زمان واریز حقوق بازنشستگان کشوری

زمان واریز حقوق بازنشستگان کشوری

زمان واریز حقوق بازنشستگان نیروهای کشوری یکی از دغدغه‌های مهم و اساسی این عزیزان است.

عدم افزایش حقوق بازنشستگان به میزانی که معیشت ایشان به طور کامل تامین گردد از یکسو و پرداخت حقوق در زمان‌های مختلف از سوی دیگر، مشکل اساسی بحث حقوق بازنشستگان کشوری است.

در این صفحه سعی شده است زمان تقریبی واریز حقوق ماه‌های مختلف جمع آوری شده تا به کمک آن عزیزان بازنشسته کشوری بتوانند زمان واریز حقوق خود را بدست آورند.

زمان واریز حقوق بازنشستگان کشوری
ماه زمان واریز
فروردین ۲۹ فروردین الی ۲ اردیبهشت
اردیبهشت ۲۹ اردیبهشت الی ۳ خرداد
خرداد ۲۹ خرداد الی ۲ تیر
تیر ۲۹ تیر الی ۳ مرداد
مرداد ۲۹ مرداد الی ۳ شهریور
شهریور ۲۹ شهریور الی ۲ مهر
مهر ۲۹ مهر الی ۲ آبان
آبان ۲۹ آبان الی ۳ آذر
آذر ۲۹ آذر الی ۲ دی
دی ۲۹ دی الی ۳ بهمن
بهمن ۲۹ بهمن الی ۲ اسفند
اسفند ۲۷ اسفند

در این صفحه به محض واریز حقوق عزیزان بازنشسته و یا دریافت هرگونه خبر مبنی بر تغییر تاریخ زمان واریز حقوق بازنشستگان، جدول به روز رسانی می‌شود.

آگهی های مرتبط

عضویت در سامانه هوشمند استخدام و کاریابی

با ثبت نام در سامانه هوشمند استخدام از خدمات زیر بهره مند گردید.

ارسال اتوماتیک رزومه رزومه شما به صورت اتوماتیک برای کارفرمایانی که نیاز به شخصی با ویژگی های شما دارند ارسال خواهد شد.

دریافت استخدام های مرتبط دریافت تمامی استخدام های مطابق با رزومه شما، همراه با نمایش درصد مطابقت

ایجاد صفحه اختصاصی رزومه با ایجاد صفحه اختصاصی، رزومه شما برای تمامی شرکت ها و سازمان ها قابل مشاهده میباشد.