جدول حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۰

جدول حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۰

شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ را با ۳۹ درصد افزایش نسبت به سال ۹۹، به غیر از سایر مزایای مستمر ۲۶.۵۵۴.۹۲۵ ریال تعیین کرد.

به این ترتیب حداقل حقوق کارگران از ۱ میلیون و ۹۱۰ هزار تومان به ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان افزایش می یابد. حق مسکن کارگران به ۴۵۰ هزار تومان و بن و خوار و بار به ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافت. همچنین پایه سنوات ۱۴۰ هزار تومان تعیین شد. و حق اولاد متناسب با رقم سال قبل با ۳۹ درصد افزایش اضافه می‌شود و مجموع دریافتی حقوق یک کارگر ۴ میلیون و ۱۹۰ هزار و ۷۰۷ تومان در ماه خواهد بود.

لازم به ذکر است که حق مسکن ۴۵۰ هزار تومانی پس از تصویب هیات دولت لازم الاجراست.

همچنین مزد سایر سطوح با ۲۶ درصد افزایش و یک رقم ثابت که به صورت روزانه ۸۲ هزار و ۷۸۵ ریال یا ماهانه ۲ میلیون و ۴۸۳ هزار و ۵۵۵ ریال اضافه شود.

جدول حقوق و مزایای حداقل بگیران و سایر سطوح در سال ۱۴۰۰

 

ردیف شرح روزانه (ریال) ماهیانه (ریال)
سطح پایه (حداقل)
۱ حداقل دستمزد با مبنای ۳۰ روز ۸۸۵,۱۶۵ ۲۶,۵۵۴,۹۲۵
۲ بن کارگری ۲۰۰,۰۰۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰
۳ حق مسکن ۱۵۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰
۴ حق اولاد (برای هر فرزند) ۸۸,۵۱۶ ۲,۶۵۵,۴۹۲
۵ پایه سنوات ۴۶,۶۶۶ ۱,۴۰۰,۰۰۰
سایر سطوح:
۱ درصد افزایش نسب به حقوق سال قبل ۲۶ درصد
۲ مبلغ ثابت اضافه پرداختی ماهیانه ۸۲,۷۸۵ ۲,۴۸۳,۵۵۵
۳ پایه سنوات (به شرط داشتن یک سال سابقه کار) ۴۶,۶۶۶ ۱,۴۰۰,۰۰۰
۴ بن کارگری ۲۰۰,۰۰۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰
۵ حق مسکن ۱۵۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰
۶ حق اولاد (برای هر فرزند) ۸۸,۵۱۶ ۲,۶۵۵,۴۹۲
جدول مقایسه تغییرات حقوق و مزایای کارگران در سال ۹۹ و ۱۴۰۰

 

حقوق و مزایای ماهیانه (مبنای محاسبه : سی روز ) سال ۱۳۹۹ (مبنا به ریال) سال ۱۴۰۰ (مبنا به ریال)
حقوق پایه ماهیانه ۱۹,۱۰۴,۲۷۰ ۲۶,۵۵۴,۹۵۰
پایه سنوات ماهیانه ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۹۹,۹۸۰
کمک هزینه مسکن ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰
کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار – بن کارگری ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰
جمع حقوق ۲۷,۱۰۴,۲۷۰ ۳۸,۴۵۴,۹۳۰
مقایسه سایر آیتم های حقوق و دستمزد سال ۹۹ و ۱۴۰۰

 

عنوان سال ۱۳۹۹ (مبنا به ریال) سال ۱۴۰۰ (مبنا به ریال)
حقوق پایه روزانه – مزد روزانه ۶۳۶,۸۰۹ ۸۸۵,۱۶۵
پایه سنوات روزانه  ۳۳,۳۳۳ ۴۶,۶۶۶
مجموع مبلغ افزایش نسبت به سال ۹۹ ۱۲,۳۵۰,۶۶۰
مجموع درصد افزایش نسبت به سال ۹۹ ۴۷/۳ %
نرخ یک ساعت اضافه کار  ۱۲۱,۶۲۸ ۱۷۷,۸۹۶

 

عضویت در سامانه هوشمند استخدام و کاریابی

با ثبت نام در سامانه هوشمند استخدام از خدمات زیر بهره مند گردید.

ارسال اتوماتیک رزومه رزومه شما به صورت اتوماتیک برای کارفرمایانی که نیاز به شخصی با ویژگی های شما دارند ارسال خواهد شد.

دریافت استخدام های مرتبط دریافت تمامی استخدام های مطابق با رزومه شما، همراه با نمایش درصد مطابقت

ایجاد صفحه اختصاصی رزومه با ایجاد صفحه اختصاصی، رزومه شما برای تمامی شرکت ها و سازمان ها قابل مشاهده میباشد.