استخدام شرکت حمل و نقل مواد معدنی گهر ترابر سیرجان(استخدام جدید)

استخدام شرکت حمل و نقل مواد معدنی گهر ترابر سیرجان

خبر ۱۱ اسفند ۹۹ – استخدام شرکت حمل و نقل مواد معدنی گهر ترابر سیرجان

پیرو فراخوان و عدم جذب راننده پایه یک ، شرکت حمل و نقل مواد معدنی گهر ترابر در نظر دارد جهت تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز خود مطابق جدول زیر پس از برگزاری مصاحبه تخصصی و روانشناختی اقدام به جذب نیرو نمایند.

افرادیکه متقاضی حضور در آزمون می باشند، می توانند برای ثبت نام از تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱تا تاریخ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ آدرس اینترنتی (www.hrdms.ir) مراجعه نموده و پس از مطالعه دقیق مفاد آگهی و با توجه به شرایط ذکر شده نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

برای مشاهده شرایط استخدام اینجا کیلیک نمایید

خبر ۱۵ بهمن ۹۹ – استخدام شرکت حمل و نقل مواد معدنی گهر ترابر سیرجان

شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهرترابر در نظر دارد جهت تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز خود از طریق برگزاری مصاحبه تخصصی و روانشناسی اقدام به جذب نیرو نماید.

برای مشاهده شرایط استخدام اینجا کلیک نمایید

برای ثبتنام اینجا کیلیک کنید

خبر ۲۰ دی ۹۹ – دریافت کارت آزمون استخدام شرکت حمل و نقل مواد معدنی گهر ترابر سیرجان

ضمن آرزوی موفقیت تیم «استخدام ایران» برای کاربران شرکت کننده در آزمون شرکت حمل و نقل مواد معدنی گهر ترابر سیرجان به اطلاع می رسانیم ، لینک دریافت کارت آزمون فعال گردید.

برای دریافت کارت آزمون اینجا کیلیک کنید

خبر ۱۵ دی ۹۹ – اعلام زمانبندی مصاحبه استخدام شرکت حمل و نقل مواد معدنی گهر ترابر سیرجان

ضمن آرزوی موفقیت تیم «استخدام ایران» برای کاربران شرکت کننده در آزمون شرکت حمل و نقل مواد معدنی گهر ترابر سیرجان به اطلاع می رسانیم ، زمانبندی دعوت به مصاحبه داوطلبان پایه ۱ استخدام شرکت حمل و نقل مواد معدنی گهرترابر سیرجان اعلام گردید.

برای مشاهده زمان بندری مصاحبه اینجا کیلیک کنید

خبر ۱۰ دی ۹۹ – اعلام منابع آزمون استخدام شرکت حمل و نقل مواد معدنی گهر ترابر سیرجان

ضمن آرزوی موفقیت تیم «استخدام ایران» برای کاربران شرکت کننده در آزمون شرکت حمل و نقل مواد معدنی گهر ترابر سیرجان به اطلاع می رسانیم ، منابع آزمون سرویسکار اعلام گردید.

برای مشاهده منایع اینجا کلیک کنید


خبر ۹ دی ۹۹ – اعلام منابع آزمون استخدام شرکت حمل و نقل مواد معدنی گهر ترابر سیرجان

ضمن آرزوی موفقیت تیم «استخدام ایران» برای کاربران شرکت کننده در آزمون شرکت حمل و نقل مواد معدنی گهر ترابر سیرجان به اطلاع می رسانیم ، منابع آزمون راننده پایه ۱ اعلام گردید.

برای مشاهده منابع اینجا کلیک نمایید


خبر ۱آذر ۹۹ – استخدام شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهرترابر

شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهرترابر در نظر دارد جهت تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز خود مطابق جدول زیر از طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه تخصصی و روانشناختی به صورت قراردادی اقدام به جذب راننده نماید.

افرادیکه متقاضی حضور در آزمون می باشند، می توانند برای ثبت نام از تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ تا تاریخ۱۳۹۹/۰۹/۰۷به آدرس اینترنتی (www.hrdms.ir) مراجعه نموده و پس از مطالعه دقیق مفاد آگهی و با توجه به شرایط ذکر شده نسبت به ثبت نام اقدام نمایند

 برای مشاهده شرایط استخدام اینجا کلیک نمایید


خبر ۲۱ دی ۹۸ – اعلام نتایج نهایی استخدام شرکت حمل و نقل مواد معدنی گهر ترابر سیرجان

ضمن آرزوی موفقیت تیم «استخدام ایران» برای کاربران شرکت کننده در آزمون به اطلاع می رسانیم ،نتایج نهایی فراخوان جذب راننده سبک در شرکت حمل و نقل مواد معدنی گهر ترابر سیرجان اعلام گردید.

برای مشاهده نتایج نهایی آزمون اینجا کیلیک کنید


خبر ۵ شهریور ۹۸ – تمدید ثبت نام استخدام شرکت حمل و نقل مواد معدنی گهر ترابر سیرجان

ضمن آرزوی موفقیت تیم «ای استخدام» برای کاربران شرکت کننده در آزمون به اطلاع می رسانیم ، ثبت نام استخدام راننده در شرکت حمل و نقل مواد معدنی گهر ترابر سیرجان تا ۷ شهریور تمدید شد.


خبر ۲۰ مرداد ۹۸ – استخدام شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهرترابر

شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهرترابر در نظر دارد جهت تکمیل خودروهای  مورد نیاز خود واحد ترانسپورت حمل و نقل سبک به صورت قرارداد پیمانکاری مطابق جدول زیر از طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه تخصصی و روانشناختی به صورت قراردادی اقدام به جذب راننده نماید.

افرادیکه متقاضی حضور در آزمون می باشند، می توانند برای ثبت نام از تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ تا تاریخ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ به آدرس اینترنتی (www.hrdms.ir) مراجعه نموده و پس از مطالعه دقیق مفاد آگهی و با توجه به شرایط ذکر شده نسبت به ثبت نام اقدام نمایند

 برای مشاهده شرایط استخدام اینجا کلیک نمایید


خبر ۲۶ دی ۹۷ – اعلام نتایج نهایی جذب نیروی سرویسکار در شرکت گهر ترابر 

ضمن آرزوی موفقیت تیم «استخدام ایران» برای کاربران شرکت کننده در آزمون به اطلاع می رسانیم ،نتایج نهایی جذب نیروی سرویسکار در شرکت گهر ترابر اعلام شد.


خبر ۱۰ آذر ۹۷ – نتایج اولیه آزمون استخدام شرکت گهر ترابر

ضمن آرزوی موفقیت تیم «استخدام ایران» برای کاربران شرکت کننده در آزمون استخدام شرکت گهر ترابر به اطلاع میرسانیم، نتایج اولیه آزمون اعلام شد


خبر ۱۸ مهر ۹۷ – کارت آزمون استخدام شرکت حمل و نقل مواد معدنی گهر ترابر سیرجان

ضمن آرزوی موفقیت تیم «استخدام ایران» برای کاربران شرکت کننده در آزمون استخدام شرکت گهر ترابر در مقطع دیپلم و فوق دیپلم به اطلاع میرسانیم، لینک کارت آزمون فعال شد

برای مشاهده کارت آزمون اینجا کلیک نمایید

خبر ۱ مهر ۹۷ – اعلام نتیجه نهایی آزمون رانندگان گهرترابر

ضمن آرزوی موفقیت تیم «استخدام ایران» برای کاربران شرکت کننده در آزمون استخدام شرکت گهر ترابر به اطلاع میرسانیم، نتیجه نهایی آزمون رانندگان گهرترابر اینجا کلیک نمایید


خبر ۱۲ شهریور ۹۷ – تمدید مهلت ثبت نام آزمون استخدام شرکت گهر ترابر

ضمن آرزوی موفقیت تیم «استخدام ایران» برای کاربران شرکت کننده در آزمون استخدام شرکت گهر ترابر به اطلاع میرسانیم،مهلت ثبت نام آزمون استخدام شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهرترابر تا تاریخ ۹۷/۶/۱۴ تمدید شده است.


خبر ۲۹ مرداد ۹۷ – اعلام نتایج آزمون استخدام شرکت گهر ترابر 

ضمن آرزوی موفقیت تیم «استخدام ایران» برای کاربران شرکت کننده در آزمون به اطلاع می رسانیم ،نتایج مرحله اول آزمون استخدام راننده در شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر اعلام شد.

 برای مشاهده نتایج اینجا کلیک نمایید


خبر ۲۷ مرداد ۹۷ – استخدام شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهرترابر

شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهرترابر در نظر دارد جهت تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز خود به صورت قرارداد پیمانکاری مطابق جدول زیر از طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه تخصصی و روانشناختی به صورت قراردادی اقدام به جذب نیرو نماید.

افرادیکه متقاضی حضور در آزمون می باشند، می توانند برای ثبت نام از تاریخ ۲۹/۰۵/۱۳۹۷ تا تاریخ ۱۰/۰۶/۱۳۹۷ به آدرس اینترنتی (www.hrdms.ir) مراجعه نموده و پس از مطالعه دقیق مفاد آگهی و با توجه به شرایط ذکر شده نسبت به ثبت نام اقدام نمایند

جدول رشته مورد تقاضا
ردیف حداقل مدرک تحصیلی رشته تحصیلی / گرایش تخصص جنسیت توضیحات
۱ پایان راهنمایی دیپلم فوق دیپلم کلیه رشته ها / کلیه گرایش ها مکانیک خودروهای دیزل مرد ارائه یک سال سابقه کار مرتبط با تخصص عنوان شده الزامی است
۲ برقکار  خودروهای دیزل
۳ سرویسکار  خودروهای دیزل
۴ آپاراتچی  خودروهای دیزل
۵ فوق دیپلم کامپیوتر / کلیه گرایش ها ___ رجوع شود به بند ۳-۴
متقاضیان میبایست بومی شهرستان سیرجان باشند (بند ۲-۵)

۱ – شرایط عمومی

شرایط شرکت در آزمون
۱- شرایط عمومی

۱-۱-تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران
۱-۲-تدیّن به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرّح در قانون اساسی
۱-۳- دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی ویا معافیت دائم

۱-۴-عدم اشتهار به فساد اخلاقی، نداشتن سابقه محکومیت و سوء پیشینه کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شده باشد. (با تایید مراجع ذیصلاح)
۱-۵- عدم تعهد اشتغال در دستگاهها، موسسات و شرکتها و کلیه نهادها و ارگان­ها به هر شکل ممکن
۱-۶-داشتن تندرستی و توانایی کامل جسمی و روانی به تایید امور ایمنی و بهداشت شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر
۱-۷-عدم اعتیاد به هر گونه مواد مخدر ، روان گردان و…(با تایید مراجع ذی صلاح)

۲-شرایط سنی
۲-۱-حداکثر سن مجاز برای داوطلبان شرکت کننده ردیف یک جدول رشته مورد تقاضا (پایان راهنمایی، دیپلم، فوق دیپلم) ۲۵ سال (متولدین۰۱/۰۱/۱۳۷۲ و بعدازآن) و برای داوطلبان شرکت کننده ردیف دو جدول رشته مورد تقاضا (فوق دیپلم کامپیوتر) ۲۷ سال (متولدین۰۱/۰۱/۱۳۷۰ و بعدازآن) می­باشد.
۲-۲-مدت زمان خدمت سربازی به حداکثر سن مجاز داوطلبان افزوده خواهد شد.
۲-۳- به ازای هر سال سابقه کار معتبر و مرتبط که به تایید سازمان تامین اجتماعی رسیده باشد، یک سال و حداکثر ده سال جهت داوطلبان شرکت کننده ردیف یک جدول رشته مورد تقاضا (پایان راهنمایی، دیپلم، فوق دیپلم) و حداکثر پنج سال برای داوطلبان شرکت کننده ردیف دو جدول رشته مورد تقاضا (فوق دیپلم کامپیوتر) به حداکثر سن مجاز فوق افزوده خواهد شد.
۲-۴- شرط حداکثر سن در خصوص ایثارگران با رعایت موارد ذیل افزایش می یابد :
۲-۴-۱ داوطلبانی که در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل به صورت داوطلب خدمت نمودند به میزان مدت حضور در جبهه و همچنین در صورت مجروحیت مدت بستری شدن و یا استراحت پزشکی آنان به حداکثر سن اضافه می‌شود.
۲-۴-۲ داوطلبانی که در طول جنگ تحمیلی به اسارت دشمن بعثی و یا گروههای ضد انقلاب درآمده‌اند به میزان مدت اسارت و حضور در جبهه به حداکثر سن اضافه می‌شود.
۲-۴-۳ افراد خانواده شهدا و جاویدالاثرها(همسر و فرزندان)، جانبازان بالای ۲۵ درصد و آزادگان به میزان ۵ سال به حداکثر سن اضافه می‌شود.
۲-۵- در هر حال و تحت هیچ شرایطی حداکثر سن داوطلبان ردیف اول جدول رشته های مورد تقاضا (پایان راهنمایی، دیپلم، فوق دیپلم) از ۳۵ سال و داوطلبان ردیف دوم جدول رشته های مورد تقاضا (فوق دیپلم کامپیوتر) از ۳۲ سال نباید تجاوز نماید.

۳– شرایط معدل
۳-۱- داشتن حداقل معدل ۱۳ برای فارغ التحصیلان مقطع تحصیلی فوق دیپلم کامپیوتر (متقاضیان ردیف دوم جدول رشته های مورد تقاضا)

۲-۳- شرط معدل جهت داوطلبان ردیف اول جدول رشته های مورد تقاضا لحاظ نخواهد شد.

۴– شرایط مدرک تحصیلی

۴-۱-مدارک دانشگاهی کسانی برای شرکت در آزمون قابل قبول است که از طریق آزمونهای سراسری دانشگاهها و مراکز آموزش عالی موفق به ورود شده باشند و یا از دانشگاههای معتبر خارج از کشور، مدارک مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری را دریافت کرده باشند.
۴-۲-دارا بودن مدرک تحصیلی و یا گواهی فراغت از تحصیل که در آن مقطع، رشته و گرایش تحصیلی، معدل، ریز نمرات(در خصوص مدارک تحصیلی که فاقد معدل می باشد) و تاریخ فراغت از تحصیل ذکر شده باشد.

۳-۴- دارندگان مدرک تحصیلی بالاتر حق شرکت در آزمون مقاطع تحصیلی پایین تر را ندارند. ( فقط مخصوص داوطلبان ردیف ۲ جدول رشته های مورد تقاضا)

(گواهی تحصیلی یا لغو معافیت تحصیلی صادره برای حوزه نظام وظیفه مورد قبول نخواهد بود).

تذکر: داوطلبانی که تاریخ فراغت از تحصیل یا تاریخ فراغت از خدمت نظام وظیفه و یا معافیت دائم­ غیر پزشکی آنان بعد از تاریخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۷ باشد به هیچ وجه مورد پذیرش قرار نمی گیرد.

۵– اولویتهای جذب

۵-۱- اختصاص ۱۰% کل پذیرفته شدگان به افراد درجه یک خانواده معزز شاهد و جانبازان بالای ۲۵% می باشد مشروط بر این که حداقل ۶۰% میانگین نمره تعداد نفرات مورد نیاز را در آزمون کسب کرده باشد.

۵-۲- بومی به افرادی گفته می شود که دارای یکی از شرایط زیر باشند:

الف : بومی هستم

درصورتی که شهرستان محل تولد یا شهرستان محل صدور شناسنامه شما شهرستان سیرجان باشد .

ب : فرزند افراد نظامی یا کارمند رسمی و پیمانی دولت هستم و به تبعیت ولی محل تولد یا صدور شناسنامه شهرستانی غیر از سیرجان است

درصورتی که به تبعیت از پدر یا مادر کارمند رسمی و پیمانی دولت یا نظامی خود در شهرستانی غیر از سیرجان متولد شده اید، باید مدارک اشتغال و مدارک بومی بودن پدر یا مادر خود (صفحه اول شناسنامه و کارت ملی) را ارسال نمائید.

ج : غیر بومی دارای سوابق تحصیلی در شهرستان سیرجان میباشم

درصورتی که دارای حداقل دو مقطع تحصیلی (ابتدائی، راهنمایی، دبیرستان) بصورت متوالی یا متناوب در شهرستان سیرجان باشید، باید مدارک تحصیلی مرتبط را پس از تائید سازمان آموزش و پرورش شهرستان سیرجان ارسال نمائید.

د : غیر بومی ساکن به تبعیت همسر هستم

درصورتی که به تبعیت همسر خود در شهرستان سیرجان ساکن شده اید، باید مدارک بومی بودن همسر خود (صفحه اول و دوم شناسنامه و کارت ملی) را ارسال نمائید.

هـ : همسر یا فرزند افراد نظامی یا کارمند رسمی و پیمانی دولت هستم و به تبعیت وی ساکن شده ام

درصورتی که به تبعیت از پدر، مادر یا همسر کارمند رسمی و پیمانی دولت یا نظامی خود در شهرستان سیرجان ساکن شده اید، باید مدارک استخدامی و اشتغال پدر، مادر یا همسرخود را ارسال نمائید.

متقاضیان می بایست هر یک از مدارک مربوط به بومی بودن را در زمان ثبت نام ضمیمه نمایند.

۵-۳- در شرایط مساوی اولویت با افرادی است که دارای سابقه کار بیشتری هستند.

۶-نحوه ثبت نام و مهلت آن
داوطلبان از تاریخ درج این آگهی حداکثر تا پایان روز ۱۰/۰۶/۱۳۹۷ فرصت خواهند داشت به ترتیب ذیل برای شرکت در آزمون ثبت نام نمایند. (مهلت مذکور قابل تغییر نخواهد بود).
۶-۱- مطالعه دقیق آگهی و شرایط مندرج در آن

۶-۲-داوطلبان جهت ثبت نام حتما موارد ذیل را اسکن کرده و فایل آن را به هنگام ثبت نام به همراه داشته باشند. (حجم عکس ۴×۳ نباید بیشتر از ۴۰ کیلوبایت و بقیه موارد اسکن شده نباید بیشتر از ۸۰ کیلوبایت باشد)

۱) عکس داوطلب ۴×۳

۲) گواهی تحصیلی

۳) کارت ملی

۴) صفحه اول شناسنامه

۵) کارت پایان خدمت وظیفه عمومی ویا معافیت دائم برای متقاضیان

۶) مدارک ایثارگری موضوع بند ۲-۴

۷) مدارک بومی بودن موضوع بند ۲-۵

۸) مدراک استعفا موضوع بند ۵-۸

۹) استعلام کارت پایان خدمت با ذکر عنوان آخرین مدرک تحصیلی در متن استعلام (جهت دریافت استعلام کارت پایان خدمت به دفاتر پلیس ۱۰+ مراجعه نمایید)

۱۰) سابقه بیمه تامین اجتماعی

تبصره : داوطلبان مقطع لیسانس/فوق لیسانس نیازی به ارایه مدارک ردیف (۹) ندارند .

۶-۳- ثبت تکمیل مشخصات و اطلاعات خواسته شده مطابق با فرم موجوددر سایت www.hrdms.ir به طور صحیح و دقیق و دریافت کد رهگیری پس از اتمام مراحل ثبت نام اینترنتی ضروری می‌باشد.
۶-۴-داوطلبان پس از ثبت نام باید حداکثرتا ۴۸ ساعت بعد به سایت مذکور مراجعه کرده با ورود کد رهگیری از وضعیت ثبت نام نهایی خود مطلع شوند و جهت چاپ صفحه تاییدیه نهایی ثبت نام خود اقدام نمایید.
۶-۵-تاریخ دریافت کارت ورود به جلسه، زمان، مکان و نحوه برگزاری آزمون در سایت مذکور اعلام می­گردد.

تبصره : لازم است داوطلبان گرامی در مرحله ثبت نام اینترنتی در تکمیل اطلاعات دقت نمایند. مسئولیت درستی اطلاعات وارد شده به‌عهده داوطلب بوده و پس از اعلام نتایج مرحله اول آزمون، دعوت شدگان برای مصاحبه بایستی اصل مدارک خواسته شده و کپی آنها را به همراه داشته باشند.

۷– نحوه برگزاری آزمون

۷-۱- آزمون به صورت چهارگزینه‌ای/کتبی و با احتساب نمره منفی برای پاسخ‌های نادرست برگزار می‌گردد.
۷-۲-منابع آزمون متعاقباً از طریق سایت WWW.HRDMS.IR اعلام خواهد شد.
۷-۳- امتیاز آخرین نفر پذیرفته شده نباید از حداقل ۶۰% میانگین نمره تعداد نفرات مورد نیاز کمتر باشد.

۸– توضیحات مهم

۸-۱-چنانچه داوطلب با ذکر مشخصات غیر واقعی در فرم ثبت نام اقدام به شرکت در مصاحبه نماید، با مشخص شدن عدم صحت مندرجات در مراحل بعدی (حتی در صورت پذیرش در آزمون و اشتغال به کار) موضوع بکارگیری وی منتفی و در صورت لزوم مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
۸-۲- بدیهی است قبولی در مصاحبه حضوری به منزله جذب نهایی فرد نمی باشد بلکه مراحل جذب شامل قبولی در مصاحبه تخصصی و روانشناختی، آزمون عملی و معاینات پزشکی و تایید فرد توسط کمیسیون مربوطه می باشد که در صورت پذیرش داوطلب در هر کدام از مراحل قید شده از ایشان برای انجام مراحل بعدی دعوت به عمل خواهد آمد.
۸-۳- افراد متقاضی باید از نظر جسمانی و فیزیکی توانایی انجام کار در مشاغل مورد نیاز را دارا باشند.
۸-۴- نحوه اشتغال و محل خدمت افراد، پس از قبولی نهایی توسط شرکت تعیین می گردد.
۵ – ۸ – چنانچه هریک از داوطلبان در یکی از شرکتهای پیمانکار و یا همکار شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، شاغل باشند می بایست قبل از ثبت نام از شرکت قبلی استعفاء داده و مدارک مربوطه را در زمان ثبت نام ضمیمه نمایند.

تذکر مهم: در صورتیکه هریک از داوطلبان در زمان ثبت نام مدارک مستند مربوط به بومی بودن را ضمیمه ننمایند کارت ورود به جلسه برای آنان صادر نخواهد شد.

۹– دریافت کارت آزمون

۹-۱-دریافت کارت ورود به جلسه برای داوطلبان، از طریق سایت مذکور طبق کد رهگیری ارائه شده، در تاریخهای تعیین شده امکان‌پذیر است.
۹-۲- آزمون درشهرستان سیرجان برگزار خواهد شد. محل و زمان دقیق آزمون همزمان با دریافت کارت در سایت قابل مشاهده است.

۱۰– اعلام نتایج آزمون

۱۰-۱- نتایج مرحله اول آزمون و محل و زمان برگزاری مصاحبه متعاقباً از طریق سایت مذکور (www.hrdms.ir) اعلام خواهد شد.

۱۰-۲- داوطلبان در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره تلفن ۴۲۲۷۲۹۴۲ -۰۳۴ و ۴۲۲۷۲۹۵۲-۰۳۴ تماس حاصل نمایند


خبر ۹ مرداد ۹۷ – دریافت کارت آزمون استخدام شرکت گهر ترابر

ضمن آرزوی موفقیت تیم «استخدام ایران» برای کاربران شرکت کننده در آزمون استخدام شرکت گهر ترابر به اطلاع میرسانیم،لینک دریافت کارت آزمون فعال گردید.

آزمون استخدام شرکت گهرترابر در روز جمعه مورخ ۹۷/۰۵/۱۲ برگزار میگردد


خبر ۸ مرداد – اعلام زمان آزمون استخدام شرکت گهر ترابر

ضمن آرزوی موفقیت تیم «استخدام ایران» برای کاربران شرکت کننده در آزمون استخدام شرکت گهر ترابر به اطلاع میرسانیم،آزمون استخدام شرکت گهرترابر در روز جمعه مورخ ۹۷/۰۵/۱۲ برگزار میگردد.


خبر ۳۰ تیر ۹۷ – اعلام مواد آزمون استخدام شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر

ضمن آرزوی موفقیت برای کاربران سایت استخدام ایران ، مواد آزمون استخدامی شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر اعلام شد.
۱_هوش و استعداد
۲_اطلاعات عمومی
۳_اشنایی با قوانین و مقررات رانندگی
۴_آشنایی با کارکرد موتور اتومبیل
۵_شناخت قدرت و نیروهای اتومبیل


خبر ۲۷ خرداد ۹۷ – استخدام شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر

شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر در نظر دارد جهت تکمیل خودروهای مورد نیاز خود را در واحد ترانسپورت حمل و نقل سبک به صورت قرارداد پیمانکاری مطابق جدول زیر از طریق برگزاری آزمون کتبی ، مصاحبه تخصصی و روانشناختی به صورت قراردادی اقدام به جذب راننده نماید


خبر ۲۱ آذر ۹۵ – استخدام شرکت حمل و نقل مواد معدنی گهر ترابر سیرجان

این شرکت در نظر دارد جهت تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز خود در مقاطع مختلف با شرایط ذکر شده در جدول شماره (۱) از طریق برگزاری آزمون و مصاحبه تخصصی و گزینش به صورت قرار داد موقت اقدام نماید .
افرادی که متقاضی شرکت در آزمون می باسند جهت ثبت نام از تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۰ بر اساس توضیحات زیر دعوت به همکاری می گردند.

شرایط و ضوابط

۱-۱-تابعیت نظام جمهوری اسلامی
۲-۱-تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی
۳-۱- دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم
۴-۱- عدم اشتهارد به فساد اخلاقی ، نداشتن سابقه محکومیت و سوء پیشینه کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شده باشد. ( با تایید مراجع ذی صلاح)
۵-۱- عدم تعهد اشتغال در دستگاه ها، موسسات و شرکت ها و کلیه نهاد ها و ارگان ها به هر شکل ممکن
۶-۱- داشتن تندرستی و توانایی کامل جسمی و روانی به تایید امور ایمین و بهداشت شرکت معندی و صنعتی گل گهر
۷-۱- عدم اعتیاد به مواد مخدر ( با تایید مراجع ذی صلاح)
۸-۱- کلیه داوطلبان باید بومی شهرستان سیرجان باشند.

تبصره

بومی سیرجان کسی است که محل تولد یا محخل صدور شناسنامه شهرستان سیرجان باشد و یا حداقل دو مقطع کامل تحصیلی ( دبستان ، راهنمایی ، دبیرستان ) مورد تایید مدیریت آموزش .و پرورش سیرجان در شهرستان سیرجان گذارانده باشد

۲ – شرایط سنی

۱-۲- حداکثر سن مجاز برای داوطلبان پایان راهنمایی و دیپلم ۲۵ سال ( متولدین ۱۳۷۰/۰۱/۰۱) ، فوق دیپلم ۲۷ سال ( متولدین ۱۳۶۸/۰۱/۰۱) ، لیسانس ۲۹ سال ( متولدین ۱۳۶۶/۰۱/۰۱ ) میباشد.
۲-۲- مدت زنام خدمت سربازی به حداکثر سن مجاز  داوطلبان افزوده خواهد شد .
۲-۳-به ازای هر سال سابقه کار معتبر و مرتبط که به تایید سازمان تامین اجتماعی رسیده باشد ، یک سال و حداکثر ده سال به حداکثر سن مجاز فوق افزوده خواهد شد .( نامه اشتغال به کار قابل قبول نمی باشد . )
۲-۴- خانواده شهداو جاویدالاثر ( همسر و فرزندان ) ، جانبازارن بالای ۲۵ درصد و آزادگان ، به میزان ۵ سال به حداکثر سن اضافه می شود .
۲-۵- در هر حال و تحت هیچ شرایطی نباید حداکثر سن داوطلبان مدرک تحصیلی دیپلم از ۳۵ سال ، فوق دیپلم از سال و لیسانس از ۳۹ سال تجاوز نماید .

۳– شرایط معدل

۱-۳-داشتن حداقل معدل ۱۳ برای فارغ التحصیلان مقطع تحصیلی فوق دیپلم و لیسانس
۲-۳- شرایط معدل برای متقاضیان دیپلم لحاظ نمیگردد.

۴– شرایط  مدرک تحصیلی

۱-۴- مدرک کارشناسی کسانی که برای شرکت در مصاحبه قابق قبول است. که از طریق آزمون های سراسری دانشگاه ها و و مراکز آموزشی عالی موفق به ورود شده باشند و یا از دانشگاه ها ی معتبر خارج از کشور ، مدارک مورد تایید ورازت علوم تحقیقات و فناوری را دریافت کرده باشند . ۴-۲- دارا بودن مدرک تحصیلی و یا گواهی فراغت از تحصیل ذکر شده باشد . ( گواهی تحصیلی یا لغو معافیت تحصیلی صادره برای حوزه نظام وظیفه مورد قبول نخواهد بود . )
۳-۴- تایید مدارک فارغ التحصیلان دانشگاه های آزاد اسلامی از سوی دفتر امور فارغ التحصیلان سازمان مرکزی آن دانشگاه و فارغ التحصیلان خارج از کشور از از طرف وزارت علوم و تحقیقات و فناوری الزامیست .
۴-۴- مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان دانشگاه پیام نور می بایست از طریق سازمان مرکزی پیام نور و با درج پذیرش از طریق آزمون سراسری و با ذکر معدل کل صادر گردیده باشد .
تذکر : مدرک تحصیلی داوطلبانی که تاریخ فراغت از تحصیل از خدمت وظیفه و کارت معافیت دائم آنان بعد از تاریخ برگزاری مصاحبه باشد به هیچ وجه مورد پذیرش قرار نمیگیرد .
۵-۴- دارندگان مدارک بالاتر حق شرکت در آزمون مقاطع پایین تر را ندارند .

۵- مدارک مورد نیاز ( کپی برابر اصل )
۱- عکس داوطلب ۳X۴ تعداد ۲
۲- آخرین مدرک تحصیلی
۳- کارت ملی
۴- شناسنامه
۵- کارت پایان خدمت وظیفه  عمومی و یا معافیت دائم
۶- سوابق مورد نیاز با ارائه مستندات مربوط به پرداخت حق بیمه مورد تایید سازمان تامین اجتماعی
۷- مدارک ایثارگری موضوع بند ۲-۴
۸- رزومه تحصیلی و کاری
*تاریخ ، زمان و مکان و نحوه برگزاری آزمون از طریق سامانه پیامکی ۵۰۰۰۲۸۰۰۳۸۳۴۹۹ و تلفن ۴۲۲۷۲۹۵۲ اعلام خواهد شد .
* در ضمن آزمون به صورت کتبی ، مصاحبه و در بعضی از مقاطع فقط به صورت مصاحبه انجام میگیرد .
مسئولیت صحت اطلاعات اعلام شده به عهده داوطلب بوده و دعوت شدگان برای آزمون بایستی اصل کارت شناسایی خود را به همراه داشته باشند.

۷ – توضیحات مهم
چنانچه داوطلب با ذکر مشخصات غیر واقعی در فرم ثبت نام اقدام به شرکت در آزمون نماید.با مشخص شدن عدم صحت مندرجات در مراحل بعدی ( حتی در صورت پذیرش در مصاحبه و اشتغال به کار ) موضوع بکارگیری وی منتفی و درصورت لزوم مورد پیگیری قانونی خواهد گرفت .
۸– اعلام نتایج آزمون

۸-۱ – محل : زمان برکزاری و نتایج آزمون متعاقبا از طریق سامانه پیامکی اعلام می شود و هیچ گونه مراجعه حضوری پاسخ  داده نخواهد شد.
۸-۲- داوطلبان در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن ۴۲۲۷۲۹۵۲ تماس حاصل نمایند.
متقاضیان مدارک فوق حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۵ از طریق پست به آدرس : سیرجان بلوار صفار زاده خیابان بانوی امام، خیابان علم / کد پستی ۷۸۱۷۸۱۹۵۳۶ شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گل گهر ترابر ارسال و رسید دریافت نمایند.

 جدول شماره ۱

ردیف مدرک تحصیلی رشته تحصیلی تخصص جنسیت سابقه کار
۱ حداقل پایان راهنمایی راننده
( گواهینامه پایه یک و کارت هوشمند )
مرد ۱ سال مرتبط
۲ دیپلم کلیه گرایش ها مکانیک خودرو ، برقکار خودرو مرد ۲ سال مرتبط
۳ فوق دیپلم کامپیوتر افراد دارای گواهینامه ICDL در اولویت جذب قرار دارند . مرد —-
۴ لیسانس حسابداری —- مرد
عمران مرد ۴ سال مرتبط
(حقوق به استثناء فقه و مبانی حقوق اسلامی ) ۳ سال مرتبط

لازم به ذکر است به مراعات حضوری ترتیب اثر داده نخواهد شد .
آخرین روز ارسال مدارک جهت ثبت نام ، مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۵ می باشد.

آگهی های مرتبط

عضویت در سامانه هوشمند استخدام و کاریابی

با ثبت نام در سامانه هوشمند استخدام از خدمات زیر بهره مند گردید.

ارسال اتوماتیک رزومه رزومه شما به صورت اتوماتیک برای کارفرمایانی که نیاز به شخصی با ویژگی های شما دارند ارسال خواهد شد.

دریافت استخدام های مرتبط دریافت تمامی استخدام های مطابق با رزومه شما، همراه با نمایش درصد مطابقت

ایجاد صفحه اختصاصی رزومه با ایجاد صفحه اختصاصی، رزومه شما برای تمامی شرکت ها و سازمان ها قابل مشاهده میباشد.