استخدام کانتر تور داخلی – تهران

در زمینه خدمات گردشگری و مسافرتی

تسلط به برنامه ریزی و فروش تور های داخلی

تسلط به اصول فروش و بازاریابی

توانایی برقراری ارتباط تلفنی و حضوری با مشتریان

تسلط بر اصول ارتباطات موثر و فن بیان

تسلط بر مهارتهای پایه ای استفاده از کامپیوتر

با انگیزه و پویا

 

This job has expired.