درباره ما

استخدام ایران ، سایت انتشار آگهی های استخدام و اخبار استخدامی ، اخبار بازارکار و اشتغال ، اخبار آزمون های دانشگاهی و مقالات کسب و کار می باشد.

سایت استخدام ایران متعلق به شرکت توسعه تجارت آئین الکترونیک می باشد.

تلفن : 02128424820