشت بعد از دریافت این اطلاعات حداکثر ۴۵ روز فرصت دارد نتیجه نهایی را اعلام کند اما به طور کلی تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که ما در بازه زمانی دو یا سه هفته این فرآیند را تعیین تکلیف کرده‌ایم. بنابراین نتیجه نهایی فراخوان تا پایان سال اعلام خواهد شد و اعضای هیئت علمی جدید از مهر سال آینده در دانشگاه‌ها جذب خواهند شد.

منبع : خبرگزاری ایسنا


اعلام فراخوان مجدد جذب در دانشگاه‌های مناطق محروم

رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت بهداشت از افزایش تقاضای متقاضیان زن برای عضویت در هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور خبر داد و گفت: شرایط برای استخدام متقاضیان زن و مرد در فراخوان جذب اعضای هیئت علمی وزارت بهداشت کاملا “یکسان” است و طی سال‌های اخیر تعداد متقاضیان زن افزایش یافته است.

به گزارش بازارکار، دکتر سید علی حسینی در گفت و گو با ایسنا، ضمن بیان این مطلب با اشاره به تمدید مهلت ثبت نام در فراخوان استخدام ۲۰۰۰ عضو هیئت علمی در وزارت بهداشت تا ۳۰ دی ماه جاری، اظهار کرد: مهلت ثبت نام در فراخوان شانزدهمین دوره جذب اعضای هیات علمی وزارت بهداشت تا تاریخ ۳۰ دی ماه ۹۸ تمدید شده و متقاضیان در این مهلت تمدید شده می توانند با مراجعه به سامانه الکترونیکی جذب اعضای هیات علمی وزارت بهداشت نسبت به ثبت نام خود اقدام کرده و کد رهگیری ثبت نام را دریافت کنند.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه مهلت تمدید شده ثبت نام در فراخوان شانزدهمین دوره جذب اعضای هیات علمی وزارت بهداشت به هیچ عنوان مجدد تمدید نمی شود،‌ تصریح کرد: با توجه به اینکه تمامی دانشگاه های علوم پزشکی در این مرحله جذب نیرو دارند، بنابراین استقبال خوبی از این فراخوان در همه رشته های بالینی و علوم پایه صورت گرفته است.
دکتر حسینی از امکان اعلام فراخوان تکمیلی جذب در دانشگاه‌های علوم پزشکی مناطق محروم خبر داد و گفت: در صورتی که ظرفیت جذب نیرو در این دانشگاه ها تکمیل نشود مجدد فراخوان تکمیلی اعلام خواهیم کرد.
رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت بهداشت از افزایش تقاضای متقاضان زن برای هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور طی سال های اخیر خبر داد و گفت: شرایط برای استخدام متقاضیان زن و مرد در فراخوان جذب اعضای هیئت علمی وزارت بهداشت کاملا یکسان است و طی سال‌های اخیر تعداد متقاضیان زن افزایش یافته است و ظرفیت های اعلام برای جذب این متقاضیان نیز برابر است.
دکتر حسینی خاطر نشان کرد: در حال حاضر حدود ۱۳ هزار هیئت علمی رسمی و پیمانی در رشته‌های مختلف به بیش از ۲۰۰ هزار نفر دانشجو آموزش می‌دهند و خوشبختانه با تلاشی که در وزارت بهداشت انجام شده است توانستیم مجوز جذب ۲۰۰۰ نفر عضو هیئت علمی برای دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور دریافت کنیم.
رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت بهداشت همچنین خاطر نشان کرد: در شرایط جذب اعضای هیئت علمی متقاضیان امکان انتخاب دو دانشگاه را دارند در واقع آنها می‌توانند در انتخاب‌های خود یک دانشگاه کم برخودار و یک دانشگاه برخوردار را انتخاب کنند اما امکان انتخاب دو دانشگاه برخودار به طور همزمان وجود ندارد و افراد می‌توانند دو دانشگاه کم تر برخوردار را همزمان انتخاب کنند.
وی اظهار کرد: با توجه به این که در سال ۹۷ فراخوان سراسری جذب نداشتیم، احتمال می دهیم تعداد متقاضیان این دوره بیش از حد معمول باشد. در دوره‌های قبل بیش از ۵ هزار نفر در این فراخوان ثبت نام می‌کردند که تصور ما این است که در این دوره این آمار بیشتر از دوره‌های قبل باشد.
رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت بهداشت خاطر نشان کرد: در فراخوان جذب امسال دانشگاه‌های مختلف با تنوعی از رشته‌ها و مقاطع مختلف تحصیلی رشته‌های بالینی، پی اچ دی و غیره شرکت دارند و حتی ما در دانشگاه‌های کم برخوردار در رشته‌های کارشناسی ارشد برای رشته‌های مامایی، پرستاری و بهداشت و غیره جذب ماما خواهیم داشت.
رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت بهداشت در خصوص شرایط ثبت نام در فرآیند فراخوان جذب اعضای هیئت علمی اظهار کرد: افرادی که در این فراخوان شرکت می‌کنند باید دارای دانشنامه پایان تحصیلات باشند یعنی الزاما کسانی که در علوم پایه و پی اچ دی شرکت می‌کنند باید زمان فارغ التحصیلی آنها قبل از ثبت نام در فراخوان اتفاق افتاده باشد و همچنین افرادی که در رشته‌های علوم بالینی ثبت نام می‌کنند باید دوره‌های آموزشی و امتحانات تحصیلات این دوره را طی کنند.
حسینی همچنین به شرایط سنی ثبت نام در فراخوان جذب اعضای هیئت علمی وزارت بهداشت اشاره کرد و گفت: حداکثر شرایط سنی برای اعضای هیئت علمی استادیار ۴۵ سال و برای مربیان ۳۵ سال تعیین شده است.
دکتر حسینی با تاکید بر این که دانشگاه‌ها بعد از اتمام مهلت جذب سه ماه فرصت دارند جمع بندی و ارزیابی‌های خود از متقاضیان به وزارت بهداشت ارسال کنند گفت: وزارت بهداشت بعد از دریافت این اطلاعات حداکثر ۴۵ روز فرصت دارد نتیجه نهایی را اعلام کند اما به طور کلی تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که ما در بازه زمانی دو یا سه هفته این فرآیند را تعیین تکلیف کرده‌ایم. بنابراین نتیجه نهایی فراخوان تا پایان سال اعلام خواهد شد و اعضای هیئت علمی جدید از سال آینده در دانشگاه‌ها جذب خواهند شد.
رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت بهداشت با تاکید بر این که فرآیند جذب این افراد تنها از طریق سامانه الکترونیکی انجام می‌شود، گفت: تمامی فرآیندها اعم از بررسی صلاحیت‌های علمی و عمومی از طریق سامانه الکترونیکی مرکز اعضای هیئت علمی انجام می‌گیرد بنابراین ما پرونده‌های کاغذی و یا به شکل سنتی در این زمینه دریافت نخواهیم کرد چرا که وزارت بهداشت تلاش دارد تمامی مراحل بررسی استخدام در فضای شفاف و با رقابت عادلانه را به اتمام برسد.

منبع : خبرگزاری ایسنا


اخذ ۶۰۰۰ مجوز استخدام عضو هیات علمی

مدیرکل امور اداری و پشتیبانی وزارت علوم، از اخذ ۶۰۰۰ مجوز استخدام اعضای هیات علمی خبر داد و گفت: از این تعداد، ۴۰۰۰ مجوز به اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها که دارای سابقه طولانی بوده و هنوز کد شناسه استخدامی نداشتند، اختصاص یافت.

به گزارش بازارکار، دکتر اباصلت خراسانی در سومین نشست مدیران امور اداری و پشتیبانی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی منطقه یک که در سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور برگزار شد، با عنوان اینکه ساماندهی نیروهای انسانی و تامین نیرو از دانشگاه ها دیگر فرصتی برای رفع نیازهاست، گفت: وزارت علوم از جابه جایی افراد در دانشگاه هایی که نیازمند نیرو هستند، حمایت می کند.
وی از اخذ ۶ هزار مجوز استخدام اعضای هیات علمی خبر داد و گفت: از این تعداد، ۴ هزار مجوز به اعضای هیات علمی دانشگاه ها که دارای سابقه طولانی بوده و هنوز کد شناسه استخدامی نداشتند، اختصاص یافت.
دکتر خراسانی همچنین با تاکید بر لزوم ارتقای مدیریت سبز در دانشگاه ها ، اظهارداشت: بار اصلی مسئولیت ارتقای دانشگاه سبز بر دوش ادارات پشتیبانی دانشگاه ها است و باید در توسعه فضای سبز و صرفه جویی در مصرف آب، برق، انرژی و کاغذ اقدامات لازم را انجام دهند.
مدیرکل امور اداری و پشتیبانی وزارت علوم آموزش را لازمه ارتقای نیروی انسانی در هر سازمان دانست و گفت: در پیشرفته ترین دانشگاه های دنیا، آموزش های لازم برای نیروها درنظر گرفته می شود و برای افزایش تناسب شغلی باید آموزش های لازم به نیروها ارائه شود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور ،دکتر خراسانی در پایان تصریح کرد: دانشگاه ها می توانند با همکاری و هم افزایی بیشتر امکان ارائه این آموزش ها را با توجه به تخصص هر دانشگاه و رشته های موجود به نیروها ارائه دهند .

منبع : خبرگزاری بازارکار


اعلام فراخوان جذب هیات علمی دانشگاه آزاد تا دی ماه

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی از اعلام فراخوان جدید جذب هیات علمی تا دی ماه خبر داد.
به گزارش بازارکار محمد مهدی طهرانچی در گفتگو با مهر، از انتشار فراخوان جدید جذب هیات علمی خبر داد و اظهار کرد: این فراخوان که مربوط به جذب هیات علمی در سال ۹۸ است، حداکثر تا دی ماه اعلام می شود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ضمن اشاره به اینکه پس از اعلام نیازها از سوی استان ها به زودی سامانه ای برای ثبت نام داوطلبان در فراخوان جذب هیات علمی ۹۸ فعال خواهد شد، افزود: برنامه دانشگاه آزاد این است که به مدت ۵ سال، سالیانه هزار عضو هیات علمی جوان جذب کند و برای فراخوان ۹۸ نیز به همین صورت خواهد بود.
وی ادامه داد: در حال حاضر کار جذب ۴۰۰ نفر از افرادی که در فراخوان ۹۷ شرکت کرده بودند، تمام شده و در مرحله ابلاغ حکم قرار دارند و شورای جذب دانشگاه در صدد است برای فراخوان ۹۸ تصمیم گیری کند.

منبع : خبرگزاری مهر


جذب ۴۰ عضو هیات علمی خارج از فراخوان وزارت بهداشت

هیات عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی با درخواست بنیاد ملی نخبگان برای جذب ۴۰ عضو هیات علمی خارج از فراخوان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موافقت کرد.

به گزارش بازارکار به نقل از مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسه ۲۴۰ هیات عالی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی به ریاست محمدعلی کی‌نژاد در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
در ابتدای جلسه کی‌نژاد با اشاره به اسناد مصوب این شورا از جمله سند نقشه جامع علمی کشور، سند مهندسی فرهنگی و امور نخبگان گفت: با بهتر اجرایی شدن این اسناد، تاثیر اقدامات شورای عالی انقلاب فرهنگی در جامعه مشهود می‌شود.
وی افزود: هیات‌های عالی، مرکزی و اجرایی جذب یکی از مهم‌ترین عوامل برای اجرای آمایش آموزش عالی کشور است.
در ادامه جلسه، درخواست بنیاد ملی نخبگان مبنی بر مجوز جذب خارج از فراخوان برای ۴۰ نفر از متقاضیان جذب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مطرح و با توجه به مصوبه قبلی هیات عالی جذب و لزوم ثبت نام متقاضیان در سامانه‌های جذب وزارتین برای اخذ ردیف استخدامی مورد موافقت اعضاء قرار گرفت.
همچنین در ادامه جلسه مقرر شد برای بررسی شکایات از دانشگاه‌ها و ارسال این شکایات از اداره کل شکایات و پاسخگویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، رابطی انتخاب شود و نحوه رسیدگی به شکایات مربوط به جذب طبق روال قبل و بر اساس دستورالعمل رسیدگی به شکایات هیات عالی جذب انجام پذیرد.
احکام مربوط به هیات های اجرایی جذب و کارگروه های بررسی صلاحیت عمومی دانشگاه ‌ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، شهید بهشتی، علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، خواجه نصیرالدین طوسی، محقق اردبیلی، ایلام، علوم پزشکی اراک، علوم پژشکی شهید صدوقی یزد و علوم پزشکی جندی شاپور اهواز مورد تاید قرار گرفت.

منبع : بازار کار


 

آگهی های مرتبط

عضویت در سامانه هوشمند استخدام و کاریابی

با ثبت نام در سامانه هوشمند استخدام از خدمات زیر بهره مند گردید.

ارسال اتوماتیک رزومه رزومه شما به صورت اتوماتیک برای کارفرمایانی که نیاز به شخصی با ویژگی های شما دارند ارسال خواهد شد.

دریافت استخدام های مرتبط دریافت تمامی استخدام های مطابق با رزومه شما، همراه با نمایش درصد مطابقت

ایجاد صفحه اختصاصی رزومه با ایجاد صفحه اختصاصی، رزومه شما برای تمامی شرکت ها و سازمان ها قابل مشاهده میباشد.